Bilden i främsta rummet!

När törnen knoppas!

*********

*********

Inlagt 2017-05-19 19:37 | Läst 150 ggr. | Permalink(visas ej)

Vad heter Disneyfiguren Kalle A*** i efternamn?