Mycket snack och lite verkstad

Eller tvärtom, ibland.