Fem minuter

Funderingar och fotografier från min vy i Vintergatan