Fotosidans Forum

Fotosidans Forum (https://www.fotosidan.se/forum/index.php)
-   Övriga objektiv och kameratillverkare (https://www.fotosidan.se/forum/forumdisplay.php?f=52)
-   -   Drönarerfarenheter (https://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?t=172249)

gunnargren 2019-02-25 07:13

Det man också ska tänka på med spridningstillståndet är att även om du fått godkänt för en plats en gång, så måste du söka spridningstillstånd igen om du vill sprida material en annan gång.

erdeljan 2019-02-25 07:21

Korrekt, det jag fick klart för efter att ha ringt Läntmätteriet - om man filmar på samma plats så måste man söka tillstånd igen... Så har jag fått tillstånd för Sibbarp en gång så är den "förbrukad" (tillståndet alltså) och nya inspelningar kräver nya tillstånd helt enkelt.

SportSkjutaren 2019-02-25 07:26

[QUOTE=gunnargren;2235369]Det man också ska tänka på med spridningstillståndet är att även om du fått godkänt för en plats en gång, så måste du söka spridningstillstånd igen om du vill sprida material en annan gång.[/QUOTE]

Var har Du fått det där ifrån? Det stämmer [B]inte[/B].

Har pratat med en av LM:s handläggare om det på telefon.
Dels För att försäkra mig om att jag kan ansöka om tillstånd åt andra, dels för att försäkra mig om att bilderna kan användas till flera ändamål.
[B]Enligt handläggaren ifråga gäller ett tillstånd för spridning ”tills vidare”, och utan begränsning i vem som får ”sprida” bilderna när de väl är godkända.[/B]
(Syftet med lagstiftningen är ju att säkerställa att bilderna inte innehåller sådant som är känsligt för totalförsvaret, och det ändras ju inte när bilden väl är godkänd för spridning).

gunnargren 2019-02-25 07:29

[QUOTE=SportSkjutaren;2235371]Var har Du fått det där ifrån? Det stämmer [B]inte[/B].

Har pratat med en av LM:s handläggare om det på telefon.
Dels För att försäkra mig om att jag kan ansöka om tillstånd åt andra, dels för att försäkra mig om att bilderna kan användas till flera ändamål.
[B]Enligt handläggaren ifråga gäller ett tillstånd för spridning ”tills vidare”, och utan begränsning i vem som får ”sprida” bilderna när de väl är godkända.[/B]
(Syftet med lagstiftningen är ju att säkerställa att bilderna inte innehåller sådant som är känsligt för totalförsvaret, och det ändras ju inte när bilden väl är godkänd för spridning).[/QUOTE]

Det stämmer visst, står på deras sida.
[QUOTE][B]Behöver jag ansöka om spridningstillstånd även om jag fotograferat på samma plats tidigare och fått ett godkänt spridningstillstånd?[/B]
Ja, spridningstillståndet gäller för det material du har ansökt för, inte för platsen i fråga.

Det är inte bara byggnader och andra anläggningar som kan vara känsliga för Sveriges totalförsvar, även aktivitet och/eller tillfälliga anläggningar kan anses vara känsliga.[/QUOTE]
Däremot har du fått material godkänt för en viss flygning så gäller det tills vidare, men ska du ta nya bilder eller filmer så måste du söka igen.


Edit: Ser att mitt svar kan misstolkas. Godkännandet gäller ett visst material, inte platsen i sig. Så har du fått godkänt en gång, och flyger på exakt samma ställe så måste du ändå söka nytt tillstånd för det material då det är vid ett annat tillfälle.

PeterWem 2019-02-25 07:32

[QUOTE=SportSkjutaren;2235371]Var har Du fått det där ifrån? Det stämmer [B]inte[/B].

Har pratat med en av LM:s handläggare om det på telefon.
Dels För att försäkra mig om att jag kan ansöka om tillstånd åt andra, dels för att försäkra mig om att bilderna kan användas till flera ändamål.
[B]Enligt handläggaren ifråga gäller ett tillstånd för spridning ”tills vidare”, och utan begränsning i vem som får ”sprida” bilderna när de väl är godkända.[/B]
(Syftet med lagstiftningen är ju att säkerställa att bilderna inte innehåller sådant som är känsligt för totalförsvaret, och det ändras ju inte när bilden väl är godkänd för spridning).[/QUOTE]
Du misstolkade kommentaren.


En annan grej med spridningstillstånd är att spridningstillstånd är allmän handling och att envar kan utbegära sådana. Om någon fått med horisonten på en nyhetsbild och man känner att rättshaveristen i en bubblar upp kan man först utbegära alla spridningstillstånd som utfärdats inom ett område och tid. Saknar drönarföraren spridningstillstånd är det ett vidöppet mål, speciellt om förfarandet tidigare har upprepats så att det inte är ringa.

SportSkjutaren 2019-02-25 07:49

[QUOTE=gunnargren;2235373]
Edit: Ser att mitt svar kan misstolkas. Godkännandet gäller ett visst material, inte platsen i sig. Så har du fått godkänt en gång, och flyger på exakt samma ställe så måste du ändå söka nytt tillstånd för det material då det är vid ett annat tillfälle.[/QUOTE]

Det är lugnt, inser att jag själv hade lite för bråttom med att besvara det Du skrev.
Inser att vi är helt överens i sak.

erdeljan 2019-02-25 07:54

Det är bara att läsa inlägg #152

SportSkjutaren 2019-02-25 14:21

Oklart rättsläge gällande "nyhetsbilder".
 
[QUOTE=PeterWem;2235374]
...
En annan grej med spridningstillstånd är att spridningstillstånd är allmän handling och att envar kan utbegära sådana. Om någon fått med horisonten på en nyhetsbild och man känner att rättshaveristen i en bubblar upp kan man först utbegära alla spridningstillstånd som utfärdats inom ett område och tid. Saknar drönarföraren spridningstillstånd är det ett vidöppet mål, speciellt om förfarandet tidigare har upprepats så att det inte är ringa.[/QUOTE]

Jag vill börja med att påpeka att jag personligen är mycket noga med att söka spridningstillstånd. Och "rekommenderar" alla andra att göra detsamma.

Med det sagt, så skulle det skulle faktiskt vara välgörande med ett ordentligt prejudikat gällande bilder ämnade att publiceras i grundlagsskyddade medier.

Orsaken är att rättsläget, i brist på ett prejudikat. Inte är helt glasklart vad det gäller bilder som tas med syftet att publiceras i ovanstående typer av medier.

Det närmaste vi kan komma ett prejudikat i frågan. Är domen från HD, som gäller när en av Dagen nyheters fotografer fotograferade ett skyddsobjekt med fotoförbud.
Enligt domen från HD, som ju är ett prejudikat.
Så väger anskaffarfriheten i TF (Tryckfrihetsförordningen) tyngre än skyddslagen.

Det är fullt rimligt, men inte helt glasklart, att samma sak för gälla för lagen om skydd av geografisk information i förhållande till TF.

Enda sättet att få ordentlig klarhet i det här, så långt jag kan förstå saken.
Är ytterligare ett prejudikat.

Domen gällande DN och Skydsobjektet finns här:
[URL="http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2015/2015-06-05%20Ö%20338-15%20Beslut.pdf"]http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2015/2015-06-05%20Ö%20338-15%20Beslut.pdf[/URL]

iSolen.se 2019-02-25 14:30

[QUOTE=PeterWem;2235368]"Det är också viktigt att tänka på att undantaget bara gäller för området. Kommer det med
[B]vybilder[/B] som sträcker sig utanför området blir dessa tillståndspliktiga även om luftfarkosten
befinner sig inom området."


Från Lantmäteriets "Information om föreskrifter kopplade till ny lag och
förordning om skydd för geografisk information."


Därav att jag skrev i princip. Får man till en horisontbild uppfyller man inte undantagen.[/QUOTE]

Vad har horisont med saken att göra längre? Ett område kan vara stort eller ha horisont nära.

PeterWem 2019-02-25 17:11

[QUOTE=SportSkjutaren;2235417]Jag vill börja med att påpeka att jag personligen är mycket noga med att söka spridningstillstånd. Och "rekommenderar" alla andra att göra detsamma.

Med det sagt, så skulle det skulle faktiskt vara välgörande med ett ordentligt prejudikat gällande bilder ämnade att publiceras i grundlagsskyddade medier.

Orsaken är att rättsläget, i brist på ett prejudikat. Inte är helt glasklart vad det gäller bilder som tas med syftet att publiceras i ovanstående typer av medier.

Det närmaste vi kan komma ett prejudikat i frågan. Är domen från HD, som gäller när en av Dagen nyheters fotografer fotograferade ett skyddsobjekt med fotoförbud.
Enligt domen från HD, som ju är ett prejudikat.
Så väger anskaffarfriheten i TF (Tryckfrihetsförordningen) tyngre än skyddslagen.

Det är fullt rimligt, men inte helt glasklart, att samma sak för gälla för lagen om skydd av geografisk information i förhållande till TF.

Enda sättet att få ordentlig klarhet i det här, så långt jag kan förstå saken.
Är ytterligare ett prejudikat.

Domen gällande DN och Skydsobjektet finns här:
[URL]http://www.hogstadomstolen.se/Domstolar/hogstadomstolen/Avgoranden/2015/2015-06-05%20Ö%20338-15%20Beslut.pdf[/URL][/QUOTE]
Proposition 2015/16:63 på sidorna 51 och 52. Står att man inte anser lagen vara i konflikt med TF/YG som fallet är med Skyddslagen och TF/YG.


[I]Enligt 1 kap. 9 § 5 TF gäller det som är stadgat i lag om ansvar för det
sätt på vilket en uppgift eller underrättelse anskaffats (jfr YGL 1 kap.
12 §). För att bestämmelserna om anskaffarfrihet över huvud taget ska
aktualiseras krävs att den som anskaffat uppgifterna avsett att dessa ska
publiceras. Av 6 kap. 2 § sista stycket TF följer att spridning av en karta
eller en därmed jämförlig ritning eller bild som innehåller uppgifter av
betydelse för rikets försvar får regleras i lag. Motsvarande bestämmelser
finns i 3 kap. 7 och 12 §§ YGL. De uppgifter som omfattas av förbudet
mot spridning i den nu föreslagna lagens 9 § är sådana att de innehåller
upplysningar av betydelse för rikets försvar. Detta innebär att det före-
slagna förbudet mot spridning har stöd i bestämmelserna i TF och YGL[/I]

PeterWem 2019-02-25 17:14

[QUOTE=iSolen.se;2235419]Vad har horisont med saken att göra längre? Ett område kan vara stort eller ha horisont nära.[/QUOTE]
Enklast är att du skickar in till Lantmäteriet en bild med horisont och frågar om den är tillståndspliktig. Jag har fullt förtroende för att du skulle kunna finna en lämplig bild som t.o.m. skulle få Lantmäteriet att godkänna den. Återkom med bild och svar.

SportSkjutaren 2019-02-25 18:12

[QUOTE=PeterWem;2235429]Proposition 2015/16:63 på sidorna 51 och 52. Står att man inte anser lagen vara i konflikt med TF/YG som fallet är med Skyddslagen och TF/YG.

...
[I] är sådana att de innehåller upplysningar av betydelse för rikets försvar. Detta innebär att det före-slagna förbudet mot spridning har stöd i bestämmelserna i TF och YGL[/I][/QUOTE]

Vad det gäller [B]"betydelse för rikets försvar."[/B] så borde ju samma resonemang gälla Skydslagen. Vilket det uppenbarligen inte gör.

Därtill så får ingen myndighet granska något som skall publiceras, i en grundlagsskyddad publikation, innan publiceringen är gjord.

[B]Utan ett prejudikat från HD, så kan vi, dessvärre, inte vara helt säkra på vad som faktiskt gäller.[/B]

PeterWem 2019-02-25 18:36

[QUOTE=SportSkjutaren;2235439]Vad det gäller [B]"betydelse för rikets försvar."[/B] så borde ju samma resonemang gälla Skydslagen. Vilket det uppenbarligen inte gör.

Därtill så får ingen myndighet granska något som skall publiceras, i en grundlagsskyddad publikation, innan publiceringen är gjord.

[B]Utan ett prejudikat från HD, så kan vi, dessvärre, inte vara helt säkra på vad som faktiskt gäller.[/B][/QUOTE]
Med så många drönare och så många som stör sig på dessa borde det anmälas mer kan man tycka.

iSolen.se 2019-02-25 19:16

[QUOTE=PeterWem;2235431]Enklast är att du skickar in till Lantmäteriet en bild med horisont och frågar om den är tillståndspliktig. Jag har fullt förtroende för att du skulle kunna finna en lämplig bild som t.o.m. skulle få Lantmäteriet att godkänna den. Återkom med bild och svar.[/QUOTE]

Horisonten har inte med tillstångsplikten att göra.

iSolen.se 2019-02-25 19:19

[QUOTE=PeterWem;2235443]Med så många drönare och så många som stör sig på dessa borde det anmälas mer kan man tycka.[/QUOTE]

Kanske har med de detaljerade bilder som finns på hitta m fl, för de allra flesta fotograferingar är det inte en äkta säkerhetsrisk eftersom man inte avslöjar något.

Jag har filmat och fotat i riktning mot ett skyddsobjekt, fick underkänt, överklagade och fick rätt.


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 15:56.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.