#31  
Gammal 2019-07-02, 11:04
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 26 556
ctlindsten skrev: https://www.lawline.se/answers/3408

hittade en bra tråd online här, och den förklarar ju egentligen vad jag redan vet om.. att man får inte fota på privat mark och sälja utan tillåtelse av ägaren..
Det där är inte riktigt vad Lawlinesvaret säger.

Grunden är att man inte får vistas på en fastighet om man inte uppfyller de villkor som fastighetsägaren (eller dennes ombud) har ställt upp. Ett sådant villkor kan vara att man inte får fotografera. Det är dock inte ett fotoförbud i lagens mening så vad som kan hända är att man blir avvisad från fastigheten. Om man då inte avlägsnar sig så gör man sig skyldig till olaga intrång (vilket är ett brott enligt brottsbalken).

Vad gäller de fotografier man reda tagit om det kommer till att man blir avvisad så gäller samma regler för dessa som alla andra fotografier, dvs de får publiceras om publiceringen följer GDPR och lagen om namn och bild i reklam. Att publicera bilder på byggnader går alltså bra oavsett var bilderna har tagits.

Vad gäller försäljning av bilder (t.ex. vykort) så är jag ganska säker att det också går bra, men för det kanske någon lagklok kan komplettera mitt svar.
  #32  
Gammal 2019-07-02, 11:10
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 26 556
PeterWem skrev: Hitta.se har tomtmarkeringar
Hitta.se kan visa fastighetsgränser. Definitionen av en tomt är lite luddig, men för en tillräckligt stor fastighet så brukar inte hela fastigheten betraktas som en tomt. En rimligt stort område runt ett bostadshus är vad man vanligen betraktar som en tomt, men vad som är "rimligt stort" är en bedömningsfråga. Man måste använda eget omdöme när man går omkring och utnyttjar allemansrätten.
  #33  
Gammal 2019-07-02, 11:23
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 26 556
mac60 skrev: Lite beroende vart man skall sälja bilderna
Där jag har mina bilder la jag upp lite ute och inne bilder på vår stuga
Var tvungen att fylla i en 'property realese"för att dom skulle godkännas
Trots att det nu inte var vår stuga längre ( tvångsinlösen samt riven från kommunen ) så var min far tvungen att skriva på eftersom det var han som var ägare vid bildtagningen
Kan nog vara olika på olika ställen samt att jag kunde kanske själv skrivit på och fått det godkänt
Det där är väl bildbyråns (eller motsvarande) villkor för att du ska få sälja bilder via den? En bildmäklare kan ju ställa vilka villkor den har lust med (inom lagens gränser).

TS frågor handlar dock, som jag tolkar dem, om vad lagen säger.
  #34  
Gammal 2019-07-13, 18:05
Inge Nilsson
 
Medlem sedan: dec 2009
Inlägg: 2
Här ett bra knep om man vill fota på tomten, typ att man inte är nära nog huset för att få en bra bild. Man kan ju helt enkelt gå fram och fråga om man få gå in. Är det då ingen hemma så är ingen skada skedd, bara att fota på vägen ut. Är någon hemma och man får ett ja så får man kanske gå som man vill på tomten och fota. Får man ett nej så kan man även då fota på vägen ut. Ägaren kan inget gör, han kan inte förbjuda varken fotografering eller publicering och du har inte gjort något olagligt med att gå fram och knacka på.
  #35  
Gammal 2019-07-13, 23:51
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 26 556
En del av oss kanske skulle känna sig tvungna att dagtinga med sitt samvete för att fotografera på vägen ut efter ett nej.
  #36  
Gammal 2019-07-14, 17:49
Robnor
 
Medlem sedan: sep 2013
Inlägg: 5
ctlindsten skrev: Jag är ute och plåtar lite överallt, oftast på landsbygden, lägger sedan upp bilder jag inte behöver på en stocksida, där man får en liten passiv inkomst.

Min fråga handlar om privata tomtgränser, ger ett snabbt exempel nedanför:

Nyligen var jag och fotade vid en herrgård och jag var i utkanten av området på gränsen till ett bostadsområde och dom äger marken kring sjön där, dom har även byggt upp ett fint litet tempel i början av 1800talet som jag fotade. Så i dessa situationer undrar man hur lagen gäller.

Jag är medveten om att man får inte fota inne på privat mark och sälja bilderna, men när jag tex: går ut i skogen som någon annan äger så gäller allemansrätten och då får man sälja bilderna. Så tips tas gärna emot angående vart man kan hitta information om tomtgränser enklast och för er som har erfarenhet med detta, hur ni hanterar liknande situationer.

/C

a) Det första området gäller ett fotograferingsförbud som kan vara utfärdat för fotografering av skyddsobjekt. Detta regleras genom skyddslag (2010: 305) om skydd mot samhällsviktiga anläggningar m m. Innebörden av ett beslut om skyddsobjekt och om fotoförbud (eller som det uttrycks i lagen “avbildningsförbud”) regleras av 7 i denna lag. Av 32 § framgår att avbildningar som tillkommit genom brott mot lagen kan förklaras förverkade.
b) Det andra området gäller fotograferingsförbud i domstol. Det förbudet framkommer i rättegångsbalkens 5 kapitel § 9. Observera att fotograferingsförbudet bara gäller i själva domsalen.
c) Den sista restriktionen gäller fotografering på privat mark eller mark där någon innehar bestämmande- eller beslutanderätt. Denna möjlighet att utfärda fotograferingsförbud finns inte specifikt inskriven i lagtexten utan följer av den rätt en markägare har till sin mark. Detsamma gäller platser som inte är att anse som offentliga eller allmänna platser, exempelvis skolor, gallerior, passagerarfartyg m m. I kraft av dessa rättigheter som markägare eller beslutsför för viss plats avgör personen själv vilken verksamhet som får bedrivas på marken. Att ufärda fotograferingsförbud kan vara en sådan viljeyttring från markägaren eller den beslutsföre.
d) Av 4 kap. 6a § Brottsbalken framgår att s.k. kränkande fotografering inte är tillåten. Du får inte fotografera någon olovligen, i hemlighet och som befinner sig i ett utrymme av privat karaktär såsom omklädningsrum, toalett och liknande utrymme. Samtliga tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att kränkande fotografering ska vara för handen. Om någon av förutsättningarna brister kan det ändå vara fråga om ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken.
Att fotografera byggnader, vare sig de är offentliga eller privata, är tillåtet enligt lagen så länge fotografen befinner sig på allmän plats. Fotografierna får sedan användas i trycksaker och andra tvådimensionella former. Det krävs således inte tillstånd från en ägare av en byggnad för att fotografera byggnaden. Tillstånd krävs endast när fotografen kliver in på markägarens mark, dvs. privat mark.

När det gäller interiöra bilder så är det tillåtet att fotografera utan tillstånd i entréer i offentliga byggnader eller trappuppgångar som är tillgängliga för vem som helst. Fotografering av interiör i privata hus kräver dock tillstånd därför att fotografen då befinner sig på privat mark.

/R
  #37  
Gammal 2019-07-14, 18:14
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 575
Robnor skrev: a) Det första området gäller ett fotograferingsförbud som kan vara utfärdat för fotografering av skyddsobjekt. Detta regleras genom skyddslag (2010: 305) om skydd mot samhällsviktiga anläggningar m m. Innebörden av ett beslut om skyddsobjekt och om fotoförbud (eller som det uttrycks i lagen “avbildningsförbud”) regleras av 7 i denna lag. Av 32 § framgår att avbildningar som tillkommit genom brott mot lagen kan förklaras förverkade.
b) Det andra området gäller fotograferingsförbud i domstol. Det förbudet framkommer i rättegångsbalkens 5 kapitel § 9. Observera att fotograferingsförbudet bara gäller i själva domsalen.
c) Den sista restriktionen gäller fotografering på privat mark eller mark där någon innehar bestämmande- eller beslutanderätt. Denna möjlighet att utfärda fotograferingsförbud finns inte specifikt inskriven i lagtexten utan följer av den rätt en markägare har till sin mark. Detsamma gäller platser som inte är att anse som offentliga eller allmänna platser, exempelvis skolor, gallerior, passagerarfartyg m m. I kraft av dessa rättigheter som markägare eller beslutsför för viss plats avgör personen själv vilken verksamhet som får bedrivas på marken. Att ufärda fotograferingsförbud kan vara en sådan viljeyttring från markägaren eller den beslutsföre.
d) Av 4 kap. 6a § Brottsbalken framgår att s.k. kränkande fotografering inte är tillåten. Du får inte fotografera någon olovligen, i hemlighet och som befinner sig i ett utrymme av privat karaktär såsom omklädningsrum, toalett och liknande utrymme. Samtliga tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att kränkande fotografering ska vara för handen. Om någon av förutsättningarna brister kan det ändå vara fråga om ofredande enligt 4 kap. 7 § Brottsbalken.
Att fotografera byggnader, vare sig de är offentliga eller privata, är tillåtet enligt lagen så länge fotografen befinner sig på allmän plats. Fotografierna får sedan användas i trycksaker och andra tvådimensionella former. Det krävs således inte tillstånd från en ägare av en byggnad för att fotografera byggnaden. Tillstånd krävs endast när fotografen kliver in på markägarens mark, dvs. privat mark.

När det gäller interiöra bilder så är det tillåtet att fotografera utan tillstånd i entréer i offentliga byggnader eller trappuppgångar som är tillgängliga för vem som helst. Fotografering av interiör i privata hus kräver dock tillstånd därför att fotografen då befinner sig på privat mark.

/R
Man får inte längre fotografera in under en pågående förhandling i rättssalen.
  #38  
Gammal 2019-07-14, 19:04
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 26 556
Robnor skrev: Fotografering av interiör i privata hus kräver dock tillstånd därför att fotografen då befinner sig på privat mark.
Inte a priori.

Om inget annat meddelats går det bra att fotografera utan att be om tillstånd. Om fastighetsägaren (eller dennes ombud) då meddelar att man inte får fotografera så får man förstås inte fortsätta utan att riskera att göra sig skyldig till olaga intrång. Bilderna man redan tagit kan dock ingen göra anspråk på.
  #39  
Gammal 2019-07-15, 02:53
ErlandH
 
Medlem sedan: jan 2008
Inlägg: 16 612
PMD skrev: Om fastighetsägaren (eller dennes ombud) då meddelar att man inte får fotografera så får man förstås inte fortsätta utan att riskera att göra sig skyldig till olaga intrång.
Man kan inte göra sig skyldig till olaga intrång genom att fotografera. Däremot genom att uppehålla sig på en plats när den som disponerar lokalen klargjort att man måste avlägsna sig. Skälet till att man måste avlägsna sig är oviktigt. Det kan vara att man fotograferar, att man röker, att man pratar högt, att man är otrevlig eller anses ha en ful frisyr. Eller ingenting alls.
  #40  
Gammal 2019-07-15, 03:09
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 26 556
ErlandH skrev: Man kan inte göra sig skyldig till olaga intrång genom att fotografera.
Det påstod jag inte heller.

Däremot genom att uppehålla sig på en plats när den som disponerar lokalen klargjort att man måste avlägsna sig. Skälet till att man måste avlägsna sig är oviktigt. Det kan vara att man fotograferar, att man röker, att man pratar högt, att man är otrevlig eller anses ha en ful frisyr. Eller ingenting alls.
Ja, och det var precis det jag syftade på. Om man envisas med att fortsätta att fotografera om fastighetsägaren (eller dennes representant) säger åt en att sluta med det så riskerar man i förlängningen att göra sig skyldig till olaga intrång.

Jag var måhända lite kortfattad i mitt förra inlägg så det var bra att vi fick reda ut det med en mer detaljerad förklaring.
Besvara

Bokmärken

Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 15:18.B+W Filter