Annons

Proffsfoto

Se upp! Din kamera kan bli en olaglig övervakningskamera

Fotosidans jurist Catharina Ekdahl skriver i sin krönika om hur användandet av actionkameror, vindrutekameror och kameradrönare påverkas av Kammarrättens dom nyligen.

De senaste åren har fler och fler börjat använda actionkameror av olika slag. Det kan handla om kameran på skidhjälmen, downhill-cykeln, joggingbarnvagnen, skateboarden eller på annat redskap eller fordon för fartfylld sportaktivitet. Jämte dessa har vi en annan typ av kamera som numera har landat i många hem; kameradrönaren eller UAS:en. Om just den skrev jag en krönika för ett år sedan. En tredje variant av kamera är vindrutekameran. Den kallas i dagligt tal för ”dashcam” och är populär i Ryssland. Även i Sverige har intresset för den typen av kameror dragit igång. Anledningen är förstås möjligheten att kunna bevisa någon annans skuld eller ansvar i försäkringsärenden.

Om jag för en stund tillåter mig att bunta ihop dessa tre olika kameror till en kategori som jag kallar ”kameror som övervakar”, så är avsikten med den här krönikan att reda ut juridiken som gäller för den kategorin.

En del har hänt under det gångna året och den juridiska snaran för den här typen av kameror har börjat dras åt. Som flera säkert redan känner till har ett par olika ärenden hamnat i domstol där frågan om det handlar om kameraövervakning, och om det i så fall krävs tillstånd, ska avgöras.  Det finns även åtminstone ett mål som är inriktat specifikt på dashcam-fotografering, men det är i skrivande stund ännu inte avgjort. Eftersom lagen om kameraövervakning är en speciallagstiftning är det inte vår allmänna domstol som ska avgöra frågorna. Istället handlar det om ärenden för förvaltningsdomstolarna.

I det mest uppmärksammade drönarfallet handlar det om ett fotoföretag i Munka Ljungby som utför fotografering av trädgårdar på såväl privata tomter som större trädgårdsanläggningar. Köpare av bilderna är bland annat olika tidskrifter och leverantörer av trädgårdsredskap.

Allt började med att fotoföretaget införskaffade två typer av kameraförsedda drönare. De såg till att få tillstånd från Transportstyrelsen för själva flygningen och hade även koll på Försvarsmaktens granskningsrätt för flygtagna bilder. De insåg att de kanske också skulle behöva tillstånd från länsstyrelsen för fotograferingen över de trädgårdsanläggningar som allmänheten har tillträde till. Men, där tog det tvärstopp. Länsstyrelsen i Skåne ansåg att det inte handlade om den typen av övervakning som de kunde beviljas tillstånd för och avslog ansökan. I sin bedömning tog de bland annat hänsyn till den så kallade överviktsprincipen i kameraövervakningslagen. Enligt den ska tillstånd endast beviljas för övervakning som väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli kameraövervakad. Som exempel nämns övervakning som handlar om att förebygga, avslöja eller utreda brott. Eller kameraövervakning som kan innebära att olyckor förhindras.

Länsstyrelsens beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Malmö. De kom i mitten av april fram till något helt annat. Resonemanget de förde handlade om att drönarens korta batterilängd inte kunde anses innebära att den uppfyllde lagens krav på att vara varaktigt uppsatt. Förvaltningsrättens besked var i princip att det därför var helt okej att fotografera med hjälp av en drönare utan tillstånd. Den aktuella domen överklagades omgående av Datainspektionen, tillsynsmyndigheten för kameraövervakningslagen.

Domen från nästa instans, Kammarrätten i Göteborg, kom i början av november. I likhet med Länsstyrelsen i Skåne ansåg Kammarrätten att fotografering med drönare innebär att den är varaktigt uppsatt enligt lagen om kameraövervakning. Men deras motivering var något annorlunda. De menade att kamerans förankring på drönaren i sig innebär att den är varaktigt uppsatt. De drog även slutsatsen att kameraförsedda drönare ska omfattas av Kameraövervakningslagen, eftersom det uttryckligen nämns i lagens förarbeten om fotospaning av Flygvapnets obemannade flygfarkoster. Fast för just den typen av fotografering gäller ett generellt undantag. Samtidigt nämns alltså fotografering med drönare och ska enligt Kammarrätten därför ses som bevis på att det ska omfattas av kameraövervakningslagen. Ja, ni förstås säkert andemeningen med detta resonemang.

Vad Kammarrätten sedan gör är att de ger Länsrätten bakläxa och skickar tillbaka ärendet till dem. För Länsrätten i Malmö har nämligen inte prövat om resten av kraven i kameraövervakningslagen är uppfyllda.

Det enda svar vi har fått handlar alltså om att fotografering med drönare ska anses varaktigt uppsatt i lagens mening, men om det kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen vet vi ännu inte.

Det återstår för oss att vänta på ny bedömning från Länsrätten. Detta samtidigt som Kammarrättens besked i frågan om varaktigt uppsatt kameraövervakning förstås bör kunna överklagas separat till Högsta förvaltningsdomstolen. Om det sedan sker är en annan femma. Under tiden kan nog de 1 200 tillstånd för professionell drönarfotografering som Transportstyrelsen hittills har beviljat nyttjas på det sätt som var tänkt.

Vad gäller då för resten av kategorin kameror som övervakar? Här skiljer Datainspektionen på kameror som är uppsatta och de som är handhållna. Uppsatta kameror är de som monteras fast på något sätt, troligen även om det bara är med en sugkopp på instrumentbrädan.  För dem gäller enligt Datainspektionen och i viss mån även lagens förarbeten att de omfattas av kameraövervakningslagens krav på tillstånd Detta om det inte sker på uteslutande privat område, betraktas som tillfälligt uppsatt eller om övervakning av allmänheten anses motiverad enligt överviktsprincipen som nämns ovan.

Handhållna kameror omfattas däremot inte av kameraövervakningslagen. Att den är handhållen innebär inte bara att man rent faktiskt håller kameran i händerna. Även en kroppsburen kamera anses vara handhållen. Så för fotografering av din sockerbitsstora kamera som fästs på jackan, kameran på din hjälm eller selfiepinnen krävs inget tillstånd från länsstyrelsen. För det handlar i vart fall inte om kameraövervakning enligt lagens mening. Sedan kan du ju hålla i bakhuvudet att fotografering med din handhållna mobil genom bilrutan antagligen faller under vårt tämligen nya förbud mot att använda mobiltelefonen under färd.

Av Catharina Ekdahl
Konsult i egna firman Ekdahls Juridik & Föreläsning


Läs tidigare krönikor

Panoramafrihetens baksida

Fotomarknaden är het och fotografen får en del av kakan

Vad är ett fotografi värt?

Rätten till sitt eget ansikte

Därför ska du inte önska dig en kameradrönare i julklapp!

Vem äger egentligen rätten till ett fotografi?

Fotografen och den personliga integritetenMagnus Fröderberg
Publicerad 2015-11-12. Läst av 6834 personer.
(Logga in för att skriva en kommentar)
2015-11-12 12:28   Benganbus
Intressant artikel!
Med litet sk. sunt förnuft, eller respekt för andra människor,
så skulle många lagar och förbud nog inte behövas!
Å det gäller inte bara det här med drönare!
Men nu e det inte så!
Med förnuftet menar jag! ;)
2015-11-12 12:43   bentelkalb
Man kan ju också undra vart den svenska starka regleringsdriften kommer ifrån. Vi har verkligen ingen brist på regler i detta land, vi tillför även konstant nya, däremot har vi jävligt svårt att ta bort och förenkla regelverk.
Svar från froderberg   2015-11-12 12:53
Risken här är att företeelser som lagstiftaren aldrig tänkt sig förbjuda blir förbjudna eftersom ny teknik måste rätta sig efter gamla lagar. Datainspektionen borde kanske begära komplettering av lagen istället för att driva detta fall?

Att Sverige skulle ha en massa lagar och vars byråkratiskt är nog mest en dålig självbild. Det är värre i både Danmark och Norge, särskilt Norge. Men kulturen av att följa alla regler kanske är annorlunda här jämfört med i Sydeuropa (inser att jag riskerar att gå i fördomsfällan här).
Grevture   2015-11-12 16:14
Jag har arbetat i USA i flera år, och jämfört med dem är faktiskt vi svenskar ganska måttfulla när det gäller att reglera saker via lagar. Och helt fantastiska duktiga på att förenkla dem :-) Jag håller nog med Magnus om att det här att Sverige skulle vara ett regleringssamhälle är mest dålig självbild.
2015-11-12 12:57   knobloch
Så en liten actionkamera som kan fästas på pannband kan man alltså använda i bilen om man vill, istället för dashcam alltså?
Svar från froderberg   2015-11-12 13:02
Jepp. Men sen är det ju fråga om Polisen verkligen kommer att jaga bilister med vindrutekameror.
2015-11-12 13:48   Wolfgang
Det är egentligen inte så konstigt, när man vet att till och med brandkåren måste ha stillstånd från Länsstyrelsen att ha fasta kameror på brandbilen som skall förebygga vandalisering av bilen under en insats (vilket har hänt i Malmö).
Och då skall dessa kameror bara kunna täcka ett område 10 m runt brandbilen, och man får bara ha 2 st, fast det skulle behövas 4 st på bilen.
Denna bestämmelse tycker jag är mera egendomlig än Kammarrättens dom mot privatpersoners fasta kameror i drönare och bilen.
2015-11-12 14:32   zingiber
Gäller detta endast "övervakning" med hjälp av video-kameror? Vad händer annars med (stillbilds-)fotografering med stativ?
Svar från froderberg   2015-11-12 14:55
Samma för stillbild och video. Kan inte svara på vad som gäller för stativ, men kanske att det inte räknas som varaktigt uppsatt om man står bredvid. Det finns fall där åtelkameror anmälts.
2015-11-12 16:19   Acei
Så då får man inte ha en kamera monterad på ett stativ och ta en bild t.ex över Hötorget i Stockholm där det går hundratals människor ?
För den är då fast monterad på stativet och att jag fotar mot en folksamling.
Som sagt är det övervakning ?
Grevture   2015-11-12 17:00
Så vitt jag vet har de väl hittills fungerat så att så kameror på stativ är ok så länge du står där och trycker av. Det som däremot räknas som övervakning är när kameran står för sig själv och tar bilder, som till exempel (som Magnus nämnde strax ovan) åtelkameror.

Undrar om den här principen skulle vara tillämplig även för drönare? Säg att du bygger en tillräckligt stor drönare så den kan bära fotografen också så denne kan trycka av på plats, då skulle det sannolikt inte ses som övervakning. Fast då blir det i gengäld mycket svårare att få tillstånd att flyga farkosten (du måste ha pilotlicens).
Svar från froderberg   2015-11-12 17:04
Nej, det är inte troligt att det räknas som varaktig uppsättning utan som tillfällig. Men om du lämnar kameran och stativet en hel dag så kan det anses som övervakning. Det en naturfotograf har blivit dömd till 10 000 kr i böter för en uppsatt "åtelkamera" som skulle fånga för på bild.
zingiber   2015-11-12 19:57
Min kamera (och de flesta andra moderna kameror) har möjlighet till trådlös utlösning främst tänkt just för stativfoto. Hur långt ifrån får man då stå innan det blir övervakning - 1m eller kanske 10m? Samma sak med slutarfördröjning (med och utan automatisk smil-igenkänning)?

Jag tycker det verkar som datainspektionen snurrar in sig onödigt i detaljer kring sakförhållandena. Det måste vara enklare att få till stånd ett hållbart och rättvist regelverk genom att fokusera på VARFÖR snarare än HUR bildupptagningen sker? Så vitt jag vet beaktas uppsåt som en viktig aspekt i andra lagar.

Samma klavertramp gjordes i den nyligen uppdaterade TV-licenslagen, där man införde "teknikneutralitet" genom att definiera i praktiken all modern kommunikationsteknik som licenspliktig TV-mottagare. En verkligt teknikneutral lag hade istället byggt på nyttjandet av tjänsten och därmed varit helt oavhängig både existerande och framtida teknik.
Grevture   2015-11-12 20:12
Jag förstår vad du menar, med att lagstiftare ibland skapar underliga gränsdragningssituationer helt i onödan.

I just fallet med kameror på stativ tror jag inte det finns så mycket gråzon, det handlar helt enkelt om att så länge du är i närheten och styr, att du deltar i fotograferandet - sladd, direkt avtryck eller fördröjning spelar ingen egentlig roll - så är det ok. Det är du som tar bilder. Medan t.ex. däremot en åtelkamera utlöses (av en fotocell eller vad det nu är) utan att fotografen gör något för varje bild, då ser man det som övervakning. Vilket jag personligen inte ser som så konstigt.

Men, där den gränsdragningen däremot blir lite udda är just kameradrönaren - jag hade förstått deras dom om det rört drönare som automatiskt flög en förprogrammerad bana och tog bilder/videoklipp utan att en person deltar. Det blir som åtelkameran. Men så länge en fotograf styr att bilder tas och hur de tas från drönaren (genom att svänga själva drönaren) tycker jag att drönaren bara är ett slags kringflygande stativ. Inte mycket underligare än mastfotografering eller att hålla upp en kamera högt med ett enbensstativ och ta bilder med fjärrutlösare. Men där tycker uppenbarligen datainspektionen och en del jurister annorlunda än mig.
PMD   2015-11-13 01:19
Martin: för flygfoto från bemannat flygplan behövs inget tillstånd eller licens. Däremot finns det restriktioner gällande publicering av bilderna (precis som för bilder tagna med en drönare).

Detta sakernas tillstånd kan tyckas vara lite absurt. En fotograf som använder en drönare kan ta likartade bilder som en fotograf i ett bemannat flygplan.
Grevture   2015-11-13 01:24
Per: Precis min poäng. Om jag sitter i en helikopter och tar en bild över en plats är det inte övervakning. Men om jag står på marken på eller intill samma plats och tar exakt samma bild från en fjärrstyrd drönare är de plötsligt övervakning. För mig är det ologiskt och drönaren är för mig inte speciellt tekniskt annorlunda än att jag har kameran i andra änden på ett enbensstativ jag håller upp och tar bilden med en fjärrutläsare.
2015-11-13 13:32   Patrik.Tornkvist
Ska vi vara petiga är det inte absolut förbjudet att använda mobil eller annan utrustning då man kör bil - det är bara förbjudet att göra det på ett farligt sätt:
”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet.”

Kan man bevisa att man kan fotografera med mobilen utan att det inverkar menligt på fordonets framförande så är det således ok.

Men jag tycker att flera trafikanter som vobblar omkring i trafiken pga mobil/GPS/stereo-pillande borde bötfällas eller skymfligen berövas sina körkort.

/Patrik
Ekdahls legal bones   2015-11-13 14:15
Det är bra att vara petig. Själv ville jag mest få till en "knorr" på krönikeslutet, men rätt ska var rätt. Tack för det Patrik! /Catharina
2015-11-16 10:36   Roland Stilleborn
Som vanligt när det gäller utveckling av nya produkter som innehåller "ny teknik" så ger man sig på tekniken i stället för att tillämpa den redan befintliga regleringen avseende personligt ansvar för vad du använder tekniken till.
Se i stället till att befintliga lagar anpassas till samhällsutvecklingen. Där borde Datainspektionen i stället ta ett ansvar för att komma med konstruktiva förslag till utveckling av regelverken, i stället för som nu gömma sig bakom sin "byråkratmask" och hindra produktutveckling och etablering av helt nya verksamheter och branscher.
En kamera som sitter monterad på en Drönare och som kan fjärrmanövreras (ta bilder, ändra inställningar) av "piloten" är ju inte annorlunda än fotografering med kameran monterad på ett stativ, men där kameran manövreras genom en trådlös fjärrkontroll i handen på fotografen.
Kan man förvänta sig nu att Datainspektionen utfärdar en föreskrift om hur långa (höga) kamerastativ får vara?
2015-12-06 00:30   FotogeniskOvik
För de som flyger slalom med små drönare genom skogen... med TV-sändare till VR glasögon så är det inte själva fotograferingen som är målet, utan att styra drönaren.

Det vore förödande om det skulle bli olagligt med drönare eller flygfoto.

Merläsning

Zeiss Milvus 35/1,4 är ljustark och videoanpassad

Det tionde objektivet i Zeiss Milvus-familjen är en ljusstark och väderskyddad vidvinkel, främst tänkt för reportage, gatufoto och video. Läs mer... 14

4K och nytt råformat i Canon Eos C200

Canon utvidgar sitt Cinema Eos-system med C200 som blir den billigaste modellen med 4K. Canon Eos C200 är först ut med det nya råformatet Cinema RAW Light. Läs mer... 6

Triss i vidvinklar från Nikon

Nikon lanserar tre nya objektiv – alla med kraftig bildvinkel. En ljusstark supervidvinkel, en prisvärd ultravidvinkelzoom samt en fisheye-zoom. Läs mer... 34

Vi provar Sonys nya zoomar

Fotosidan har fått möjlighet att prova Sonys nya vidvinkelzoomar FE 16-35/2,8 GM och FE 12-24/4 G samt den nya telezoomen FE 100-400/4,5-5,6 GM OSS. Tre imponerande objektiv som utökar Sonys sortiment i bägge ändar av brännviddsskalan. Läs mer... 8

Fel på AF i vissa Canon-objektiv

Canon har upptäckt att visa objektivserier har defekt autofokus. Det är gratis att att få objektivet reparerat. Här kan du se om du är drabbad. Läs mer... 1

TEST: Panasonic Lumix GH5

Plus Panasonics GH-modeller är bra stillbildskameror, men deras fokus har hela tiden varit video. Nya GH5 tar videoprestanda och videofinesser till nya höjder. Dessutom utlovar Panasonic att att GH5 ska få ännu fler funktioner framöver. Läs mer... 9

Två vidvinkelzoomar från Sony

Sony utökar sitt objektivprogram på vidvinkelsidan med två nya vidvinkelzoomar, ett G-objektiv och ett GM-objektiv. Läs mer... 10

Profoto B1X ger mer kraft

Profotos batteridrivna blixt B1 ersätts av B1X som ger mer kraft i batteriet, med inställningsljuset och i HSS-läge. Dessutom lanseras fler OCF-ljusformare. Läs mer...

Laddad för 2 minuters fotografering

Varje år fotograferar Bill Frakes galopptävlingen Kentucky Derby. Finalen är över på två minuter. För att få bilder ur olika vinklar använder Bill Frakes och hans assistent mer ett femtiotal Nikon-kameror. Läs mer... 14

Profoto-sändare med TTL för Olympus

Olympus och Profoto har tillsammans utvecklat en blixtsändare som ger TTL-automatik och High Speed Sync med Profotos nya blixtar ihop med flera Olympus-kameror. Läs mer... 1

Elinchrom ELB 1200 överglänser solen

Fotosidan fick chansen att prova Elinchroms nya batteriblixt ELB 1200. Trots sol från klarblå himmel orkade blixten ge mer ljus än solen, och även om vi använde kamerans snabbaste slutartider. Läs mer... 3

Canon centraliserar servicen till Göteborg

För tre år sedan stängdes Canon-verkstaden i Malmö. Nu har även verkstäderna i Stockholm och Linköping bommat igen eftersom Canon koncentrerar all service till Mölndal utanför Göteborg. Som kompensation bjuder Canon på frakten om man lämnar in utrustningen hos vissa fotohandlare. Läs mer... 4

Nya videoobjektiv från Sigma

Sigma fortsätter utvidga sitt utbud av objektiv för professionell video. De nya videoobjektiven baseras på stillbildsobjektiven 14/1,8 Art och 135/1,8 Art som nyligen lanserats. Läs mer...

Canon EOS 5D Mark IV får C-log

I vårt test av Canon Eos 5D Mark IV gav vi minus för att kameran saknade C-log. Canon har tagit fasta på kritiken och nu kan 5D Mark IV uppgraderas och få C-log, som bland annat kan ge större dynamiskt omfång. Läs mer... 4

Kompakt videozoom med EF-fattning

Canon CN-E 70-200mm t/4,4 L IS KAS S är en relativt kompakt zoom för filmning. Objektivet tecknar ut småbildsformatet och har motorzoom och bildstabilisering. Den motordrivna zoomningen kan fjärrstyras. Läs mer...

Sony A9: Proffskamera som tar 20 bilder per sekund

Sony Alpha 9 (A9) liknar till utseendet A7-seriens andra generation, men är kraftigare byggd och kan ta 20 bilder per sekund med en nykonstruerad 24-megapixelsensor. Läs mer... 59

Sony FE 100-400/4,5–5,6 GM OSS ger mer räckvidd

300 mm har hittills varit den längsta brännvidden hos Sonys objektiv med E-fattning. Nu kommer FE 100-400/4,5–5,6 GM OSS som ger ännu lägre räckvidd. Läs mer... 7

Nya objektiv till Fujifilm GFX

Fujifilm GFX 50s har nyligen kommit ut på marknaden med tre objektiv. Fujifilm meddelar nu att ytterligare två objektiv är färdiga och offentliggör dessutom en roadmap som visar ännu fler kommande objektiv. Läs mer... 5

TEST: Canon EF 24-105/4L IS II USM

Canon uppgraderar successivt alla sina L-zoomar eftersom kraven på skärpa och autofokus har ökat. Vi har testat Canon EF 24-105/4L II IS som är förbättrad på en rad punkter jämfört med sin 11 år gamla föregångare. Läs mer... 6

TEST: Canon EF 16-35/2,8L III USM

En uppdatering av Canons 16-35/2,8 har efterfrågats i flera år. Nu står det klart varför Canon inte stressat fram EF 16-35/2,8L III. De har utnyttjat tiden till att få fram en vidvinkelzoom med optiska prestanda som få objektiv med fast brännvidd når upp till. Läs mer... 1