Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Borgholms Fyr, Öland

Farleden genom Kalmarsund har haft många fyrar som väglett sjöfarare att navigera. En av dessa är belägen på en udde i sundet strax söder om Borgholm inom det nuvarande naturreservatet Borga Hage. Den första fyren som uppfördes här på 1860-talet var ett fyrhus som ersattes i början av 1900-talet av den fyr som nu finns på platsen.  Den tekniska utvecklingen har medfört att många fyrar lagts ner. Fyren vid Borgholm släcktes 1995 men finns fortfarande kvar liksom fyrträdgården och lämningar efter tidigare byggnader på platsen. Man hittar till fyrplatsen genom att följa en stig ner mot Kalmarsund från Prinsessan Estelles Promenad i slottsskogen eller som området mera officiellt heter Borga Hage Naturreservat.

Stigen till fyrplatsen är omgärdad av ekar och löper på den gamla körvägen till fyren. Kalkstensflisorna som förr användes som dikesöverfarter är fortfarande kvar och intakta.

Vid ingången till fyrträdgården finns den gamla grinden och porten kvar på sina stenstolpar.

Själva fyren är övergiven och knappt synlig i den frodiga grönskan. Men man missar den inte när man kommer in i fyrträdgården. Här finns en informationstavla som beskriver fyrplatsens historia.

Utsikten från fyren över Kråkudden, som fyrplatsen heter, och ut över Kalmarsund är storslagen.

Postat 2014-07-27 22:11 | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera

Ödebyn Österskog på Öland

I södra delen av mittlandsskogen på Öland, i närheten av byn Tävelsrum, finns rester av den övergivna byn Eriksöre-Österskog. Man kan bland ruiner och husgrunder urskilja 4 olika gårdar.  Byn anlades en bit in på 1800-talet och övergavs mot slutet av samma århundrande. Som mest bodde här ett 20-tal personer vid mitten av 1800-talet. Anledningen till att byn övergavs sägs främst ha varit de svåra odlings-förhållandena på platsen. De ruiner som finns kvar idag tas nu sakta men säkert över av mittlandsskogen.

Ruin intill brukningsvägen

En klar höstdag framträder resterna av byn tydligt i den täta mittlandsskogen

 

Fallfärdig

Det dröjer inte länge förrän denna ladugårdsgavel helt rasar samman

Mossigt 

De mossbelupna stenmurarna vid byn är nu som konstverk skapade av människan och naturen tillsammans.

Även om resterna av byn ses bra under hösten, när den ogenomträngliga grönskan i mittlandet öppnat sig, är det under våren som det är som allra vackrast bland ruinerna.

 

Vitsippetid

Den gamla jordkällaren har klarat sig riktigt bra

 

Jordkällarens tak

Blåsippor och träd samsas på jordkällarens tak

 

Spiltor

Ladugårdens spiltor av kalkstensflisor står fortfarande prydligt mot den delvis raserade väggen 

 

Brunnen

Allt är mossbelupet som här kalkstensväggar, stenmur och brunnslock

 

Stentrappan

Den gamla kalkstenstrappan, säkert av väldigt noggrant utvalda flisor

 

Hästräfsan

Hästräfsan blev kvar vid det stora trädet på gårdsplanen

Krusbärsbuskar

Krusbärsbuskar i vacker vårgrönska vid ruinerna

Den här ödebyn ligger inte utefter de trafikerade vägarna på Öland. Så för den som vill besöka platsen gäller det att hålla koll på vart man går för att sedan kunna hitta tillbaka igen. Mittlandsskogen är tät och snårig och under sommaren kan det vara svårt att orientera sig i grönskan.

Det enklaste sättet att hitta hit är att följa den gamla brukningsvägen tvärs igenom det lilla naturreservatet Rösselkärret vid Tävelsrum. Man kommer då strax på de tre första gårdarna. Den fjärde gården ligger ännu längre in i mittlandsskogen och kan vara svår att hitta, men med lite tur finns det snitslar kvar efter någon tidigare guidning i området.

 

Postat 2013-11-08 22:15 | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera