#16  
Gammal 2019-12-23, 22:35
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 758
Fredrikpersson skrev: Det är inte (och har mig veterligen aldrig varit) straffrättsligt sanktionerat att ta en selfie (eller fotografera någon/något annat i butiken) i det läge du beskriver, och det är därför jag inte förstår kopplingen till brottet olaga intrång. Därav min (obesvarade) fråga till dig.

Spontant skulle jag säga att vi talar om ett civilrättsligt avtalsbrott om någon fotograferar i butik där ägaren utfärdat fotoförbud.
Civilrättsligt är en bra poäng. Jag säger inte emot där och har för litet att gå efter. Har bara stött på vid "bildstölder". Har du exempel på kontraktsbrott under liknande förutsättningar (behöver inte vara just fotande) blir jag glad. Ingår man t.ex. i kontrakt/avtal bara genom att vistas i en butik?
  #17  
Gammal 2019-12-23, 23:23
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 27 225
Fredrikpersson skrev: Det är inte (och har mig veterligen aldrig varit) straffrättsligt sanktionerat att ta en selfie (eller fotografera någon/något annat i butiken) i det läge du beskriver, och det är därför jag inte förstår kopplingen till brottet olaga intrång.
Peter förklarade det bra i inlägg #6.

Det finns ingen lag mot att fotografera på privat område. Fastighetsägaren (eller dennes ombud) kan dock ställa (i stort sett) vilka villkor som helst som förutsättning för vistelse på fastigheten, t.ex. att inte fotografera. Fastighetsägaren har rätt att avvisa någon som inte uppfyller villkoren. Om någon inte avlägsnar sig från fastigheten i ett sådant fall gör den sig skyldig till olaga intrång.

För en butik är dock denna kontraheringsrätt lite begränsad. Se Peters länk till HD-prejudikatet i inlägg #6.
  #18  
Gammal 2019-12-23, 23:58
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
PeterWem skrev: Civilrättsligt är en bra poäng. Jag säger inte emot där och har för litet att gå efter. Har bara stött på vid "bildstölder". Har du exempel på kontraktsbrott under liknande förutsättningar (behöver inte vara just fotande) blir jag glad. Ingår man t.ex. i kontrakt/avtal bara genom att vistas i en butik?

Det finns säkert många liknade avtalsrelationer och avtal kan ingås genom ett visst agerande i vissa situationer (konkludent handlande). Men den diskussionen blir för mycket juridik och av för liten praktisk nytta för fotografer för att den ska vara meningsfull på det här forumet tycker jag.
  #19  
Gammal 2019-12-24, 00:07
StanM
 
Medlem sedan: jun 2008
Inlägg: 38
Fredrikpersson skrev: Det är min uppfattning också.
Jag håller också med, med ett tillägg. När du går in i en butik eller ett köpcenter, beträder du privat mark. Ägaren har rätt att begränsa eller förbjuda fotografering. Detta skall då skyltas tydligt när du går in i köpcentret / butiken. Om det inte skyltas, eller om skylten är placerad ”undanskymt” (öppet för diskussion) och man inte kan se den direkt, kan man fotografera. Om ägaren eller dess representant, ex.vis en vakt, säger att fotografering är förbjuden, måste man sluta fotografera. Däremot kan butiksägaren / representanten inte kräva att man raderar de bilder man tagit innan man blivit informerad om förbudet.
Om de tillkallar polis, kan inte ens polisen beordra att man raderar bilderna.
Undantag från denna regel är skyddsobjekt men de är alltid väl skyltade.
  #20  
Gammal 2019-12-24, 00:20
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
PMD skrev: Peter förklarade det bra i inlägg #6.

Fastighetsägaren har rätt att avvisa någon som inte uppfyller villkoren. Om någon inte avlägsnar sig från fastigheten i ett sådant fall gör den sig skyldig till olaga intrång.

.
...ja, det är olaga intrång eftersom fotografen inte avlägsnar sig från platsen trots uppmaning. Det har inget att göra med att det finns ett fotoförbud på platsen. Skilj på fotograferandet och det faktum att fotografen befinner sig på platsen olovligen.
  #21  
Gammal 2019-12-24, 01:51
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 27 225
Fredrikpersson skrev: ...ja, det är olaga intrång eftersom fotografen inte avlägsnar sig från platsen trots uppmaning. Det har inget att göra med att det finns ett fotoförbud på platsen. Skilj på fotograferandet och det faktum att fotografen befinner sig på platsen olovligen.
Ja, det är ju precis det jag gjorde. Fotoförbud i juridisk mening finns inte i den situation vi diskuterar.
  #22  
Gammal 2019-12-24, 06:12
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 758
Fredrikpersson skrev: ...ja, det är olaga intrång eftersom fotografen inte avlägsnar sig från platsen trots uppmaning. Det har inget att göra med att det finns ett fotoförbud på platsen. Skilj på fotograferandet och det faktum att fotografen befinner sig på platsen olovligen.
Utom i butik då där man inte kan begå olaga intrång under öppettid. Det krävs lagändring för det och en viss lagändring är på gång.
Fredrikpersson skrev: Det finns säkert många liknade avtalsrelationer och avtal kan ingås genom ett visst agerande i vissa situationer (konkludent handlande). Men den diskussionen blir för mycket juridik och av för liten praktisk nytta för fotografer för att den ska vara meningsfull på det här forumet tycker jag.
Inte alls för mycket juridik. Det är det som diskuteras och det är så man lär sig nya saker. På ett förbokat evenmang godkänner man ofta på förhand ett avtal genom exempelvis kryssruta innan man köper biljett. I butik eller galleria, nej. Jag ser fram emot exempel när du, eller annan, väl finner några. Annars kan man inte lära sig nåt.

Senast redigerad av PeterWem den 2019-12-24 klockan 06:29.
  #23  
Gammal 2019-12-24, 06:26
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 758
StanM skrev: Om ägaren eller dess representant, ex.vis en vakt, säger att fotografering är förbjuden, måste man sluta fotografera. Däremot kan butiksägaren / representanten inte kräva att man raderar de bilder man tagit innan man blivit informerad om förbudet.
Om de tillkallar polis, kan inte ens polisen beordra att man raderar bilderna.
Ingen utom domstol (eller åklagare vid strafflreläggande) har med radering att göra, varken före såväl som efter någon uttalat ett fotoförbud. Allt annat är egenmäktigt förfarande.
  #24  
Gammal 2019-12-24, 10:23
fotobollfoto
 
Medlem sedan: jun 2017
Inlägg: 2 889
En butikslokal anses vara allmän plats under den tid som butiken håller öppet (SOU 2013:85 sid 336). En butiksägare har visserligen i egenskap av ägare till butiken rätt att bestämma om en viss person får komma in i butiken eller inte under förutsättning att butiksägaren inte gör sig skyldig till brottet olaga diskriminering enligt 16 kap 9 § Brottsbalken (genom att t.ex. stänga ute personer på grund av etniskt/ nationellt ursprung, ras, hudfärg, trosbekännelse eller sexuell läggning). Utifrån gällande lagstiftning finns emellertid inga möjligheter till straffrättsliga sanktioner om tillträde ändå sker (SOU 2013:85 sid 360).

https://advokatlagerlof.se/nyheter/a...lsbutiker-etc/
  #25  
Gammal 2019-12-24, 11:58
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 27 225
Nu tycker att vi alla tar varandra i hand och tillsammans läser referatet av Högsta domstolens prejudicerande domslut angående olaga intrång i en affärslokal (som Peter länkade till redan i inlägg #6).

I ingressen står:
"Bestämmelsen om olaga intrång har ansetts inte vara tillämplig då en person, som av affärsinnehavare förbjudits att besöka hans affärslokal, trots förbudet gått in i lokalen".
  #26  
Gammal 2019-12-24, 12:10
fotobollfoto
 
Medlem sedan: jun 2017
Inlägg: 2 889
PMD skrev: Nu tycker att vi alla tar varandra i hand [...]
God Jul! ...
  #27  
Gammal 2019-12-24, 12:37
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 758
Petters citat motsätter inte HD:s. Tvärtom bekräftar det och det går fortfarande att selektera vem som är välkommen. God jul för övrigt.
  #28  
Gammal 2019-12-25, 13:01
Fredrikpersson
 
Medlem sedan: sep 2001
Inlägg: 904
PMD skrev: Ja, det är ju precis det jag gjorde. Fotoförbud i juridisk mening finns inte i den situation vi diskuterar.
God fortsättning på helgerna till alla trådläsare!

Om situationen vi diskuterar är fotografering i en butik så kan det finnas ett förbud i juridisk mening. Det räcker med att butiksägaren sätter upp ett sådant förbud. Däremot finns det endast väldigt svaga, eller rentav inga, sanktioner att luta sig emot om butiksägaren skulle vilja beivra en överträdelse av detta ”privata” fotoförbud i butiken.

Det jag tycker att vi är dåliga på att hålla isär i den här tråden är det olaga intrånget å ena sidan och fotoförbudet å andra sidan. Det vi diskuterar är att använda brottet olaga intrång som verktyg för att avhysa någon som bryter mot ett ”privat” fotoförbud. I praktiken funkar detta säkert ofta med önskvärd effekt, men legalt sett använder vi då aldrig fotoförbudet utan bara det faktum att fotografen obehörigen befinner sig på privat egendom (och därmed kan vi använda det straffsanktionerade brottet olaga intrång som grund för avhysningen).

Det behövs inget fotoförbud eller annan ordningsregel som fastighetsägaren satt upp - exempelvis slipstvång - för att avhysa någon med olaga intrång som grund. Det räcker med att jag som fastighetsägare bestämmer att någon (som befinner sig på min fastighet) är obehörig och att jag tydligt upplyser vederbörande om detta för att avhysning skall kunna ske. Eftersom olaga intrång är ett straffsanktionerat brott kan jag få hjälp av ordningsmakten att verkställa avhysningen.

Om jag i motsvarande situation bara kan eller vill använda det privata fotoförbudet (och alltså inte olaga intrång) blir det svårare att avhysa den oönskade fotografen. Det är inte kriminaliserat att bryta mot ett fotoförbud som exempelvis en fastighetsägare har upprättat. Om den oönskade fotografen inte lyder min muntliga uppmaning att avlägsna sig finns det normalt inga tvångsmedel att ta till för att beivra fotoförbudet.

Eftersom en butikslokal enligt praxis (HD-fallet som diskuterats i tråden) normalt är allmänt tillgänglig så kan olaga intrång inte bli aktuellt och butiksägaren kan därför, till skillnad mot t.ex. en slakteriägare, inte avhysa någon pga olaga intrång. Men det hindrar som nämnt inte butiksägaren från att upprätta ett fotoförbud i sin butik.

Så, för att svara på TS fråga så finns det, som redan sagts, ingen lag som förbjuder fotografering i en butik, men däremot är det, återigen, tillåtet för butiksinnehavaren att utfärda ett fotograferingsförbud i sin butik. Men, som beskrivits, så är ett sådant förbud svårt att beivra och riskerar att bli verkningslöst mot en oönskad fotograf som inte lyder en muntlig uppmaning att sluta fotografera.
  #29  
Gammal 2019-12-25, 13:18
PeterWem
 
Medlem sedan: jun 2006
Inlägg: 4 758
Fredrikpersson skrev: God fortsättning på helgerna till alla trådläsare!

Om situationen vi diskuterar är fotografering i en butik så kan det finnas ett förbud i juridisk mening. Det räcker med att butiksägaren sätter upp ett sådant förbud. Däremot finns det endast väldigt svaga, eller rentav inga, sanktioner att luta sig emot om butiksägaren skulle vilja beivra en överträdelse av detta ”privata” fotoförbud i butiken.

Det jag tycker att vi är dåliga på att hålla isär i den här tråden är det olaga intrånget å ena sidan och fotoförbudet å andra sidan. Det vi diskuterar är att använda brottet olaga intrång som verktyg för att avhysa någon som bryter mot ett ”privat” fotoförbud. I praktiken funkar detta säkert ofta med önskvärd effekt, men legalt sett använder vi då aldrig fotoförbudet utan bara det faktum att fotografen obehörigen befinner sig på privat egendom (och därmed kan vi använda det straffsanktionerade brottet olaga intrång som grund för avhysningen).

Det behövs inget fotoförbud eller annan ordningsregel som fastighetsägaren satt upp - exempelvis slipstvång - för att avhysa någon med olaga intrång som grund. Det räcker med att jag som fastighetsägare bestämmer att någon (som befinner sig på min fastighet) är obehörig och att jag tydligt upplyser vederbörande om detta för att avhysning skall kunna ske. Eftersom olaga intrång är ett straffsanktionerat brott kan jag få hjälp av ordningsmakten att verkställa avhysningen.

Om jag i motsvarande situation bara kan eller vill använda det privata fotoförbudet (och alltså inte olaga intrång) blir det svårare att avhysa den oönskade fotografen. Det är inte kriminaliserat att bryta mot ett fotoförbud som exempelvis en fastighetsägare har upprättat. Om den oönskade fotografen inte lyder min muntliga uppmaning att avlägsna sig finns det normalt inga tvångsmedel att ta till för att beivra fotoförbudet.

Eftersom en butikslokal enligt praxis (HD-fallet som diskuterats i tråden) normalt är allmänt tillgänglig så kan olaga intrång inte bli aktuellt och butiksägaren kan därför, till skillnad mot t.ex. en slakteriägare, inte avhysa någon pga olaga intrång. Men det hindrar som nämnt inte butiksägaren från att upprätta ett fotoförbud i sin butik.

Så, för att svara på TS fråga så finns det, som redan sagts, ingen lag som förbjuder fotografering i en butik, men däremot är det, återigen, tillåtet för butiksinnehavaren att utfärda ett fotograferingsförbud i sin butik. Men, som beskrivits, så är ett sådant förbud svårt att beivra och riskerar att bli verkningslöst mot en oönskad fotograf som inte lyder en muntlig uppmaning att sluta fotografera.
En bra sammanfattning.
  #30  
Gammal 2019-12-25, 16:04
PMD
 
Medlem sedan: aug 2004
Inlägg: 27 225
Fredrikpersson skrev: God fortsättning på helgerna till alla trådläsare!
Jag önskar trådens deltagare detsamma!

Om situationen vi diskuterar är fotografering i en butik så kan det finnas ett förbud i juridisk mening. Det räcker med att butiksägaren sätter upp ett sådant förbud.
Det finns ingen lag som explicit förbjuder fotografering i den situation vi diskuterar. Ett eventuellt "fotoförbud" är ett indirekt förbud som bygger på kontraheringsrätten. Det "finns" ett i stort sett oändligt antal förbud av samma art. Förbud, i en diskussion om lagar, bör hänföra sig till sådana förbud som är lagstadgade, tycker jag.

I övrigt håller jag i stort sett med om ditt inlägg, förutom att jag tycker att flera i tråden (åtminstone jag :) har varit mycket tydliga med hur fotografering på en privat fastighet kan leda till att man begår brottet olaga intrång. Det händer inte automatiskt genom att man fotograferar eftersom det krävs att ytterligare ett antal villkor är uppfyllda.

Jag håller inte heller med om att det normalt inte finns några tvångsmedel att ta till för att beivra "fotoförbudet". Du skrev ju själv att en fastighetsägare kan tillkalla polis för att avhysa den som inte vill avlägsna sig från fastigheten på uppmaning.

Polisen kan i en sådan situation använda tvångsmedel. Det är ju så att tvångsmedel är något som i stort sett alltid (med vissa bestämda undantag) är reserverat för polisen.
Besvara

Bokmärken

Ämnesverktyg
Betygsätt det här ämnet
Betygsätt det här ämnet:Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 22:02.