Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Ödebyn Österskog på Öland

I södra delen av mittlandsskogen på Öland, i närheten av byn Tävelsrum, finns rester av den övergivna byn Eriksöre-Österskog. Man kan bland ruiner och husgrunder urskilja 4 olika gårdar.  Byn anlades en bit in på 1800-talet och övergavs mot slutet av samma århundrande. Som mest bodde här ett 20-tal personer vid mitten av 1800-talet. Anledningen till att byn övergavs sägs främst ha varit de svåra odlings-förhållandena på platsen. De ruiner som finns kvar idag tas nu sakta men säkert över av mittlandsskogen.

Ruin intill brukningsvägen

En klar höstdag framträder resterna av byn tydligt i den täta mittlandsskogen

 

Fallfärdig

Det dröjer inte länge förrän denna ladugårdsgavel helt rasar samman

Mossigt 

De mossbelupna stenmurarna vid byn är nu som konstverk skapade av människan och naturen tillsammans.

Även om resterna av byn ses bra under hösten, när den ogenomträngliga grönskan i mittlandet öppnat sig, är det under våren som det är som allra vackrast bland ruinerna.

 

Vitsippetid

Den gamla jordkällaren har klarat sig riktigt bra

 

Jordkällarens tak

Blåsippor och träd samsas på jordkällarens tak

 

Spiltor

Ladugårdens spiltor av kalkstensflisor står fortfarande prydligt mot den delvis raserade väggen 

 

Brunnen

Allt är mossbelupet som här kalkstensväggar, stenmur och brunnslock

 

Stentrappan

Den gamla kalkstenstrappan, säkert av väldigt noggrant utvalda flisor

 

Hästräfsan

Hästräfsan blev kvar vid det stora trädet på gårdsplanen

Krusbärsbuskar

Krusbärsbuskar i vacker vårgrönska vid ruinerna

Den här ödebyn ligger inte utefter de trafikerade vägarna på Öland. Så för den som vill besöka platsen gäller det att hålla koll på vart man går för att sedan kunna hitta tillbaka igen. Mittlandsskogen är tät och snårig och under sommaren kan det vara svårt att orientera sig i grönskan.

Det enklaste sättet att hitta hit är att följa den gamla brukningsvägen tvärs igenom det lilla naturreservatet Rösselkärret vid Tävelsrum. Man kommer då strax på de tre första gårdarna. Den fjärde gården ligger ännu längre in i mittlandsskogen och kan vara svår att hitta, men med lite tur finns det snitslar kvar efter någon tidigare guidning i området.

 

Postat 2013-11-08 22:15 | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera