Analogt till digitalt eller tvärtom.......................

Spontana tankar som inte är förutbestämda.