Annons

Proffsfoto

Artiklar > Nya EU-regler för drönare

Nya EU-regler för drönare

Gemensamma regler för drönare gäller inom EU från och med den 1 juli 2020. Transportstyrelsen har nu klargjort vad de nya reglerna innebär för skillnader mot de nuvarande.

De nya reglerna ligger relativt nära Sveriges nuvarande regler men det blir en annan indelning av drönare beroende på risknivå för flygningen. Drönare delas in i öppen, specifik och certifierad kategori. Det blir även nya krav på bland annat registrering av operatörer, utbildning av piloter och certifiering av drönare.

De största förändringarna innebär i korthet:

  • – För drönare upp till 25 kg krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken och inte över människor (i de nuvarande reglerna gäller att man måste söka tillstånd för alla drönare över 7 kg). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.
  •  
  • – För drönare över 25 kg, och/eller som vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor måste söka tillstånd hos Transportstyrelsen. Dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.
  •  
  • – Nya krav på kompetens, både teoretisk och praktisk utbildning, som en drönaroperatör måste ha för att få flyga med drönare.
  •  
  • – Nya krav på registrering av drönaroperatörer av nästan alla drönare. Detta kommer att ske genom att man registrerar sitt personnummer, namn och adress hos Transportstyrelsen.
  •  
  • – En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg. Kommande drönare kommer att vara utrustade med en sändare som skickar information om vem som äger den, vilket gör att vem som helst med mobiltelefon kommer kunna se vem som är ägaren.
  •  

Transportstyrelsen arbetar nu med att anpassa de nya reglerna i Sverige. Under det kommande året kommer myndigheten att löpande informera för att förbereda drönaroperatörer inför de nya reglerna.

Se regelverket i sin helhet här. 

På den här svenska sajten finns mer information.Publicerad 2019-07-31.

42 Kommentarer

jonas18z 2019-07-31 16:29  
“Nya krav på kompetens, både teoretisk och praktisk utbildning, som en drönaroperatör måste ha för att få flyga med drönare.
Nya krav på registrering av drönaroperatörer av nästan alla drönare. Detta kommer att ske genom att man registrerar sitt personnummer, namn och adress hos Transportstyrelsen.”


Gäller det bara drönare över 25kg eller gäller det även undre 25kg ?
SportSkjutaren 2019-07-31 17:20
Det gäller även under 25 Kg.
jonas18z 2019-07-31 17:44
I artikeln kan man tolka det som om det är bara över 25kg pga formateringen.
imajica 2019-08-05 10:32
Jag tror inte det gäller drönare under 25 kilo. Iallafall läste jag det i en tidning. Dessutom står det ju att "för drönare upp till 25 kilo krävs inga tillstånd från Transportstyrelsen..."
Ratatoskr 2019-08-05 23:08
Det gäller i princip ALLA drönare, finns inga utrymmen för tolkningar av texten här i artikeln eller i EU's reglementen.

Verkligen bra att detta införs.
Särskilt irriterande med alla drönare som körs i närheten av människor, vilket tydligen är förbjudet. Borde också vara förbjudet att köras i närheten av vilda djur.
PMD 2019-08-05 23:56
Det är förbjudet att störa vilda djur oavsett på vilket sätt störningen görs.

Man måste hålla sin hund kopplad i skog och mark.
Man får inte störa häckande fåglar (t.ex. genom att flyga drönare över dem; en drönarförare blev nyligen dömd för det).
Man får inte heller störa häckande sjöfåglar genom att paddla kanot för nära dem, eller störa dem på andra sätt.

