#1  
Gammal 2019-12-22, 15:40
Söderlund
 
Medlem sedan: sep 2003
Inlägg: 775
Fråga Filma / Fotografera i butik
Har nu en stund försökt hitta vad det är för lag hon hänvisar till i videon men jag kan inte hitta den.

Enl. svensk lag så har man rätt att filma i butiker om man inte har andra i fokus och att det är fritt inträde...

https://www.youtube.com/watch?v=4hfK...=youtu.be&t=27
  #2  
Gammal 2019-12-22, 16:00
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 758
Söderlund skrev: Har nu en stund försökt hitta vad det är för lag hon hänvisar till i videon men jag kan inte hitta den.

Enl. svensk lag så har man rätt att filma i butiker om man inte har andra i fokus och att det är fritt inträde...

https://www.youtube.com/watch?v=4hfK...=youtu.be&t=27
Varför skulle man inte få ha andra i fokus? Här har du för övrigt att nörda ned dig i. Jarius hos Lawline har kommit fram till samma slutsats som jag kommit fram till angående butik. Jag rekommenderar dig att läsa Högsta domstolens fall från -95 om butiker och snattare.

Här ett fall från verkligheten men då ett slakteri med tillträdesförbud. Läs Polismyndighetens och dess juristers svar.

Senast redigerad av PeterWem den 2019-12-22 klockan 16:30.
  #3  
Gammal 2019-12-22, 16:36
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 758
Sverigedemokraterna lade 2013 fram en motion om större befogenhet för en butiksägare. Motionen skrotades https://www.riksdagen.se/sv/dokument...aler_H102Ju386
  #4  
Gammal 2019-12-23, 10:08
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 27 223
Söderlund skrev: Har nu en stund försökt hitta vad det är för lag hon hänvisar till i videon men jag kan inte hitta den.
Den allmänna principen för svensk lagstiftning är att det som inte är förbjudet är tillåtet. Det behövs alltså inte en särskild lag för att tillåta fotografering. Så länge det inte finns en lag som förbjuder det så är det tillåtet.
  #5  
Gammal 2019-12-23, 12:14
hemera
 
Medlem sedan: nov 2003
Inlägg: 37
Vad jag vet gäller fortfarande lagen från 1 juli 2013. Det står att läsa mer här. https://www.kamerabild.se/fotoskolor...inell-fotograf

Längst nere står det:
Till det privata räknas förutom någons hem till exempel en fabrik, ett köpcenter eller en skola. Den som har nyttjanderätten till en fastighet har också rätten att ställa krav på mig för att jag ska få vistas där, och det kan bland annat innebära ett fotoförbud.

Som jag tyder det går det ofta att filma och fotografera i butik, men att den som har nyttjanderätten till lokalen, i det här fallet butiksinnehavaren eller representant för denna har befogenhet att förbjuda dig filma/fotografera.

Här är länk till en film på Youtube. Det är Göran Segeholm som berättar om fotoförbud.
https://www.youtube.com/watch?v=2KpmOWj7wOI
  #6  
Gammal 2019-12-23, 13:12
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 758
hemera skrev: Vad jag vet gäller fortfarande lagen från 1 juli 2013. Det står att läsa mer här. https://www.kamerabild.se/fotoskolor...inell-fotograf

Längst nere står det:
Till det privata räknas förutom någons hem till exempel en fabrik, ett köpcenter eller en skola. Den som har nyttjanderätten till en fastighet har också rätten att ställa krav på mig för att jag ska få vistas där, och det kan bland annat innebära ett fotoförbud.

Som jag tyder det går det ofta att filma och fotografera i butik, men att den som har nyttjanderätten till lokalen, i det här fallet butiksinnehavaren eller representant för denna har befogenhet att förbjuda dig filma/fotografera.

Här är länk till en film på Youtube. Det är Göran Segeholm som berättar om fotoförbud.
https://www.youtube.com/watch?v=2KpmOWj7wOI
Nej, befogenhet saknas i fallet med butik, se Högsta domstolens prejudikat. Man kan inte begå olaga intrång i en butik öppen för allt och alla. Det krävs att man är ordningsstörande för att bli utkickad.
I en fabrik däremot, t.ex. kycklingslakteriet i min länk ovan, kan en ägare som en konsekvens av att du filmar anse att du inte har där att göra. Då blir det olaga intrång om du kvarstannar eller olaga intrång om du trängt dig in utan inbjudan. Det finns ett fall med före detta elever som kvarstannat på en skolgård trots upprepade tillsägelser. De dömdes för olaga intrång.

Lagtexten kränkande fotografering som du menar (1 juli 2013) har inget med detta att göra. Kränkande fotografering tar sikte på sexbrottslingar och fluktare. Vad jag förstått filmades det i Kicks butik och inte Kicks provrum eller toalett.

Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.
  #7  
Gammal 2019-12-23, 18:24
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
hemera skrev:
Som jag tyder det går det ofta att filma och fotografera i butik, men att den som har nyttjanderätten till lokalen, i det här fallet butiksinnehavaren eller representant för denna har befogenhet att förbjuda dig filma/fotografera.
Det är min uppfattning också.
  #8  
Gammal 2019-12-23, 20:40
larsborg
 
Medlem sedan: dec 2003
Inlägg: 3 177
PMD skrev: Den allmänna principen för svensk lagstiftning är att det som inte är förbjudet är tillåtet. Det behövs alltså inte en särskild lag för att tillåta fotografering. Så länge det inte finns en lag som förbjuder det så är det tillåtet.
Så det är tillåtet, att förbjuda fotografering?
Förbjuden fotografering kan även vara tillåten.
Om en lag, både tillåter och förbjuder fotografering, vad gör man då?
Speciellt, om batteriet i kameran, är stendött!
  #9  
Gammal 2019-12-23, 20:52
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 758
larsborg skrev: Så det är tillåtet, att förbjuda fotografering?
Förbjuden fotografering kan även vara tillåten.
Om en lag, både tillåter och förbjuder fotografering, vad gör man då?
Speciellt, om batteriet i kameran, är stendött!
Ja, men tandlöst eftersom det inte går att beivra i en butik eller galleria öppen för allt och alla. Det butiken kan göra är att neka en att handla, så länge det inte sker p.g.a. diskriminering.

SR skrev problematiken senast i dag och att lagändring kan vara på väg (efter 24 år). Om det enkom blir notoriska snattare som kommer kunna slängas ut eller även andra som bryter mot butikens egenupprättade regler vet jag ej än. 300 sidor.
  #10  
Gammal 2019-12-23, 21:04
fotobollfoto
 
Medlem sedan: jun 2017
Inlägg: 2 888
... Det är inte en brottslig handling att fotografera i till exempel i en galleria där det råder fotoförbud men ägaren har rätt att kasta ut dig om du bryter mot förbudet. ...

Anser SvT

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/h...ar-far-du-inte
  #11  
Gammal 2019-12-23, 21:15
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 758
fotobollfoto skrev: ... Det är inte en brottslig handling att fotografera i till exempel i en galleria där det råder fotoförbud men ägaren har rätt att kasta ut dig om du bryter mot förbudet. ...

Anser SvT

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/h...ar-far-du-inte
SVT är 25 år efter. Utdrag ur prop. 2004/05:77 s12:

"Under slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet användes s.k. portförbud som ett sätt att ingripa mot personer som gjort sig skyldiga till upprepade snatterier eller uppträtt störande i butiker. Det var normalt butiksinnehavaren eller någon anställd i butiken som fattade beslutet om portförbud. Enligt praxis i underrätterna kunde en person som brutit mot ett sådant förbud dömas för olaga intrång. I en dom 1995 tolkade emellertid Högsta domstolen (HD) bestämmelsen om olaga intrång så att den utgör ett skydd endast för sådana lokaler och vissa andra utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten (NJA 1995 s. 84). HD underkände därmed den tolkning som tidigare gjorts av underrätterna."

För övrigt har SVT fel om fotografering från luftfarkost vid Drottningholms slott och delvis fel/rätt om Kungliga slottet. Det är inte så det står i Länsstyrelsens beslut.

SVT har även fel i en annan artikel om att olaga integritetsintrång skulle innebära fotoförbud vid olyckor.
  #12  
Gammal 2019-12-23, 21:36
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
PeterWem skrev: SVT är 25 år efter. Utdrag ur prop. 2004/05:77 s12:

"Under slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet användes s.k. portförbud som ett sätt att ingripa mot personer som gjort sig skyldiga till upprepade snatterier eller uppträtt störande i butiker. Det var normalt butiksinnehavaren eller någon anställd i butiken som fattade beslutet om portförbud. Enligt praxis i underrätterna kunde en person som brutit mot ett sådant förbud dömas för olaga intrång. I en dom 1995 tolkade emellertid Högsta domstolen (HD) bestämmelsen om olaga intrång så att den utgör ett skydd endast för sådana lokaler och vissa andra utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten (NJA 1995 s. 84). HD underkände därmed den tolkning som tidigare gjorts av underrätterna."
Peter, Jag kan inte följa resonemanget här. Kanske har jag missat något, men vad har olaga intrång och ”portning” med butiksinnehavares fotoförbud att göra?
  #13  
Gammal 2019-12-23, 21:39
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 758
Fredrikpersson skrev: Peter, Jag kan följa resonemanget här. Kanske har missat något, men vad har olaga intrång och ”portning” med butiksinnehavares fotoförbud att göra?
Om du som butiksägare säger åt någon att det råder fotoförbud och denne någon fortsätter att ta selfies på sig själv, hur beivrar du det och med vilket lagstöd? Personen uppträder i detta fall inte ordningsstörande.

Om personen uppträder ordningsstörande ringer man polisen som avvisar eller avlägsnar personen med stöd av PL 13.

Senast redigerad av PeterWem den 2019-12-23 klockan 22:03.
  #14  
Gammal 2019-12-23, 21:51
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 758
PeterWem skrev: Ja, men tandlöst eftersom det inte går att beivra i en butik eller galleria öppen för allt och alla. Det butiken kan göra är att neka en att handla, så länge det inte sker p.g.a. diskriminering.

SR skrev problematiken senast i dag och att lagändring kan vara på väg (efter 24 år). Om det enkom blir notoriska snattare som kommer kunna slängas ut eller även andra som bryter mot butikens egenupprättade regler vet jag ej än. 300 sidor.
Skummade genom de 300 sidorna. Ser mest ut att att bli tillträdesförbud för folk som begått brott, trakasserat personal eller uppträtt ordningsstörande i butik, badhus och bibliotek.
  #15  
Gammal 2019-12-23, 22:16
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
PeterWem skrev: Om du som butiksägare säger åt någon att det råder fotoförbud och denne någon fortsätter att ta selfies på sig själv, hur beivrar du det och med vilket lagstöd? Personen uppträder i detta fall inte störande.

Det är inte (och har mig veterligen aldrig varit) straffrättsligt sanktionerat att ta en selfie (eller fotografera någon/något annat i butiken) i det läge du beskriver, och det är därför jag inte förstår kopplingen till brottet olaga intrång. Därav min (obesvarade) fråga till dig.

Spontant skulle jag säga att vi talar om ett civilrättsligt avtalsbrott om någon fotograferar i butik där ägaren utfärdat fotoförbud.
Besvara

Bokmärken

Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 20:47.Elinchrom ELB 500 TTL