Ölandsfokus

Bilder från strövtåg på Öland

Konungsbacken, Öland

Naturreservatet Konungsbacken tillhör väl kanske inte de mera kända utflyktsmålen på Öland. Området ligger alldeles i närheten av Skogsby, vid vägen mot byn Kalkstad, och är en del av det stora lövskogsområdet Mittlandsskogen. Reservatet är den sydligaste delen av Mittlandsskogen och ligger i gränslandet mellan lövskogsområdet och de öppna alvarsmarkerna längre söderut.

Här har varit betes- och odlingsmarker sedan lång tid tillbaka. Nu är det ett variationsrikt skogsområde med framför allt stor förekomst av det ovanliga trädet vresalm. På våren, innan den djupa sommargrönskan tar över, lyser marken i många olika färger av alla vårblommor som bildar en tät matta i skogen.

Kännetecknande för vresalmarna är bl.a. de kraftiga rotbenen.

Många av träden i området är täckta av murgröna.

Blåsipporna trivs bra bland vresalmarna.

Det finns också gott om hålnunneört i reservatet.

Typisk syn på våren då marken är täckt av vit- och gulsippor.

En mossbelupen gammal stenmur är en fröjd för ögat.

Under högsommaren är det mesta grönt i olika nyanser. Växtligheten bildar här en tunnel kring en gammal brukningsväg i området.

Vid Konungsbacken

Den frodiga grönskan ger fantastiska färger på hösten.

Den gamla grinden

Området ger ett ålderdomligt intryck vilket den gamla stenmuren och grinden vittnar om.

Konungsbacken är ett lättillgängligt naturreservat som dock saknar iordninggjorda stigar inom reservatet. Men man behöver inte gå in i de mest svårtillgängliga delarna utan håller man sig på de brukningsvägar som möter en när man kommer in i området så får man uppleva det mesta av dess karaktär. Vid reservatet finns en parkeringsplats med informationstavla några hundra meter in på Kalkstadsvägen, österut från Skogsby. Från parkeringen går man sedan en liten bit så är man snart inne i reservatet.

Postat 2014-11-16 15:36 | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Vår vid en kvarnbacke på Öland

Det är gott om kvarnbackar på Öland. En av dessa finns strax söder om byn Jordtorp i Algutsrum. Platsen är lättillgänglig och utöver de naturupplevelser som erbjuds vid kvarnbacken och dess omgivningar kan man också ta del av ett stycke speciell kulturhistoria. Det handlar om det "stenmursland" som finns i enbuskmarken bara några hundra meter från parkeringen vid kvarnen. Det är också en plats där man gärna följer vårens ankomst från de första blåsipporna i mars till försommarens orkidéer i lövängarna.

Soluppgång vid kvarnbacken i snösmältningstider

 

En bit in på vandringsleden till Borgs by öppnar sig landskapet. Här finns några åkrar kringgärdade av fantastiska stenmurar. De är helt spikraka och flera av dem är krönta överst med en extra rad runda stenar. Stenmurarna underhålls och vårdas så att de fortfarande fyller sin funktion som hägnad mellan åker och omgivande betesmark. Här behövs inte kompletteras med taggtråd eller elstängsel utan dessa murar är fortfarande i bruk på ursprungligt sätt efter kanske 150-200 år.  Man kan verkligen prata om levande kulturminne. Mödosamt arbete av tidigare generationer för att tjäna sitt levebröd har med tiden förvandlats till en fröjd för ögat. Att de idag har samma funktion som ursprungligen förstärker och tillför upplevelsen ytterligare en dimension.

Krönta stenmurar, Ölands vackraste?

Soluppgång i "stenmurslandet"

 

I ett hässle inte långt från kvarnbacken  finns denna helt mossbelupna stenmur som lyser tidigt på våren likt ett neonljus bland hasselbuskarna.


Aprilmorgon   

I mitten av april visar sig de första backsipporna. De växer på en sluttning med morgonsol verkar inte lida av frosten utan  lyser praktfullt i det tidiga motljuset.

 

Sankt Pers nycklar och gullvivor trivs i lövängarna vid stenmurarna

Orkidén göknycklar har också en riklig och pålitlig förekomst vid "stenmurslandet" 

Nu ser vi fram emot ytterligare en vår att följa vid kvarnbacken i Jordtorp på Öland.

Postat 2013-12-16 17:16 | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera