Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Skogsby lund, Öland

Skogsby lund är ett av Ölands äldsta och minsta naturreservat. Den lilla lunden är belägen strax söder om Ölands Folkhögskola och tillhör väl inte de mest kända naturreservaten på Öland.

Utmärkande för reservatet är de gamla ekarna i vars sällskap bl.a. murgröna och hassel trivs.

För att hitta till reservatet får man passera en bevattningsdamm där det går alldeles utmärkt att gå på vallen runt dammen.

#3108107

Vid den första anblicken ger lunden intryck av att vara en helt igenvuxen lövskog

 #3108105

Skylten vid lunden måste vara en av Ölands äldsta skyltar för naturområden. I bakgrunden syns några av de välmående murgrönorna i området

#3108106

Lite längre in i lunden är det glesare i buskskiktet

#3108103

Sommartid kan man träffa på orkidén skogsknipprot i markvegetationen

#3108110

Höstbild med några av de kraftiga ekstammarna

Minnessten över flyghistoria

Mellan lunden och folkhögskolan finns denna minnessten som påminner om den första landningen med flygplan på Öland år 1914

Postat 2014-02-09 20:17 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera