My precious little hobby

To the glory of God

Sleepy Joe ...

... har tagit över och trumpidumpi har fått lämna. Jag tittade lite på installationen och frapperades som vanligt över den starka religiösa inramning som installationen har. En del är av traditionell art men mycket har också nytillträdde administrationen orkestrat.

Den djupt troende katoliken Joe började dagen med kyrkobesök. Och vid installationen stod sedan en präst och predikade och höll i en lång bön. Med andra ord blev det två gudstjänster för Joe denna dag.  Och sen hoppade nån cowboy fram och sjöng Amazing Grace, vars text lyder: 

Amazing grace! How sweet the sound

That saved a wretch like me!

I once was lost, but now am found;

Was blind, but now I see.

’Twas grace that taught my heart to fear,

And grace my fears relieved;

How precious did that grace appear

The hour I first believed!

The Lord has promised good to me,

His word my hope secures;

He will my shield and portion be,

As long as life endures.

Through many dangers, toils and snares,

I have already come;

’Tis grace has brought me safe thus far,

And grace will lead me home.

When we’ve been there ten thousand years,

Bright shining as the sun,

We’ve no less days to sing God’s praise

Than when we’d first begun.

Även den extremt troende Pence måste ha njutit i fulla drag av allt det religiösa. Likaså den starkt troende Bush och den lagom troende Clinton och den milt troende Obama. Ja, sen svor den djupt troende katoliken Joe eden vid sin gamla nötta familjebibel. Därefter höll han sitt installationstal. Han nämnde Bibeln ibland och citerade några bibelord. Och så mitt i talet ville han plötsligt att alla skulle vara stilla i bön nån minut. Och alla sänkte sina huvuden. Och det vart helt tyst (och särskilt här skulle en svensk som var där börja skruva obekvämt på sig så mycket att det skulle knarra i stolen).

Böner, predikan, lovsång, bibelläsning. Det var ungefär som i kyrkan med andra ord. 

Och då passar det ju med en bild av en kyrka, fotad för några månader sen. Men här är det ingen som ber, läser Bibeln eller sjunger lovsånger. Här är det tyst. För nu befinner vi oss i Sverige.

Postat 2021-01-21 09:04 | Läst 551 ggr. | Permalink | Kommentarer (4) | Kommentera

en liten andaktsstund

Välkomna till söndagens andaktsstund här i min blogg. 

Inledningsbön: Gud, låt din Ande verka över hela vårt land. Låt din Son Kristus skina över städer och byar. Vi tänder ett ljus för alla prövade. Och för alla dem som förlorat någon genom den farsot som dragit in över världen.

Sång

Blott en dag, ett ögonblick i sänder
– vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer:
skulle jag som barn väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara.
Om än oviss syns min vandrings stig.
“Som din dag, så skall din kraft ock vara.”
Detta löfte gav han mig.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
och att ej den dyra tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad än mig händer
taga av din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått ditt goda land.

Vi läser söndagens episteltext.

Paulus skrev till Timotheos:

"Jag påbjuder dig inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike:  förkunna ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, bestraffa, trösta, med stort tålamod och med undervisning. För det kommer en tid då människor inte längre ska tolerera den sunda läran. Efter sina begär ska de samla omkring sig en mängd lärare som tillfredsställer deras öron. De vägrar lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sansad i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullfölj din tjänst. För själv utgjuts jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott har kommit. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron."

Predikan: Vi har alla vår egen kamp att kämpa. Prövningar och lidanden får vi alla gå igenom här under vår vandring i dödsskuggans dal. Men tron skänker oss trygghet i allt detta. Så låt oss liksom Paulus bevara tron i våra hjärtan. Amen.

Vi avslutar vår andaktsstund med en engelsk kör som sjunger Välsignelsen:

https://youtu.be/PUtll3mNj5U

Postat 2020-08-09 10:10 | Läst 744 ggr. | Permalink | Kommentarer (3) | Kommentera

Va glor du på?!

Det är söndag, ska du in i kyrkan eller inte!? Annars kan du ha gudstjänst där du är. Gud finns överallt!

Postat 2020-07-26 07:58 | Läst 679 ggr. | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Världen har sina mäktiga katedraler ...

... vi har också en del mäktiga kyrkor. De kommer ju inte i närheten av de STORA ute i världen, men de vi har är väl lite ... lite ... lagom så där.

Detaljutsnitt, 100%, från bild ovan:

(Tyvärr minns jag inte namnet eller riktigt var denna kyrka fanns.)

Postat 2020-07-23 08:27 | Läst 704 ggr. | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera

Nu blir det kyrkligt värre ...

... från kyrkan på Södermalm där uppe på höjden.

Och sen från andra sidan blev det så här:

Postat 2020-06-16 12:34 | Läst 850 ggr. | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera
1 2 3 ... 4 Nästa