Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Bergraset vid Fornbo, Öland

Ölands berggrund består av kalksten. På flera platser framträder berggrunden som en klintkust. En av dessa platser är vid Fornbo alldeles norr om Horns udde. Platsen ingår som en del i naturreservatet Horns Kungsgård.

Kustvägen löper farligt nära klinten där stora kalkstensblock rasat ner mot strandlinjen. På grund av ytterligare rasrisk finns det därför all anledning att inte närma sig klinten från vägen. Utan om man vill se klintkusten och bergraset på närmre håll kan man ta sig ner till stranden på stigar från den lilla parkeringsplatsen utmed kustvägen med informationstavla m.m. om Horns Kungsgård naturreservat. Från stranden har man sedan en bra överblick över området.

Bergraset vid Fornbo, Öland

Stora kalkstensblock har rasat ner och lagt sig i strandlinjen nedanför klinten

Stranden vid Fornbo, Öland

Kalkstenens skiktning i olika lager framträder tydligt här vid klinten vid Fornbo

Oväder på gång

Oväder på väg in mot Öland vid Fornbos strand

Träd på kant

Vindpinat oxelträd som växer på "första parkett" vid kanten av klinten

Risk för ras

Budskapet är helt klart

Klintkusten vid Fornbo, Öland

Vintertid bildas intressanta isformationer vid klinten

Isgrotta

De frusna isformationerna bildar små grottor under de utskjutande klintpartierna

Isformationer

Skarp kontrast till varma och soliga sommardagar vid stranden

Postat 2014-08-08 19:24 | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera