Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Borgholms Fyr, Öland

Farleden genom Kalmarsund har haft många fyrar som väglett sjöfarare att navigera. En av dessa är belägen på en udde i sundet strax söder om Borgholm inom det nuvarande naturreservatet Borga Hage. Den första fyren som uppfördes här på 1860-talet var ett fyrhus som ersattes i början av 1900-talet av den fyr som nu finns på platsen.  Den tekniska utvecklingen har medfört att många fyrar lagts ner. Fyren vid Borgholm släcktes 1995 men finns fortfarande kvar liksom fyrträdgården och lämningar efter tidigare byggnader på platsen. Man hittar till fyrplatsen genom att följa en stig ner mot Kalmarsund från Prinsessan Estelles Promenad i slottsskogen eller som området mera officiellt heter Borga Hage Naturreservat.

Stigen till fyrplatsen är omgärdad av ekar och löper på den gamla körvägen till fyren. Kalkstensflisorna som förr användes som dikesöverfarter är fortfarande kvar och intakta.

Vid ingången till fyrträdgården finns den gamla grinden och porten kvar på sina stenstolpar.

Själva fyren är övergiven och knappt synlig i den frodiga grönskan. Men man missar den inte när man kommer in i fyrträdgården. Här finns en informationstavla som beskriver fyrplatsens historia.

Utsikten från fyren över Kråkudden, som fyrplatsen heter, och ut över Kalmarsund är storslagen.

Postat 2014-07-27 22:11 | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera