Fotografer kräver översyn av svensk fotografi

Galleri Fotosidan - potentiell kulturskatt att inventera och bevara?!

I en debattartikel i Svenska Dagbladet kräver 36 representanter för fotografin i Sverige en översyn för att ta vara på det svenska fotografiska kulturarvet.

Debattartikelns poäng är att fotografin har en ständigt ökande betydelse och närvaro, men att det samtidigt saknas en nationell plan för hur man skall ta hand om det fotografiska kulturarvet. Man kräver en handlingsplan av kulturminister Alice Bah-Kunke med dessa huvudpunkter.

• Översikt/inventering av privata samlingar, kommersiella bildarkiv och samlingar inom näringslivet.

• En handlingsplan där samlande, forskning och publika presentationer utgör viktiga hörnstenar.

• Utveckling av digitala metoder för lagring och spridning.

• En ökad beredskap för att ta emot och förvalta svenska fotografers livsverk.

Bland de 36 olika underskrifterna finns representanter för Svenska Fotografers Förbund, flera museer och en mängd enskilda fotografer.David Elmfeldt
Publicerad 2017-05-11. Läst av 4002 personer.
2017-05-11 10:20   mats lindfors
Bra initiativ! Det behövs verkligen.
2017-05-11 10:42   Benganbus
Med tanke på det nuvarande "låt gå så får vi se se'n"
så behövs det en handlingsplan! Bättre att styra/sortera det hela nu,
och inte vänta tills man måste gå in i ett jättemassa för att hitta det intressanta!
/B
2017-05-11 11:24   Mamaya
Bra initiativ att någon tänker på bildens stora betydelse för framtidens forskande i historien.
2017-05-11 13:07   Bob Bovin
Det här är en nödvändig åtgärd som påpekas om landet inte skall förlora en del av sin historia. Med dagens teknologi borde det gå att ordna en totaltäckande bildbank. Företagen som driver de nya molntjänsterna har nog redan en bild av hur det skall gå till att lagra bilder från lilla Sverige. Kom ihåg vi är bara tio miljoners pers, en droppe i havet för molnjättarna.
Låt bara inte politikerna lösa det tekniska
Lycka till
PMD   2017-05-11 14:34
Låt inte heller kommersiella aktörer lösa det tekniska. Då riskerar vi att få en lösning som inte är öppen och som bara kan användas med teknik från den aktör som fick kontraktet.
Sten-Åke Sändh   2017-05-11 20:23
Den risken är kanske inte så stor. Eftersom metadatastandarden XMP åtminstone är en W3C-standard idag, så kommer XMP-kompatibla format att innehålla XMP inbakat i bildfilformat såsom DNG, TIFF och JPEG. Detsamma gäller viss PDF-format. Alla andra filer man förses med sidecars som hanteras helt transparent i bakgrunden.

Det finns många tillverkare av DAM-system (Digital Asset Mangement) idag som kan indexera denna typ av filer med XMP-data. Det enda man behöver göra kan vara att peka på en "toppfolder" så indexeras allt metadata under denna i ett index (inklusive sökvägar) som sedan kan användas för att söka och hitta information. En del system kan dessutom skapa paraplyer (union-index) som gör det möjligt att söka över alla sina index i ett enda sammanhang.

Om man går från ett system som stöder XMP till ett annat så ska det inte spela någon större roll vad tillverkaren av systemet heter.
PMD   2017-05-11 23:33
Det är utmärkt bra att det finnas öppna standarder. Då gäller det bara att beställarna har kompetensen att veta vad de ska beställa.

Sen ska man nog undvika "molnlagring" om man inte har en eller flera oberoende backuper av separata leverantörer. Minns debaclet för några år sen när ett antal offentliga verksamheter slutade fungera för att allihop anlitade samma outsourcefirma för sina IT-tjänster, och den firman hade datorkollaps. Det tog några dagar innan allting var igång igen.

Att förlita sig på endast en kommersiell molntjänst är ungefär som att sälja Gripsholms slott till högstbjudande och hoppas på att köparen inte monterar ner brandskyddet för att det är för dyrt att ha igång.
2017-05-11 15:12   Ingemar Svensson
Bra! Det finns enorma bildskatter liggandes som skildrar Sveriges framåtskridande från mitten av 1850-talet och framåt, såväl privata som i hembygdsförening och på museum. Dessa måste bevaras och då gärna koordinerat över hela landet.
2017-05-11 19:51   Magnus Grimmer
Bevara är nog ingen konst, men att hitta runt i den blivande enorma bildbanken blir nog svårare. Dessutom är det lätt att ta i för mycket i början för att sen inse att bildbanken blir ohanterlig över tid. Vad är det för mening med att bevara en bild om den aldrig kommer att tas fram pga att utbudet är så stort?
Inte bara att spara således, man måste kvala in bilderna. Min gissning är att det inte är de snyggaste bilderna, utan de med intressantast innehåll som vinner.
2017-05-11 20:09   Sten-Åke Sändh
Galleri Fotosidan? Hur hög upplösning har de bilderna? Fotosidan brukar ju inte vilja ha något högupplöst så då blir det ju kanske en ganska begränsad användning man kan ha för de.

Det viktigaste med bevarandet är en garanterad finansiering. Annars blir det som med Atom-ubåtarna i Murmansk när allt privatiserades i Ryssland efter att Sovjet gick i graven. Ingen betalade elen så då stängde man bara av elen ... tills man fattade att cirkulationspumparna till kärnreaktorernas kylsystem till de gamla isbrytarna och atomubåtarna i hamn drevs av den strömmen.

Tyvärr så är det så i regel idag att lagringskostnaderna för museernas bildskatter ingår i driftbudgeten. Så kan det inte vara om man menar allvar med att garantera lagringen av historiska bilder ekonomiskt.

Jag har personligen hört museifotografer säga att "man kanske inte ska ta för många bilder för då kanske man inte har jobbet kvar om det blir för dyrt med lagringen". Lagringen utgör nämligen en väldigt stor del av museernas kostnader idag. Historiska bilder skannas oftast och lagras i TIFF och det brukar innebära storlekar mellan 1GB-drygt och 100 för varje bild beroende på originalens storlek. När jag hade insikt i detta för Stadsmuseets räkning så betalades mellan 8 och 9 kr per GB och månad för den lagring man köpte från Volvo IT. Detta pris gällde vad jag vet mellan 2009 till 2016 då jag slutade. Det är inte det vanliga att en bild är på 1 GB men worst case så finns sådana och att lagra en sådan bild ett enda år kostar nära 100 kr! Jag vetr detta eftersom jag mellan dessa årtal var teknisk projektledare och utvecklare av Stockholm Digitala Stadsmuseum (digitalastadsmuseet.stockholm.se).

I Stockholm gäller som i de flesta fall att man skänker bort ett tidsbegränsat monopol på IT-tjänster efter utsedd vinnare av offentlig upphandling till i detta fall Volvo IT och för övrig materielinköp till ATEA (det senare är möjligen omförhandlat med ny ÅF). Om man istället hade köpt lagring i någon molntjänst så hade man förmodligen kunnat kapa kostnaderna till 1/15 eller 1/20. Inga sådana initiativ tilläts under den tid jag arbetade i Stockholm med detta projekt.

Tyvärr är offentliga sektorn urusel som inköpare. Jag har själv byggt IT-system för produktinfo- och prishantering till en av de stora IT-distributörerna innan jag kom till museernas underbara värld så jag vet att offentliga sektorn enkelt skulle kunna göra precis som våra största och smartaste kunder: De tog vår prislista (som innehåll precis alla leverantörernas artiklar eftersom vi läste in allt med automatik). Sedan tog de in prislistor och lagersaldolistor från de största distributörerna och kopplade ihop allt på tillverkarens artikelnummer. Sedan byggde de en SQL-vy mot detta data som uppdaterades varje dag. Efter det kunde deras inköpare se vem av deras leverantörer som hade varan de letade efter hemma och vilken som sålde den billigast.

Genom detta sparade de massor av pengar. Offentliga sektorn skulle spara ännu mer. Genom att man fick konkurrens i varje inköp ner på enskild vara så skulle man spara motsvarande pengar där med men man skulle dessutom få mycket snabbare leveranser från den som hade på lager i stället för att ofta tvingas vänta på en monopolist som kanske både väljer att missbruka sin ställning såsom OneMed (ni vet de med stödstrumporna) och salta räkningarna hejdlöst samt kanske också missköter lagerhållningen. Genom detta kan man alltså slippa vänta på leveranser som skapar onödig slack i utvecklingsarbetena i kommunen.

När det gäller att bygga effektiva automatiserade bildflöden så finns fantastiska system baserade på XMP-metadata idag som har enorm rationaliseringspotential. Stadsmuseet är ett exempel på ett museum som har det på plats idag. Men för att man ska få ut hela den potential sådana system har att kunna organisera både alla typer av digitala bilder och alla typer av dokumentformat (inklusive digital video) så krävs även att man faktiskt har koll på sitt data och vill något med detta. Tyvärr saknas ofta kunskaperna för att säkerställa det eftersom man faktiskt inte avsätter de medel till detta som behövs.
2017-05-14 23:58   v.f.
Bra initiativ. Men det enda säkra sättet att spara fotografi åt eftervärlden är kemiskt stabila papperskopior som förvara i skyddsrum med tanke på väpnade konflikter. En bra säkerhetsåtgärd vore att ha en back med bilder eller i värsta fall digitalt någonstans på södra halvklotet för att rädda kulturhistrien undan ett kärnvapenkrig. Det kan ju finnas överlevande som blir tacksamma för att vi tänkt på dem.
Sten-Åke Sändh   2017-05-15 10:53
Ja det kanske landar där. Trots att inget vi haft hittils kan mäta sig med stabiteten i en datafil som alltså inte i sig ändrar kvalitet över tid, så gör digitala media detta. Lek bara med tanken på hur många gånger data måste migreras över tid under 100 år eller 1000 år av tekniska skäl därför att den ska vara praktiskt läsbar och säkert tillgänglig. Det innebär idag att vi inte känner någon annan metod än kontinuerlig uppgradering av lagringsplattformar.

Jämför detta med när en egyptisk bonde hackade fram kalkrik jord för jordförbättring vid Nag Hamadi och av en tillfällighet hittade "de gnostiska evangelierna" i en stor bränd lerkruka. De hade legat där över 1500 år! Det var precis som döda havsrullarna från Qumran Caves fullt läsbara och de var en historisk sensation eftersom dessa evangelier egentligen var en del av de förlorande kristna gruppernas testamente. Här beskrevs att de kristna inte hade något prästerskap och att t.o.m. kvinnor kunde förrätta gudstjänst. För de som ville etablera ett religiöst kristen monopolkyrka med ett prästerskap utgående från jesus apostlar så måste den typen av idéer utrotas och det gjordes så ordentligt att man som gnostiker inte såg någon annan lösning än att gräva ner skrifterna i öknen.

Döda havsrullarna kan man se exempel från i den permanenta utställning i Israel Museum i Jerusalem. Det var en lätt förunderlig känsla att se dagens israeler försöka läsa de gamla skrifterna där i museet.

Är det någon som på allvar tror att vi kommer lyckas bevara dagens skrifter med den teknik vi har idag i 1500 år eller mer? Många muséer och institutioner sneglar idag på den mycket billigare molnlagringen. Men hur är det med säkerheten? Särskilt med kommuner som inte direkt alltid utmärker sig som goda betalare så kan man ju i värsta fall få uppleva att någon helt enkelt rensat bort deras kulturarv av så triviala skäl som att man slarvat med betalningen.
PMD   2017-05-15 16:32
Gravyrer i ädelmetall är väl en av de stabilaste lagringsmetoder som finns. Informationsdensitetet är knappast speciellt hög, dock.

Merläsning

Bildmanipulering - vad är det?

Fotosidan har sedan starten ett dokument som beskriver vad vi menar med manipulation. Ordet i sig är negativt laddat och ramarna för det är alltid debatterat. Ansel Adams ansåg inte att han manipulerade sina bilder men gjorde han kanske det med vår definition? Läs mer... 1

TEST: Sigma 135/1,8 DG HSM Art

Plus Sigmas Art-serie har blivit synonym med hög kvalitet. Nya Sigma 135/1,8 Art är inget undantag. Objektivet är faktiskt bättre än bra med extremt hög optisk prestanda. Läs mer... 1

Adobe gör rekordvinst

Adobe har återigen kommit med en kvartalsrapport med rekordvinst. Omsättningen ökade 26 procent och vinsten har ökat cirka 50 procent. Läs mer... 9

Vinn workshop med Magnus Nyman/N

Tillsammans med Olympus anordnar Fotosidan en fototävling med tema rovfågel, där vinsten är att få åka på workshop med Magnus Nyman/N, redovisa bilder och bli publicerad på Fotosidan. Tävlingen är öppen och sista dag att ladda upp är 31 oktober. Läs mer...

Loppis och internationell fotografi på Uppsala Fotofestival

Årets upplaga av Uppsala Fotofestival bjuder på ett brett program med allt från kameraloppis till paneldebatt till utställningar av etablerade utländska konstfotografer. Festivalen pågår 21-24 september. Läs mer... 1

Fotosidan-medlem vinner fotografins fredspris

19 000 bilder från 165 länder hade skickats in till Alfred Fried Photography Award på temat "Hur ser fred ut?". Fotosidan-medlemmen Cletus Nwadike fick ta emot medalj och 10 000 euro under en ceremoni i Österrike nyligen. Läs mer... 8

Jämnare ljus i Lightroom och Photoshop

Peter Györffy visar hur du jämnar ut ljusheten i en bild i Photoshop och Lightroom. Läs mer...

Profoto A1: Kraftfull speedlight anpassad för ljusformare

Det finns många tillverkare av kompakta kamerablixtar, speedlights, men få som gör blixtarna anpassade för att användas med ljusformare. Det har svenska Profoto tagit fasta på och utvecklat sin första kamerablixt: Profoto A1. Läs mer... 16

Världspremiär för nya Tunbjörk-bilder

Lars Tunbjörk hann aldrig visa sina bilder från Paris Fashion Week innan han plötsligt gick bort. Den 13 oktober visas bilderna upp för första gången i samband med invigningen av ett Lars Tunbjörkrum på Borås Konstmuseum. Läs mer... 2

Mindepartementet stänger för gott

Mindepartementet Art and Photography på Skeppsholmen i Stockholm öppnade för 1,5 år sedan med stora ambitioner. Nu behöver eldsjälarna bakom koncentrera sig på annat och Kungliga Konsthögskolan tar över lokalerna. Läs mer... 9

Elinchrom Deep Umbrella Promotion