Skvitter

Ett och annat missat årtag som viskande snuddar vattenytan.

Faktaresistens

Ett av nyorden 2015 var faktaresistens, vilket innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. Det har visst blivit allt vanligare att människor blandar ihop tro och vetenskap... eller också har det alltid varit vanligt, men har blivit mer synligt i vårt mediasamhälle?

Vetenskapen är förstås sårbar på så sätt att nya rön ger nya insikter som också ibland omkullkastar gammalt vetande. Det här brukar ibland torgföras som att vi egentligen inte behöver lita på vetenskapen, eller att den ena teorin är lika så god som den andra.

Ett kritiskt tänkande är förstås alltid av godo, men innebär knappast att privata funderingar är likvärdiga med fakta som bygger på vetenskaplig grund.

Bilden kan ha ett visst samband med inlägget, dock inte personen på bilden. Och, om nu någon trodde annat, det här var en högst privat fundering.  

Postat 2016-10-20 22:21 | Läst 1522 ggr. | Permalink | Kommentarer (9) | Kommentera

Strandfynd

Hon tog sig försiktigt över stängslet till fågelskyddsområdet med den gula skylten som förkunnade att tillträde var förbjudet. Hon studerade den Öländska kalkstensstranden med kännarmin och plockade upp flisor som hon noggrant undersökte. Det enda som avslöjade att intresset var spelat var filmteamet en bit högre upp på stranden.

Postat 2016-10-16 19:55 | Läst 1486 ggr. | Permalink | Kommentarer (2) | Kommentera