Fotosidans Forum

Fotosidans Forum (https://www.fotosidan.se/forum/index.php)
-   Lag, moral och etik (https://www.fotosidan.se/forum/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Enligt GDPR så bryter alla mot lagen (https://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=173559)

otto.eimar 2019-04-26 12:57

Enligt GDPR så bryter alla mot lagen
 
Varenda kotte bryter mot lagen som ideligt lägger ut bilden bland folk på sin hemsida, blogg o Facebook. Föräldrar bryter mot lager som lägger ut bilder på sina barn, andra kommer ju med.

Går det att tolka GDPR på annat sätt?
Kan man identifiera folk så räkna det som personlig handling.

Men GDPR funkar ju inte inte i verkligheten för då skulle alla tjänsten på nätet stoppats för länge sen och förändrats.. Det skulle varit vanligt med massa anmälningar för att folk såg sig på bild med hänvisning till GDPR

Går det bra att fota karnevaler som en annan tråd tar upp.
Ser ser det ut som att GDPR har tagit ställning till allt som sprids på nätet?
I verkligheten så är GDPR en formalitet

alfin 2019-04-26 13:18

GDPR gäller inte dig som privatperson.

otto.eimar 2019-04-26 13:33

[QUOTE=alfin;2241523]GDPR gäller inte dig som privatperson.[/QUOTE]

Datainspektionen svarar så här

[LIST][*]Det är inte per automatik lagligt att fota och filma människor på offentliga platser, särskilt inte om man därefter sprider fotona eller filmerna på internet. Att fota eller filma någon är en sorts personuppgiftsbehandling som måste ske enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Det innebär att man måste ha stöd för behandlingen i någon av de rättsliga grunderna, informera om behandlingen och följa de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling. Samma regler gäller om man vill filma med en monterad bevakningskamera, men då måste man dessutom följa reglerna i kamerabevakningslagen.[/LIST]
De omnämner inte privatpersoner. Hur tolkar du det?

ztenlund 2019-04-26 13:37

"Förhållandet till tryck- och yttrandefriheten

7 § EU:s dataskyddsförordning och denna lag ska inte tillämpas i den utsträckning det skulle strida mot tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Artiklarna 5-30 och 35-50 i EU:s dataskyddsförordning samt 2-5 kap. denna lag ska inte tillämpas vid behandling av personuppgifter som sker för journalistiska ändamål eller för akademiskt, konstnärligt eller litterärt skapande."

[url]https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218[/url]

alfin 2019-04-26 13:39

[QUOTE=otto.eimar;2241524]Datainspektionen svarar så här

[LIST][*]Det är inte per automatik lagligt att fota och filma människor på offentliga platser, särskilt inte om man därefter sprider fotona eller filmerna på internet. Att fota eller filma någon är en sorts personuppgiftsbehandling som måste ske enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Det innebär att man måste ha stöd för behandlingen i någon av de rättsliga grunderna, informera om behandlingen och följa de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling. Samma regler gäller om man vill filma med en monterad bevakningskamera, men då måste man dessutom följa reglerna i kamerabevakningslagen.[/LIST]
De omnämner inte privatpersoner. Hur tolkar du det?[/QUOTE]

Artikel 2.2.c GDPR:
"2. Denna förordning ska inte tillämpas på behandling av personuppgifter som
[...]
c) en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll,"

ztenlund 2019-04-26 13:45

[QUOTE=alfin;2241526]Artikel 2.2.c GDPR:
"2. Denna förordning ska inte tillämpas på behandling av personuppgifter som
[...]
c) en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll,"[/QUOTE]

För att förstå innebörden får man nog läsa punkt 18 i preambeln.

alfin 2019-04-26 13:55

[QUOTE=ztenlund;2241527]För att förstå innebörden får man nog läsa punkt 18 i preambeln.[/QUOTE]

"Denna förordning är inte tillämplig på fysiska personers behandling av personuppgifter som ett led i verksamhet som är helt och hållet privat eller har samband med personens hushåll och därmed saknar koppling till yrkes eller affärsmässig verksamhet. Privat verksamhet eller verksamhet som har samband med hushållet kan omfatta korrespondens och innehav av adresser, aktivitet i sociala nätverk och internetverksamhet i samband med sådan verksamhet." [...]

martley 2019-04-26 13:58

Problemet med GDPR är att den för en privatperson i praktiken är verkningslös.

Ta standrardfallet att det ramlar in oönskad reklam i mailboxen eftersom avsändaren köpt adressuppgifterna nånstans ifrån. Enligt GDPR har mottagaren rätt att få veta varifrån avsändaren har fått adressuppgifterna och har också rätt att få uppgifterna raderade samt att de ska raderas från eventuella register som avsändaren i sin tur har delat med sig dem till. Men avsändaren sitter ofta i USA eller i Asien där GDPR inte gäller, och även om avsändaren sitter nånstans där GDPR faktiskt gäller, vem ska man "anmäla" till? Kommer Datainspektionen eller vart det nu är man ska anmäla incidenten verkligen bry sig om ifall ett företag skickar oönskade epostmeddelanden i reklamsyfte till lilla mig? Normalt har man inte råd att göra ett civilrättsfall av det heller.

jonasfj 2019-04-26 14:42

[QUOTE=martley;2241529]Problemet med GDPR är att den för en privatperson i praktiken är verkningslös.

Ta standrardfallet att det ramlar in oönskad reklam i mailboxen eftersom avsändaren köpt adressuppgifterna nånstans ifrån. Enligt GDPR har mottagaren rätt att få veta varifrån avsändaren har fått adressuppgifterna och har också rätt att få uppgifterna raderade samt att de ska raderas från eventuella register som avsändaren i sin tur har delat med sig dem till. Men avsändaren sitter ofta i USA eller i Asien där GDPR inte gäller, och även om avsändaren sitter nånstans där GDPR faktiskt gäller, vem ska man "anmäla" till? Kommer Datainspektionen eller vart det nu är man ska anmäla incidenten verkligen bry sig om ifall ett företag skickar oönskade epostmeddelanden i reklamsyfte till lilla mig? Normalt har man inte råd att göra ett civilrättsfall av det heller.[/QUOTE]

De stora aktörerna som t.ex. Google och Facebook verkar följa GDPR och det ska vara möjligt att ta del av både vad de lagrat om dig och att be dem radera informationen.

Det vore intressant om någon med praktiskt erfarenhet ville dela med sig.

iSolen.se 2019-04-26 16:08

[QUOTE=jonasfj;2241530]De stora aktörerna som t.ex. Google och Facebook verkar följa GDPR och det ska vara möjligt att ta del av både vad de lagrat om dig och att be dem radera informationen.

Det vore intressant om någon med praktiskt erfarenhet ville dela med sig.[/QUOTE]

Gäller väl fotosidan också, är det någon som kollat vad som finns lagrat om sig själv?

afe 2019-04-26 19:18

Detta är en i sammanhanget intressant artikel på wikipedia: [url]https://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll[/url]

iSolen.se 2019-04-26 20:04

[QUOTE=iSolen.se;2241534]Gäller väl fotosidan också, är det någon som kollat vad som finns lagrat om sig själv?[/QUOTE]


[QUOTE=afe;2241546]Detta är en i sammanhanget intressant artikel på wikipedia: [url]https://sv.wikipedia.org/wiki/Internettroll[/url][/QUOTE]

Jag har nu bett om ett GDPR-urdrag, "tack" AFE för att du kallade mig troll lite "snyggt" indirekt.

afe 2019-04-26 20:07

[QUOTE=iSolen.se;2241548]Jag har nu bett om ett GDPR-urdrag, "tack" AFE för att du kallade mig troll.[/QUOTE]

Jag kan inte se att jag någonstans i den här tråden har kallat dig för ett troll. Jag kan dock rekommendera läsning av TS tidigare trådar ;)

iSolen.se 2019-04-26 20:11

[QUOTE=afe;2241549]Jag kan inte se att jag någonstans i den här tråden har kallat dig för ett troll. Jag kan dock rekommendera läsning av TS tidigare trådar ;)[/QUOTE]

Du skrev direkt under utan att citera. Självklart åsyftas då senast inlägg.

Nu är det du som kör forumtaktik.

Du vet mycket väl hur man citerar så att syftningar hamnar rätt.

Smw 2019-04-26 21:00

[QUOTE=otto.eimar;2241524]Datainspektionen svarar så här

[LIST][*]Det är inte per automatik lagligt att fota och filma människor på offentliga platser, särskilt inte om man därefter sprider fotona eller filmerna på internet. Att fota eller filma någon är en sorts personuppgiftsbehandling som måste ske enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Det innebär att man måste ha stöd för behandlingen i någon av de rättsliga grunderna, informera om behandlingen och följa de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling. Samma regler gäller om man vill filma med en monterad bevakningskamera, men då måste man dessutom följa reglerna i kamerabevakningslagen.[/LIST]
[/QUOTE]

Hej !

Var finner jag denna text ?

//MW


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 07:04.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.