Vanligen gäller striktare regler i natur- och fågelskyddsområden, men att störa reproduktion av vilt är olagligt var man än gör det.
Ratatoskr 2019-10-02 13:11
Per Danielsson:
Tyvärr så är Sverige en av de länder som inte har någon tillämpning av skydd för natur och vilt, inga parkvakter eller liknande, och därför är det mycket vanligt att folk bryter mot alla möjliga regler och lagar i naturen.
Sen stämmer det inte att viltet inte får störas. Visserligen står det så i lag men det gäller inte alla jägare vi har i Sverige. Sverige är faktiskt ganska unikt i att tillåta väldigt mycket störande och hets av vilt. Vi tillåter nämligen jakt med lösspringande hundar. Andra länder tillåter inte hundar eller om de tillåts så måste de vara i lina, kopplade, just av den anledningen, att inte störa viltet för mycket. Jakt pågår i Sverige alla dygn året runt och hundar används jämt i jakten vilket hetsar väldigt mycket vilkt, inte bara stressar till döds det vilt de just för tillfället jagar.
PMD 2019-10-02 18:43
Ja, jakten med lösspringande hundar gör ju inte direkt andra hundägare extra motiverade att hålla sina hundar kopplade under "koppeltvångsmånaderna" på våren och sommaren.
ztenlund 2019-10-02 19:18
Nu kan man ju utifrån det ovan påstådda tro att det är fullständigt oreglerat hur, när och för vilket ändamål därför lämpliga hundar får användas i jakt, men så är inte fallet. För detta finns regler i jaktförordningen, som dessutom i en del fall kan kompletteras av berörd länsstyrelse. Vad nu detta har med drönare att göra...
PMD 2019-10-02 20:05
Jaktförordningen är omfattande och rörig. Om man måste skriva en tenta på den så skulle nog få lyckas bli jägare. :-)
T,ex, så är alla vilda fåglar i Sverige fridlysta, utom för de undantag som finns i jaktlagen och jaktförordningen, och de är inte direkt få eller enkla.

Så det är verkligen inte oreglerat. Snarare överreglerat (men till jägares fördel rätt mycket).

Det har med drönare att göra eftersom både drönare och jägare stör vilt.
otto.eimar 2020-01-18 01:41
Drönare låter ju princip ingenting så hur kan det störa. Vad är skillnaden att gå i skogen, stör man inte djuren?

Vad som i högsta grad är störande är när helikoptrar flyger lågt dessutom över naturreservat. Så låter nästan lika illa som nyårsraket, ett mullrande smällande ljud.
PMD 2020-01-18 12:06
Man får inte störa djur när man går i skogen, heller.
otto.eimar 2020-02-13 20:42
Vad har det sin relevans jämfört med jägare som smyger i skogen och smäller på 150 DB? Varför får jägare skrämma övriga djur i omgivningen?

Och drönare låter ju princip ingenting, vad är skillnaden att höra en fågel flaxa med vingarna?
ztenlund 2020-02-13 20:58
"Och drönare låter ju princip ingenting, vad är skillnaden att höra en fågel flaxa med vingarna? "

Jag rekommenderar en hörselundersökning om det är din upplevelse av ljudet från drönare.

https://www.youtube.com/watch?v=KIEttZXeibk
otto.eimar 2020-02-13 21:51
Och vad är relevansen när djur gömmer sig så råkar du omedvetet skrämma djur. Hoppsan en hare sprang iväg,, nu har du brutit mot lagen.

Är det meningen att anmäla sig hos polisen?
PMD 2020-02-13 22:44
Risken att du ska störa ett vilt djur när du promenerar i skogen är mycket, mycket liten så länge du inte klampar in på fågelskyddsområden eller andra områden där man inte får vistas delar av året. Djuren håller koll på dig och håller sig undan.
otto.eimar 2020-02-13 22:45
Men då måste det vara lika förbjudet för barn att leka i skogen som skrämmer djuren. Förbjudet att gå i skogen överhuvudet,, omedvetet kan folk skrämma djur.

Så bordet det vara förbud för skidspår i skogen för det skrämmer djur när nån dyker upp.

Det är ju bara först nu ämnet blir så aktuellt som ingen har diskutera långt innan drönaren fanns, så konstigt

Så passar vi på att ta upp ämnet naturfotografer som skrämmer djur i skogen. Hur kan det förekommande vara ok,, är det en rättighet att skrämma djur för ett fint motiv i naturen?
PMD 2020-02-14 12:21
Du gör väldigt konstiga jämförelser (och verkar inte ha läst mitt förra inlägg).

En drönare låter inte bara. Den flyger också. Det kan vara riktigt skrämmande för en del djur.
Ratatoskr 2020-02-23 01:34
Otto,

De flesta naturfotografer har en ganska god kunskap om hur naturen och djuren fungerar, av den anledningen är det inte så många naturfotografer som stör vilda djuren. Att inte störa vilda djuren är en förutsättning för att kunna få bra bilder dessutom.

Förstår man hur naturen fungerar, hur evolutionen sker, så förstår man hur stor skillnad det är på modern mänsklig utrustning, hur störande det är för vilda djur.
Lösspringande tamhundar är också störande, av flera skäl, bland annat för att de inte har så mycket naturliga instinkter kvar. Människor som inte förstår naturen, många gånger barn, kan också vara störande för vilda djuren, beroende på vilken djurart det gäller och situation.

Lagar och regler fungerar aldrig som något som förhindrar något att någonsin ske, det är ett verktyg till att minimera de skador som kan ske.
Man ska alltid minimera människans negativa påverkan på naturen och dess vilda djur så långt som möjligt, det finns inte mycket kvar längre för alla andra 8 miljoner arter på jorden, vi människor har tagit över och förändrat i princip allt och alla förutsättningar till en katastrofal utgång.

I naturen ska man inte tänka "vilka rättigheter har jag", man ska tänka "vilka skyldigheter har jag".
otto.eimar 2020-06-08 12:02
Men då är det ju inte passande att små drönare säljs som leksaker. Det innebär att man även måste vara utbilda för minedrönare små som SD-kort
JoakimOlsson 2019-07-31 17:33  
"Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film..."

Gäller det även foto med vanlig kamera, och isf från vilken höjd? 😄
SportSkjutaren 2019-07-31 17:37
I dagsläget gäller det bara för ”flygfoto” och så verkar det förbli.
otto.eimar 2019-08-05 00:35
Men om det redan finns en film över samma område på nätet så behövs inget tillstånd.
Ändamålet helgar medlet
kiwi 2019-08-05 08:45
Tillstånd krävs *även* om det finns tidigare material från samma område.

Vad har du fått detta med film ifrån?
otto.eimar 2020-06-08 11:52
För att en lag ska kunna fungera så måste det finnas resurser, finns det verkligen det om princip alla lägger ut utan spridningstillstånd?
PMD 2019-07-31 21:05  
Kommer alla nu existerande drönare att påtvingas en sändare som talar om vem ägaren är?
PMD 2019-07-31 21:07  
Hur definieras "drönare" i regelverket? I de tidigare reglerna stod det "obemannat luftfartyg". Det borde i så fall innebära att reglerna även omfattar klassiska radiostyrda flygplan.
PMD 2019-08-01 14:05
Det tycks som att modellflygklubbar kan få tillstånd att vara sin egen "tillsynsmyndighet" för flygning av fjärrstyrda obemannade luftfartyg.

Det betyder i så fall att man inte som förr kan ge sig ut på ett fält och flyga med sitt radiostyrda flygplan, utan man måste vara medlem i en klubb för att få flyga med modellflygplan.
otto.eimar 2019-08-05 00:26
Vilken tur att man växte upp som barn och ungdomen innan massa regler förstörde all glädje. Vad är nöjet att fundera på RC-flyg och drönare när det inte är att köra.

Det här orsaken av massa idioter som har distraherat folk med drönare så det blev strikta regler.

Var går gränsen?
Snart måste man väl också registrera radiostyrda bilar.
Ratatoskr 2019-08-05 23:10
En glädje som är ensidig. Många av oss som störs av det, men värst är alla djur som störs av vårt intrång i deras värld.
TVS 2019-08-01 16:05  
Det där regelverket var en himla röra med luddiga beskrivningar och kategorier. Som gjort för misstolkningar och missförstånd. Är tanken att man ska vara jurist för att få flyga drönare?
otto.eimar 2020-01-18 01:32
Tror du verkligen att det här är EU-regler. Sverige verkar ju ha sina egna regler. Hur förklarar du varför det är lättare att köra drönare i andra länder,,många tar med sig sin drönare utomlands.

Det är lite drönarfilmer i Sverige men massa filmer från andra länder

Andra länder tycks inte ha så mycket förbjuda områden
SportSkjutaren 2020-01-18 12:31
@Otto
Tidigare har det varit olika regler i olika länder.
Sedan så förekommer det, tyvärr, frekvent att många flyger med drönare, utan att följa gällande lagar och regler...

Fr.o.m. kommande halvårsskifte träder ett antal regler in.
Som de facto kommer att gälla i hela EU.
Winzent 2019-08-04 23:25  
Ett slag i "luften"!
Jag bor i ett område som ligger en mil i från Örebro Airport (ORB).
Vi har vid flera gånger i veckan överflygningar på 65meter över vårt hus av sportflygplan och vid ett par tillfällen har planen varit mycket nära att krocka med min drönare.
Jag har rapporterat dessa händelser vid ett antal tillfällen.
Men utan resultat.
Om man totalt struntar i uppenbara övertändes av sportflyget kan man gissa att man är totalt ointresserad av drönare.
MattyP 2019-08-21 09:43  
Jävla trams, nu ska allt regleras i sönder av löjliga regler. Använd sunt förnuft och flyg inte i kontrollerade luftrum. Så enkelt borde det vara.
ztenlund 2019-08-21 09:52
Tramset består väl i så fall i att folk har visat sig sakna sådant förnuft.
otto.eimar 2019-08-31 00:03  
Den här slutgiltiga generaliseringen beror bara på att folk har missbrukat drönare på Londons flygplats. Någon övrig underbyggande statistik finns dock inte.

Det anses rationellt och logiskt att börja prata om regler när det från början inte var nån stor debatt om det. Det anses rationellt att så fort vissa använder drönare på störande sätt så ska man generalisera med regler.

Det anses rationellt att inskränka folks aktivitetsfrihet som var oskyldiga med att alla ska plockas. Det finns ju ingen knyst om vad man gör mot oskyldiga än att enkelspårigt propagera regler.

All RC-flyg är ett minne blott för själva nöjet
Jag kan gissa att om några år så har drönaren blivit utrotad när folk gått över till radiostyrda bilar och båtar. Folk vill ha en oberoende flexibel förutsättning utan inskränkningar

Butikerna slutar att sälja tunga drönare och RC-flyg på grund av för liten efterfråga. Det som återstår är bara lätta flygande saker.
Ratatoskr 2019-10-02 13:04
När allt för många inte kan sköta sig, respektera andra, natur och djur, då måste lagar och regler sättas in. Dessutom är det så att majoriteten av svenskarna inte heller bryr sig när andra missköter sig, säger till dem eller anmäler dem. Tar inte alla sitt ansvar så måste lagar och regler till. Ganska logiskt egentligen.
otto.eimar 2020-01-18 01:12
Det finns nåt som heter sunt förnuft men det visste du inte.
Det är många oskyldiga som kör drönare utan nån avsikt för spionera på folk. På grund av massa idioter som missbrukat drönare så tycker att det är riktigt att ta bort friheten.

Men du argumenterar som att alla har avsikten att spionera och irritera folk. Det bör ju innebära att Du och även jag är en av dem?
shoedoc 2020-04-06 08:36  
Jag har en son som är yrkespilot i helikopterbranschen. Han berättar att det ständigt förekommer att yrkesflyget störs av drönare och ofta måste omdirigeras eller "ligga på vänt" över Stockholmsregionen, ett verkligt problem inte bara i hans yrkesverksamhet, men också för all flygverksamhet på Arlanda och Bromma.
Restriktionerna behövs pga av att oförsiktiga och okunniga amatörer använder drönare på fel ställen och vid fel tidpunkter.

En kollision mellan en drönare och ett flygplan i luften är ingen liten sak, precis som en fågelkollision kan orsaka förödande effekter på ett flygplan.
För övrigt har även helikoptrar zoner man inte får flyga i över Stockholm.
Kort kan man väl sammanfatta dessa så, att i centrala Stockholm får helikoptrar bara flyga över vatten.
Flera andra restriktionsområden finns också över staden och dess flygplatser, noga reglerat, vilket yrkespiloterna känner väl till, men inte amatörerna och särskilt inte drönar-amatörerna, i många fall..

Merläsning

ANNONS