En bild blogg om raka linjer och sneda vinklar, kontraster mellan olika material och ljus och skuggor. Ingen text, bilden får tala för sig själv. Motiven är alltid hämtade ur urbana miljöer.