Huvudskär - Dalarö skärgård - Stockholm - 23/7 - 2019

Huvudskär är en ögrupp i Stockholms södra ytterskärgård med 150–200 mindre öar, kobbar och skär. Ögruppen och det kringliggande naturreservatet med samma namn är belägna i Ornö socken, Haninge kommun i Södermanland (Stockholms län). Öarna är välbesökta av fritidsbåtar, som främst lägger till nära Kronobryggan på huvudön Ålandsskär. Sjötaxi trafikerar Ålandsskär varje dag under turistsäsongen och en skärgårdsbåt går från Dalarö. Som naturhamn anses Huvudskär vara vacker med sin lugna blå lagun för småbåtar och de kala slipade gråstenshällarna, men klipporna är hårt väderutsatta utifrån öppna havet. Vintertid när snöstormarna ligger på visar skäret upp en helt annan sida. Huvudskär är sedan 1972 ett naturreservat som förutom Ålandsskär ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen.

Ålandsskär ingår således inte i reservatet utan ägaren är till större delen staten som upplåtit privathus på ofri grund. Sistnämnda faktum möjliggör turism på ön som helt saknar allmänna vägar. Ett antal privatägda tomter med småstugor finns på skäret som mest består av berg och klippor. Trots att landhöjningen med tiden gjort ön brantare och mindre tillgänglig kan man dock bada på flera ställen. Den enda brunnen för färskvatten har torkat ut så därför måste allt sådant vatten numera fraktas hit eller hämtas från brunnen på Lökskär. Elnät saknas också och den vanligaste kraftkällan är gasoldrivna gasaggregat för hushållen och vandrarhemmet. En gemensamhetsbyggnad finns, en lokal för öns byalag.

Postat 2019-07-23 22:35 | Läst 2019 ggr. | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Resan till Helsingör (Helsingborg) - Juli - 2018 - Del 3.

Helsingör nämns för första gången som köpstad 1231 i Kung Valdemars Jordebog. Den låg då strax söder om den senmedeltida staden, invid borgen Flynderborg. Resterna av denna borg grävdes bort vid järnvägens anläggande i slutet av 1800-talet. Den 2 juni 1426 fick staden utvidgade stadsrättigheter av Erik av Pommern, som samtidigt flyttade bebyggelsen till området kring Sankt Olai kyrka. År 1429 införde kungen Öresundstullensom betydde en stor ökning i handeln i Helsingör. Även om tullen gick direkt till kungen, kunde fartygen då de ändå var tvungna att lägga till i staden passa på att proviantera. Öresundstullen har haft ett avgörande inflytande i Helsingörs historia. Borgen Krogen byggdes som en direkt följd av tullen. På 1500-talet byggdes det nuvarande slottet Kronborg på platsen för den gamla borgen.

Helsingör blev på både gott och ont beroende av sjöfarten. I krigs- och olyckstider märktes det omedelbart i Helsingör, pesten 1710–11 dödade en tredjedel av stadens invånare. I gengäld kom utländska idéer och uppfinningar snabbt till Helsingör, tack vare den kontakt med utländska handels- och sjömän som Öresundstullen innebar. Detta kan bland annat ses på byggnaderna i trakten.

Öresundstullens upphävande 1857 ledde till en djup ekonomisk kris i staden, då skeppen inte längre behövde ankra i Helsingör för att betala tull. Redan 1882 börjar dock ett nytt kapitel i Helsingörs historia, då Helsingør skibsværft og maskinbyggeri A/S grundades. Det blev startskottet till industrialiseringen av staden.

År 1892 öppnades tågfärjeförbindelsen med Helsingborg, och då Kystbanen öppnade 1897, blev Helsingör en knutpunkt för resande mellan övriga Skandinavien och kontinenten.

Under 1930-talet ökade stadens befolkning kraftigt, och stadens areal tredubblades mellan 1930- och 1970-talet. Utöver gränshandeln, vars betydelse minskat under de senaste åren, förekommer en omfattande pendling till Köpenhamn.

Åkte färjan över smidigt till Helsingör från Helsingborg, bästa priserna var på båten i Taxfree gentemot i Helsingör!

Turen över sundet var väl värt att göra...

Postat 2019-07-01 19:20 | Läst 1754 ggr. | Permalink | Kommentarer (0) | Kommentera

Resan till Helsingborg - Juli - 2018 - Del 2.

Helsingborg (uttal) är centralort i Helsingborgs kommun och ligger i Skåne län. Helsingborgs tätort hade 108 334 invånare den 31 december 2017 och utgör befolkningsmässigt Sveriges nionde största tätort, Skånes andra största tätort (efter Malmö) och ingår i Öresundsregionen. Helsingborg ligger vid Öresunds smalaste del, där endast 3 750 meter skiljer staden från Helsingör i Danmark. Stadens geografi domineras av den branta sluttningen Landborgen som löper längs Öresund, något indragen från kusten. Mellan strandterrassen och landborgsterrassen finns ett antal raviner som bildats under den senaste istiden. I centrum är arkitekturen en tätbebyggd stenstad, med monumentala och storstadsmässiga hus mot paradgatorna Drottninggatan och Järnvägsgatan samt mot Stortorget, Sankt Jörgens plats och Trädgårdsgatan. I gatorna bakom denna bebyggelse är arkitekturen mer småskalig och intim.

Helsingborgs historia sträcker sig tillbaka till vikingatiden. Den viktiga plats där Öresund är som smalast har gett staden en strategisk position under lång tid. På medeltiden var staden och dess slott ett av Nordensmäktigaste fästen och därmed inblandad i mycket av den tidens maktspel. Under århundradena har Helsingborg varit platsen för flera politiska konflikter och strider. De många krigen mellan Sverige och Danmark gick hårt åt staden och dess bebyggelse, men sedan 1700-talet har staden levt i fred och på 1800-talet lyckades Helsingborg återhämta sig ordentligt. Helsingborg blev då en av Sveriges snabbast växande städer och en viktig hamn- och industristad.

Industrin i Helsingborg domineras inte av några stora privata företag, utan består av flera mindre. Ikea, som en av stadens största privata arbetsgivare, hade sitt svenska huvudkontor i Helsingborg mellan 2005 och 2015. Andra viktiga företag sysslar med handel och kommunikationer samt livsmedel, kemi och läkemedelsteknik. Stadens goda läge gör att där finns flera åkeriföretag och distributionscentraler. Helsingborgs hamn är, efter Göteborgs hamn, Sveriges näst största containerhamn och färjetrafiken är omfattande. Två rederier har färjetrafik över Öresund, varav det ena med avgångar dygnet runt

Postat 2019-07-01 18:42 | Läst 1622 ggr. | Permalink | Kommentarer (1) | Kommentera