Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Konungsbacken, Öland

Naturreservatet Konungsbacken tillhör väl kanske inte de mera kända utflyktsmålen på Öland. Området ligger alldeles i närheten av Skogsby, vid vägen mot byn Kalkstad, och är en del av det stora lövskogsområdet Mittlandsskogen. Reservatet är den sydligaste delen av Mittlandsskogen och ligger i gränslandet mellan lövskogsområdet och de öppna alvarsmarkerna längre söderut.

Här har varit betes- och odlingsmarker sedan lång tid tillbaka. Nu är det ett variationsrikt skogsområde med framför allt stor förekomst av det ovanliga trädet vresalm. På våren, innan den djupa sommargrönskan tar över, lyser marken i många olika färger av alla vårblommor som bildar en tät matta i skogen.

Kännetecknande för vresalmarna är bl.a. de kraftiga rotbenen.

Många av träden i området är täckta av murgröna.

Blåsipporna trivs bra bland vresalmarna.

Det finns också gott om hålnunneört i reservatet.

Typisk syn på våren då marken är täckt av vit- och gulsippor.

En mossbelupen gammal stenmur är en fröjd för ögat.

Under högsommaren är det mesta grönt i olika nyanser. Växtligheten bildar här en tunnel kring en gammal brukningsväg i området.

Vid Konungsbacken

Den frodiga grönskan ger fantastiska färger på hösten.

Den gamla grinden

Området ger ett ålderdomligt intryck vilket den gamla stenmuren och grinden vittnar om.

Konungsbacken är ett lättillgängligt naturreservat som dock saknar iordninggjorda stigar inom reservatet. Men man behöver inte gå in i de mest svårtillgängliga delarna utan håller man sig på de brukningsvägar som möter en när man kommer in i området så får man uppleva det mesta av dess karaktär. Vid reservatet finns en parkeringsplats med informationstavla några hundra meter in på Kalkstadsvägen, österut från Skogsby. Från parkeringen går man sedan en liten bit så är man snart inne i reservatet.

Postat 2014-11-16 15:36 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Ödebyn Österskog på Öland

I södra delen av mittlandsskogen på Öland, i närheten av byn Tävelsrum, finns rester av den övergivna byn Eriksöre-Österskog. Man kan bland ruiner och husgrunder urskilja 4 olika gårdar.  Byn anlades en bit in på 1800-talet och övergavs mot slutet av samma århundrande. Som mest bodde här ett 20-tal personer vid mitten av 1800-talet. Anledningen till att byn övergavs sägs främst ha varit de svåra odlings-förhållandena på platsen. De ruiner som finns kvar idag tas nu sakta men säkert över av mittlandsskogen.

Ruin intill brukningsvägen

En klar höstdag framträder resterna av byn tydligt i den täta mittlandsskogen

 

Fallfärdig

Det dröjer inte länge förrän denna ladugårdsgavel helt rasar samman

Mossigt 

De mossbelupna stenmurarna vid byn är nu som konstverk skapade av människan och naturen tillsammans.

Även om resterna av byn ses bra under hösten, när den ogenomträngliga grönskan i mittlandet öppnat sig, är det under våren som det är som allra vackrast bland ruinerna.

 

Vitsippetid

Den gamla jordkällaren har klarat sig riktigt bra

 

Jordkällarens tak

Blåsippor och träd samsas på jordkällarens tak

 

Spiltor

Ladugårdens spiltor av kalkstensflisor står fortfarande prydligt mot den delvis raserade väggen 

 

Brunnen

Allt är mossbelupet som här kalkstensväggar, stenmur och brunnslock

 

Stentrappan

Den gamla kalkstenstrappan, säkert av väldigt noggrant utvalda flisor

 

Hästräfsan

Hästräfsan blev kvar vid det stora trädet på gårdsplanen

Krusbärsbuskar

Krusbärsbuskar i vacker vårgrönska vid ruinerna

Den här ödebyn ligger inte utefter de trafikerade vägarna på Öland. Så för den som vill besöka platsen gäller det att hålla koll på vart man går för att sedan kunna hitta tillbaka igen. Mittlandsskogen är tät och snårig och under sommaren kan det vara svårt att orientera sig i grönskan.

Det enklaste sättet att hitta hit är att följa den gamla brukningsvägen tvärs igenom det lilla naturreservatet Rösselkärret vid Tävelsrum. Man kommer då strax på de tre första gårdarna. Den fjärde gården ligger ännu längre in i mittlandsskogen och kan vara svår att hitta, men med lite tur finns det snitslar kvar efter någon tidigare guidning i området.

 

Postat 2013-11-08 22:15 | Permalink | Kommentarer (6) | Kommentera