Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Köpings Klint, Öland

Utmed vägen mellan Borgholm och Köpingsvik på Öland reser sig en mäktig bergsbrant, Köpings Klint. Den består av kalksten och är ett imponerande inslag i landskapsbilden. Den som färdas på vägen kan inte undgå att se och imponeras av bergsformationen. Vid den del av bergsbranten som ligger närmast Köpingsvik går det att ta sig upp på klinten. Här uppe möts man av ett öppet landskap med fantastisk utsikt och av fornlämningar som en påminnelse om platsens historiska betydelse. Utöver de synliga gravarna i form av bl.a. domarringar från järnåldern har det varit både tingsplats och avrättningsplats. En lättvandrad stig leder utefter klinten, men se upp gå inte för nära själva branten. Vill man ha svalka en varm sommardag är detta rätt plats att besöka. Oavsett årstid ger en vandring här en speciell frihetskänsla med den storslagna utsikten över både land och hav.

Den imponerande klinten utmed vägen mellan Borgholm och Köpingsvik

Nedanför klinten betar får som kan vara väldigt nyfikna

Månen ovanför ett upplyst klintparti 

Det mest framträdande när man kommer upp på klinten är de fornlämningar som finns här

Vandrare uppe på klinten i solnedgången en fin sommarkväll

Betesdjur håller landskapet öppet men ibland behövs lite vila

Kargt landskap bara ett stenkast från den hårt trafikerade vägen nedanför

Getväppling är en karaktärsart i de alvarsliknande partierna uppe på klinten

Från klinten har man en fantastisk utsikt över Kalmarsund och Köpingsvik

Avslutningsvis - om någon skulle bli inspirerad till att besöka klinten så ta det lugnt, det är nämligen mycket högt upp.

Postat 2016-08-29 08:44 | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera

Bergraset vid Fornbo, Öland

Ölands berggrund består av kalksten. På flera platser framträder berggrunden som en klintkust. En av dessa platser är vid Fornbo alldeles norr om Horns udde. Platsen ingår som en del i naturreservatet Horns Kungsgård.

Kustvägen löper farligt nära klinten där stora kalkstensblock rasat ner mot strandlinjen. På grund av ytterligare rasrisk finns det därför all anledning att inte närma sig klinten från vägen. Utan om man vill se klintkusten och bergraset på närmre håll kan man ta sig ner till stranden på stigar från den lilla parkeringsplatsen utmed kustvägen med informationstavla m.m. om Horns Kungsgård naturreservat. Från stranden har man sedan en bra överblick över området.

Bergraset vid Fornbo, Öland

Stora kalkstensblock har rasat ner och lagt sig i strandlinjen nedanför klinten

Stranden vid Fornbo, Öland

Kalkstenens skiktning i olika lager framträder tydligt här vid klinten vid Fornbo

Oväder på gång

Oväder på väg in mot Öland vid Fornbos strand

Träd på kant

Vindpinat oxelträd som växer på "första parkett" vid kanten av klinten

Risk för ras

Budskapet är helt klart

Klintkusten vid Fornbo, Öland

Vintertid bildas intressanta isformationer vid klinten

Isgrotta

De frusna isformationerna bildar små grottor under de utskjutande klintpartierna

Isformationer

Skarp kontrast till varma och soliga sommardagar vid stranden

Postat 2014-08-08 19:24 | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera