BROAR, TÅG OCH SÅNT

Bilder och funderingar.

Kalktåg från Orsa

Det lastas kalk i Orsa. I Kallholn, några kilometer nordost om Orsa, utmed den gamla Bollnäsbanan finns ett stort kalkbrott. Just nu pågår en försöksverksamhet med att köra kalk norrut på Inlandsbanan, ända till Gällivare. Om det slår väl ut kommer trafiken att bli en regelbunden företeelse. Om jag förstår det rätt används den brutna kalken av LKAB som en ingrediens när de tillverkar malmpellets.

Den 28/9 stod tåget och väntade i Orsa, för att fortsätta ut till Kallholn morgonen efter. Loket är ett av Inlandsbanans Tmz-lok, importerat begagnat från Danmark. De byggdes av NOHAB i Sverige för DSB, de danska statsbanorna på 1960 - 70-talet. 

På morgonen dagen efter passerar tåget järnvägsövergången över E45 norr om Orsa.

Några minuter senare anländer tåget till Kallholn. Här krossar man endast kalkstenen nuförtiden, kalkugnarna har skrotats. De närmaste kalkugnarna finns nu i Rättvik.

Tåget ska lastas med hjälp av hjullastare. En hög med kalksten har lagts upp utmed järnvägen i förväg.

Det är en rejäl hög som lagts upp. Här passerar loket för att vagnarna ska kunna lastas.

Så var lastningen igång. Här fylls första vagnen.

Lite manuell justering av lasten så att det inte ska skvalpa över i kurvor och växlar.

När tåget backat en vagnslängd, påbörjas lastningen av nästa vagn.

Senare på eftermiddagen står kalktåget och väntar på bangården i Orsa medan ett tomt timmertåg på väg mot Sveg passerar på huvudlinjen.

Morgonen därpå passerar kalktåget, före detta Hansjö stationshus på sin väg norrut utmed Inlandsbanan. Stationshuset är numera privatbostad.

En och en halv timme senare har tåget övervunnit den långa backen upp från Storstupet och passerar här Emådalen.  Sen åkte jag hem och värmde mig. 4 grader och duggregn är inte mitt favoritväder.......

Hälsar /Claes

Postat 2016-10-09 15:50 | Läst 3883 ggr. | Permalink | Kommentarer (13) | Kommentera