Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Hörninge Mosse, Öland

Hörninge mosse, några kilometer österut från Köpingsvik, är den tidigare hopplöst igenvuxna mossen som restaurerades till en pånyttfödd oas för bl.a.  orkidéer och fåglar. Mossen är en av Ölands största våtmarker och innehåller en blandning av olika slags naturtyper allt från öppet vatten till torra betesmarker. Vid restaureringen i början på 2000-talet skapades flera lättillgängliga stigar med rastplatser och fågeltorn i kanterna av mossen. I området kan man se inte mindre än ett 20-tal olika slags orkidéer.

#3083397

Det är just orkidéerna som jag fokuserat på vid mina strövtåg vid mossen. Men även ornitologen och den allmänt naturintresserade får säkert ett stort utbyte av ett besök här.

                                     #3083395

Denna lilla oansenliga orkidé som kan vara så svår att upptäcka eftersom den försvinner i vegetationen är grönkulla. Det sägs att den anpassar färgen till omgivningen.

Vid Hörninge mosse finns grönkullan i de lite torrare markerna. Har man väl hittat en så kan vara säker på att det finns flera i närheten

#3083391

Honungsblomster är också en art som man måste leta en del efter innan man hittar den första. På de betade markerna i kanten av mossen finns det fortfarande en del kvar men något överflöd av arten kan man inte hitta

#3083398

Kärrknipprot finns däremot i stort antal. Här ett fint exemplar  i soluppgången

#3083396

Krutbrännaren föredrar torra gräsbevuxna marker. I Hörninge verkar den trivas alldeles utmärkt, särskilt i de södra delarna av mossen. Här är det inte svårt att hitta sådana här ståtliga exemplar

#3083392

Praktexemplar av vit skogslilja växer i de torra omgivningarna

#3083399

Praktsporrar förekommer allmänt i vissa delar av Hörninge mosse

#3083400

Orkidégubbar, detalj från en skogsknipprot som finns i de omgivande skogsmarkerna 

#3083393

Gräsull en tidig sommarmorgon vid en av mossens fuktigare delar

#3083401

I den frodiga grönskan kring mossen trivs bl.a. skogsknipprot

#3083402

Vid mossen finns flera bra observationspunkter. Här ett fågeltorn som vilar på rejäla kalkstensblock

Hörninge mosse är lättillgänglig. Det finns parkeringsplatser med informationstavlor på fyra olika ställen kring mossen. För den som föredrar att cykla finns det en cykelled på den gamla banvallen mellan Köpingsvik och mossen. Och man behöver inte leta orkidéer eller skåda fågel vid mossen utan man kan ta en fika och bara njuta av ett stycke öländsk natur. Glöm inte kameran. 

Postat 2014-01-01 16:23 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera