#211  
Gammal 2020-01-15, 18:04
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
PMD skrev: Det finns inskrivet i lag. Brottsbalken är relevant lagrum för det.
Vilket lagrum då? Kapitel och paragraf?
  #212  
Gammal 2020-01-15, 18:38
hemera
 
Medlem sedan: nov 2003
Inlägg: 37
https://lawline.se/answers/avvisaavl...rafering+butik

Här står bland annat att man ej kan portas från allmäna platser, i det här fallet butiker.

Det står även att om ordningsvakter bedömer att någon fotograferat i syfte att begå brott har de rätt till att avvisa den personen. Många butiker vill inte att man fotograferar varken varor, butiker eller personal på grund av säkerhetsskäl. Det kan till exempel handla om förberedelse till stöld eller rån enligt brottsbalken 8 kap. 12 § (BrB).

https://lawline.se/answers/portad-fran-en-butik?q=porta

Här står bland annat följande.

Vad butiker i allmänhet försöker åstadkomma när de genomför en så kallad ''portning'' är att du genom att besöka butiken gör dig skyldig till olaga intrång. Vad butiken förmodligen inte vet är att du inte kan göra dig skyldig till olaga intrång under butikens öppettider eftersom det då räknas som en allmän plats. Detta klargjordes i ett rättsfall från Högsta domstolen som går att läsa här, https://lagen.nu/dom/nja/1995s84. Själva ''portningen'' får således ingen verkan.

Jag kan inte tolka det annorlunda än att butiker ej kan porta någon, men däremot att de kan förbjuda fotografering och avhysa personer som ej respekterar förbudet.
Som anledning till avhysning räcker att uppge till exempel säkerhetsskäl eller eventuell förberedelse till stöld.
  #213  
Gammal 2020-01-16, 23:01
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
PMD skrev: Det finns inskrivet i lag. Brottsbalken är relevant lagrum för det.
Jag tycker att det är talande att vi inte får något svar på frågan om exakt vilket lagrum i Brottsbalken som du hänvisar till, Per. Kan det vara så att du misstagit dig och att den bestämmanderätt jag beskrev faktiskt inte finns med i Brottsbalken?

Och det här med ”kontraheringsrätt” som du hänvisar till i flera av dina tidigare inlägg, vad innebär det? Jag har aldrig hört talas om detta och det skulle vara intressant att få veta vad det är för något. Beskriv gärna.
  #214  
Gammal 2020-01-16, 23:17
ErlandH
 
Medlem sedan: jan 2008
Inlägg: 16 766
Fredrikpersson skrev: En affärslokal är - i de flesta fall - tillgänglig för allmänheten men den är fortfarande privat mark. Alltså privat mark som är öppen för allmänheten.

På privat mark har ägaren bestämmanderätt och kan bestämma vad marken ska användas till och om vissa regler ska gälla.
Det där stämmer inte alls. Om en plats kan anses vara allmän i lagens mening har inget att göra med vem som äger den. Om det är staten, en kommun, ett börsnoterat bolag eller en privatperson spelar ingen roll. Det inser alla som har några som helst insikter i hur det juridiska begreppet ”allmän plats” ska tolkas.
  #215  
Gammal 2020-01-16, 23:45
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
ErlandH skrev: Det där stämmer inte alls. Om en plats kan anses vara allmän i lagens mening har inget att göra med vem som äger den. Om det är staten, en kommun, ett börsnoterat bolag eller en privatperson spelar ingen roll. Det inser alla som har några som helst insikter i hur det juridiska begreppet ”allmän plats” ska tolkas.
Ja, det är rätt beträffande ”allmän plats”. Men jag skrev inte om ”allmän plats” utan om en ”plats tillgänglig för allmänheten”. Det är inte samma sak. De uttrycken jag använde är de som HD använder i sin dom (just eftersom HD inte avsåg ”allmän plats”) och det var den domen jag relaterade till i mitt resonemang. Läs noga så är det enklare att hänga med i svängarna.
  #216  
Gammal 2020-01-17, 01:00
hemera
 
Medlem sedan: nov 2003
Inlägg: 37
Eftersom jag tycker att det är viktigt att ha kännedom om lag och rätt har jag, om inte annat så för egen del, engagerat mig i denna fråga och på grund av att vi har meningsskiljaktigheter har jag kontaktat lawline.se.

Nedan kan ni läsa fråga och svar.

Är det tillåtet att fotografera i butiker och gallerior?
2020-01-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB

FRÅGA
Hej!Eftersom jag är en före detta proffsfotograf och tidigare medlem i Svenska Fotografers Förbund har jag alltid litat på deras jurist när det gäller lag och rätt för fotografen.Nu är vi, jag och några andra fotografer, emellertid inte helt eniga huruvida en butiksägare eller dess representant kan förbjuda fotografering i butik. Enligt Svenska Fotografers Förbunds jurist Thomas Riesler är det inte en brottslig handling att fotografera i en galleria/butik som har fotoförbud, men att ägaren har möjlighet att avhysa fotografen. Tilläggas ska att även tidningen Kamera & Bild och Göran Segeholm är av samma uppfattning som Svenska Fotografers Förbund.De, i diskussionen, som har annan åsikt än vad jag har hänvisar till följande prejudikat från 1995 som handlar om olaga intrång.https://lagen.nu/dom/nja/1995s84Jag undrar hur ni ser på detta och vad ni anser vara rätt och fel i denna frågan?Vänliga hälsningar och tack så mycket
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Fotografering i en butik är otillåtet om markägaren beslutar om det

När det gäller fotografering på privat mark, såsom i en galleria eller i en butik, gäller som utgångspunkt det markägaren har beslutat om. Det följer av en princip att markägare har rätt att besluta om vad som ska gälla på dennes mark. En butiksägare (och i förlängningen personalen) har därför rätt att besluta om fotoförbud i butiken och att be den som bryter mot förbudet att lämna butiken. Däremot gäller att du, så länge det inte finns en skylt om fotoförbud, eller fram tills det att någon påtalar för dig att det inte är tillåtet att fotografera, kan utgå från att det är tillåtet att fotografera.


Det är dock inget brott att fotografera eller vistas i en butik eller galleria, trots förbud

För att fotografering ska vara brottsligt, krävs främst situationer då det skulle vara kränkande på ett sätt som gör att omfattas av brottet kränkande fotografering (4 kap. 6 a § brottsbalken), att det sker i strid mot skyddslagen (7 § skyddslagen) eller att det görs i en domstol. I vissa fall kan fotografering leda till ansvar för ofredande eller sexuellt ofredande. Ingen av dessa situationer föreligger typiskt sett när någon fotograferar i en butik eller i en galleria.

Gällande frågan om olaga intrång, kan sägas att brottet aktualiseras då någon obehörigen tar sig in i, eller stannar kvar på, en plats som inte är någons hem (i vilket fall det då skulle röra sig om hemfridsbrott) (4 kap. 6 § brottsbalken). Rättsfallet du nämner (NJA 1995 s. 84), där personen inte dömdes för olaga intrång, bör tolkas som att lokaler som visserligen ägs av någon privat, men dit allmänheten har fritt tillträde (såsom en galleria eller butik) inte kan leda till att en person gör sig skyldig till olaga intrång genom att befinna sig på platsen, trots förbud från ägaren. Det har förvisso i sig inget att göra med huruvida det är tillåtet att fotografera eller inte.

Så, även om butiksägaren förbjuder en person att vistas eller fortsätta fotografera på platsen, bör det som utgångspunkt inte vara brottsligt att likväl stanna kvar och fortsätta eller gå tillbaka in igen.

Det ska dock sägas att om det upplevs som att personen stör ordningen kan vissa ordningsfrågor uppstå och då vilka medel markägaren i sådant fall har att tillgripa. En butiksägare bör ha begränsade möjligheter att tillgripa våld mot en person som fotograferar i dennes lokaler.


Sammanfattning

En markägare har rätt att bestämma över vad är tillåtet på dennes mark, varför det, om markägaren bestämmer det, är otillåtet att fotografera i en butik eller galleria. Det är dock inte brottsligt (såvida fotograferingen inte är kränkande eller det rör sig om ett annat undantagsfall) och det är svårt att säga vilka de egentliga konsekvenserna skulle bli om en person bryter mot markägarens beslut om fotoförbud, annat än att markägaren har rätt att be personen lämna platsen.

Det råder i vart fall inget generellt förbud mot, eller att det skulle vara brottsligt, att fotografera i gallerior eller butiker.

Hoppas detta var svar mot din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,
Gustav Östlund

Länk till fråga och svar.
https://lawline.se/answers/ar-det-ti...-och-gallerior
  #217  
Gammal 2020-01-17, 06:46
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
Ett välformulerat och helt korrekt svar från Lawline.
  #218  
Gammal 2020-01-18, 00:15
ErlandH
 
Medlem sedan: jan 2008
Inlägg: 16 766
Fredrikpersson skrev: Ja, det är rätt beträffande ”allmän plats”. Men jag skrev inte om ”allmän plats” utan om en ”plats tillgänglig för allmänheten”. Det är inte samma sak. De uttrycken jag använde är de som HD använder i sin dom (just eftersom HD inte avsåg ”allmän plats”) och det var den domen jag relaterade till i mitt resonemang. Läs noga så är det enklare att hänga med i svängarna.
I det här fallet är det nog du som inte läser noga. I HD-domen slår till och med riksåklagaren (som alltså argumenterar FÖR en fällande dom) fast att ”En affärslokal får under öppettiderna i och för sig anses utgöra allmän plats enligt BrB, där i princip varje plats utomhus eller inomhus som är upplåten för eller annars frekventeras av allmänheten anses utgöra allmän plats (se 16 kap 16 § BrB).”
  #219  
Gammal 2020-01-18, 00:42
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 27 223
Fredrikpersson skrev: Vilket lagrum då? Kapitel och paragraf?
Fjärde kapitlet, 6 §, åtminstone. För vissa fall av privat mark. T.ex. åkrar och fabriksbyggnader.

Allemansrätten inskränker dock markägarens rätt att bestämma vem som får vistas på fastigheten rent allmänt, och allemansrätten är inskriven i en av våra grundlagar.
  #220  
Gammal 2020-01-18, 00:43
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 27 223
hemera skrev: Jag kan inte tolka det annorlunda än att butiker ej kan porta någon, men däremot att de kan förbjuda fotografering och avhysa personer som ej respekterar förbudet.
Som anledning till avhysning räcker att uppge till exempel säkerhetsskäl eller eventuell förberedelse till stöld.
Nej, de kan inte förbjuda fotografering rent allmänt. De kan avhysa folk som fotograferar i brottsförberedande syfte, men måste ha polishjälp för avhysningen om den brottsförberedande fotografen vägrar att lämna butken. Det är då brottsförberedelsen som är potentiellt olaglig och inte fotograferingen i sig. Det rimliga i en sådan situation är förstås att diskret tillkalla polis innan den brottsförberedande fotografen har hunnit lämna butiken självmant.

Detta har redan avhandlats i den här tråden tidigare.
  #221  
Gammal 2020-01-18, 00:50
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 27 223
Fredrikpersson skrev: Jag tycker att det är talande att vi inte får något svar på frågan om exakt vilket lagrum i Brottsbalken som du hänvisar till, Per.
Ibland har jag annat för mig under dagarna än att läsa och skriva i Fotosidans forum. :-)
  #222  
Gammal 2020-01-18, 08:47
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
ErlandH skrev: I det här fallet är det nog du som inte läser noga. I HD-domen slår till och med riksåklagaren (som alltså argumenterar FÖR en fällande dom) fast att ”En affärslokal får under öppettiderna i och för sig anses utgöra allmän plats enligt BrB, där i princip varje plats utomhus eller inomhus som är upplåten för eller annars frekventeras av allmänheten anses utgöra allmän plats (se 16 kap 16 § BrB).”
Riksåklagarens inlaga i målet förekom i referatet. Där diskuterade han bland annat olaga intrång i förhållande till ”allmän plats” precis som du säger. I HD:s dom (inte referatet som helhet) användes inte uttrycket ”allmän plats” utan de begrepp som jag använde. Begreppet ”allmän plats” har olika definitioner i lagen och kan därför bli tvetydigt, vilket jag tror är anledningen till att HD undviker begreppet i sin dom och istället talar om platser tillgängliga för allmänheten.

Hursomhelst blir den här diskussionen väl ett ganska meningslöst sidospår? Jag tror att vi är överens om att en butik är en plats tillgänglig för allmänheten (som kan inbegripa ”allmän plats”) och att denna kan ägas av många olika typer av ägare. Min huvudpoäng var - och är - att markägaren/butiksinnehavaren kan utfärda ett fotoförbud på sin egen ägandes mark och att detta är oberoende av lagstiftningen kring olaga intrång och oberoende av att butiken är en plats tillgänglig för allmänheten.
  #223  
Gammal 2020-01-18, 09:07
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
PMD skrev: Fjärde kapitlet, 6 §, åtminstone. För vissa fall av privat mark. T.ex. åkrar och fabriksbyggnader.

Allemansrätten inskränker dock markägarens rätt att bestämma vem som får vistas på fastigheten rent allmänt, och allemansrätten är inskriven i en av våra grundlagar.
Men det är ju lagrummen hemfridsbrott och olaga intrång.

Lagrummet om olaga intrång reglerar - vilket väl måste ses som uppenbart - inte den generella rätten för en fastighetsägare att utfärda t.ex. ordningsregler på sin mark eller i sin bostad.

Jag konstaterar att vi läser lagen helt olika och det känns inte som vi kommer så mycket längre än att konstatera just detta.
  #224  
Gammal 2020-01-18, 09:16
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
PMD skrev: Ibland har jag annat för mig under dagarna än att läsa och skriva i Fotosidans forum. :-)
Vilket såklart är både rimligt och klokt! För egen del har jag lyxen att kunna betrakta juridiska diskussioner som en del av mitt arbete, så tiden jag spenderar i den här typen av tråd får passera som arbetstid. Om än inte så inkomstbringande.
  #225  
Gammal 2020-01-18, 09:51
fotobollfoto
 
Medlem sedan: jun 2017
Inlägg: 2 888
Fredrikpersson skrev: [...] Min huvudpoäng var - och är - att markägaren/butiksinnehavaren kan utfärda ett fotoförbud på sin egen ägandes mark och att detta är oberoende av lagstiftningen kring olaga intrång och oberoende av att butiken är en plats tillgänglig för allmänheten.
Tack Fredrikpersson. Ditt resonemang genom hela tråden känns tydligt och trovärdigt.
Besvara

Bokmärken

Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 20:56.Lastolite Chromakey