Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Konungsbacken, Öland

Naturreservatet Konungsbacken tillhör väl kanske inte de mera kända utflyktsmålen på Öland. Området ligger alldeles i närheten av Skogsby, vid vägen mot byn Kalkstad, och är en del av det stora lövskogsområdet Mittlandsskogen. Reservatet är den sydligaste delen av Mittlandsskogen och ligger i gränslandet mellan lövskogsområdet och de öppna alvarsmarkerna längre söderut.

Här har varit betes- och odlingsmarker sedan lång tid tillbaka. Nu är det ett variationsrikt skogsområde med framför allt stor förekomst av det ovanliga trädet vresalm. På våren, innan den djupa sommargrönskan tar över, lyser marken i många olika färger av alla vårblommor som bildar en tät matta i skogen.

Kännetecknande för vresalmarna är bl.a. de kraftiga rotbenen.

Många av träden i området är täckta av murgröna.

Blåsipporna trivs bra bland vresalmarna.

Det finns också gott om hålnunneört i reservatet.

Typisk syn på våren då marken är täckt av vit- och gulsippor.

En mossbelupen gammal stenmur är en fröjd för ögat.

Under högsommaren är det mesta grönt i olika nyanser. Växtligheten bildar här en tunnel kring en gammal brukningsväg i området.

Vid Konungsbacken

Den frodiga grönskan ger fantastiska färger på hösten.

Den gamla grinden

Området ger ett ålderdomligt intryck vilket den gamla stenmuren och grinden vittnar om.

Konungsbacken är ett lättillgängligt naturreservat som dock saknar iordninggjorda stigar inom reservatet. Men man behöver inte gå in i de mest svårtillgängliga delarna utan håller man sig på de brukningsvägar som möter en när man kommer in i området så får man uppleva det mesta av dess karaktär. Vid reservatet finns en parkeringsplats med informationstavla några hundra meter in på Kalkstadsvägen, österut från Skogsby. Från parkeringen går man sedan en liten bit så är man snart inne i reservatet.

Postat 2014-11-16 15:36 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Skogsby lund, Öland

Skogsby lund är ett av Ölands äldsta och minsta naturreservat. Den lilla lunden är belägen strax söder om Ölands Folkhögskola och tillhör väl inte de mest kända naturreservaten på Öland.

Utmärkande för reservatet är de gamla ekarna i vars sällskap bl.a. murgröna och hassel trivs.

För att hitta till reservatet får man passera en bevattningsdamm där det går alldeles utmärkt att gå på vallen runt dammen.

#3108107

Vid den första anblicken ger lunden intryck av att vara en helt igenvuxen lövskog

 #3108105

Skylten vid lunden måste vara en av Ölands äldsta skyltar för naturområden. I bakgrunden syns några av de välmående murgrönorna i området

#3108106

Lite längre in i lunden är det glesare i buskskiktet

#3108103

Sommartid kan man träffa på orkidén skogsknipprot i markvegetationen

#3108110

Höstbild med några av de kraftiga ekstammarna

Minnessten över flyghistoria

Mellan lunden och folkhögskolan finns denna minnessten som påminner om den första landningen med flygplan på Öland år 1914

Postat 2014-02-09 20:17 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera