Bildombudsmannen kritiserar JK: 'DN borde gå till domstol'

Lars Epstein på uppdrag i Stockholm för Dagens Nyheter. Foto: Magnus Fröderberg.

Poliser gick genom DN-fotografen Lars Epsteins kamera efter att ha fört bort honom. JK har nu lagt ner utredningen. Staffan Teste som kallar sig Bildombdsmannen anser att det är fel. DN borde gå till domstol menar Teste.

DN-fotografen Lars Epstein greps av polis när han fotograferade vid en kulturfestival i Stockholm i somras. Lars Epstein fördes bort från platsen och poliserna gick genom hans kamera, trots att han berättade att han var journalist och det kunde finnas källskyddat material i hans kamera. 

Händelsen anmäldes till Justitiekanslern, JK, som bestämde att inleda en förundersökning om tryckfrihetsbrott. Senare beslöt JK att lägga ner utredningen.

Staffan Teste anser att det under polisens agerande begicks formella felaktigheter.

– I DN:s anmälan till JK påtalas tveksamheterna kring Tryckfrihetsförordningen, efterforskningsförbudet och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) men JK skriver själv i sitt beslut att inleda förundersökning att den även skulle innefatta misstanke om tjänstefel, säger han. 

Vad som framkommit är att biträdande polisinsatschef beslutat om husrannsakan i kameran.

– För en husrannsakan måste vissa regler uppfyllas. I Rättegångsbalken 28 kap 7 § om husrannsakan framgår att ett vittne skall närvara om möjligt, men framförallt att den som råkar ut för husrannsakan skall ha rätt att själv närvara och till och med tillkalla vittne. I DN:s anmälan framgår att Lars Epstein inte heller tilläts delta vid polisernas genomgång av fotografierna, säger Staffan Teste.

I en debattartikel på Journalisten.se skriver Staffan Teste bland annat:

”För mig är en polisiär genomgång av en digital kamera och dess bilder och information något som polisen inte skall ägna sig åt. 

Det framgår också i presshandbok från 1989 för polisväsendet: ’Något legalt stöd för den typen av ingripande finns emellertid inte’. Fotoförbud kan överhuvudtaget inte utfärdas av polismyndighet.’”

Efter kroppsvisitation och genomsökningen i kameran släpptes Lars Epstein efter cirka 30 minuter. Polisen uppgav att det inte skulle upprättas någon rapport eller anmälan om händelsen.

– Men även detta strider gentemot brottsbalken där det framgår i 9 § att "Över husrannsakan skall föras protokoll, vari angives ändamålet med förrättningen och vad därvid förekommit."  Att JK trots detta lägger ner ärendet förvånar, säger Staffan Teste.

Staffan Teste

Staffan Teste menar också att polisen inte får beslagta filmrullar från fotografer och hänvisar till en dom i Svea Hovrätt från 1983. I dag handlar det inte så ofta om film, utan snarare om minneskort vilket i praktiken är att likställa som film. En genomgång av tagna bilder i kameran innebär samma censurliknande funktion, enligt Staffan Teste.

Teste menar vidare att när poliser går genom materialet kan de lokalisera exakt var Lars Epstein rört sig och precis var bilderna är tagna och när. Det är uppgifter som kan vara känsliga och är sådant som källskyddet ska bejaka. Staffan Teste hänvisar här till en dom vid hovrätten i övre Norrland. Rätten dömde till tidningen Folkbladets favör när polisen hade beslagtagit en dator och en mobiltelefon från en journalist i samband med en mordutredning. 

”Trots vikten av att få fram uppgifter kring mordet ansåg domstolen att källskyddet vägde högre i detta fall.”, skriver Staffan Teste.Calle Slättengren
Publicerad 2017-01-06. Läst av 5231 personer.
2017-01-06 19:37   Finn Calander
Absolut rätt av Teste. Epsteinfallet är skrämmande.
2017-01-07 00:34   PMD
DN hade kanske varit mer på hugget om det faktiskt hade funnits känsliga uppgifter i Epsteins kamera.
2017-01-07 11:30   Bobo E
Japp, OM inte DN går vidare i detta, nu när JK inte står upp för demokratin, så går mitt förtroende för DN i botten. Det blir droppen efter bildstölden från KD-politikern.
luminousoctaves   2017-01-08 18:53
...det fanns fler dimensioner i Skyttedal-fallet än att DN försökte publicera bilder gratis. Demokrativinkeln där var bland annat att medier ska kunna granska makthavare på sociala medier. Det var detta som DN prioriterade och vann i tingsrätten, Inte att slippa pröjsa ett par tusenlappar för en publicering.

(... okej, jag hajar att man kanske inte ska dra allt detta ett varv till, men nån måtta får det faktiskt vara.)
PMD   2017-01-09 00:29
Lite märkligt är det dock att upphovsrättsinnehavaren inte får betalt enligt gängse praxis. Det skulle knappast ruinera tredje statsmakten om en sådan regel funnes.
luminousoctaves   2017-01-09 08:36
Som sagt, det handlar inte om pengarna.
PMD   2017-01-09 12:07
För mig skulle det göra det. Risken/chansen att någon av mina bilder skulle publiceras av en tidning (el . motsv.) enligt URL 23 § 3 är mycket liten, men om det skulle hända så skulle jag motvilligt acceptera det, men bli sur över att inte få betalt.

F.ö. är bisatsen i ovan nämnda paragraf och stycke en styggelse. Jag tycker inte om att lagen ger vissa kategorier medborgare privilegier som inte andra har.
luminousoctaves   2017-01-09 13:05
Jag håller med, samtidigt är ju dessa privilegier ett nödvändigt ont för att vår demokrati ska fungera. Ingen har än så länge kommit upp med en bättre lösning.

Som en parallell: Vi ger poliser våldsmonopol för att upprätthålla lag och ordning. Det finns givetvis poliser som missbrukar monopolet, men de flesta av oss är ändå överens om att det behövs.
På samma sätt har vi behov av en journalistkår som granskar våra makthavare. Det finns givetvis exempel på journalister som gör ett dåligt jobb (precis som det finns usla hantverkare) men vi är likväl i stort behov av journalistiken.

Angående ersättning, jag kan se båda sidors argument. Jag tycker man alltid ska sträva efter att ge ersättning, men i enskilda fall kan det finnas behov av ett undantag. I fallet Skyttedal tycker jag att DN lika gärna kunde ha betalat ut ersättningen, men samtidigt förstår jag att man ville pröva principen. Och principen är viktigare i långa loppet.
PMD   2017-01-09 13:27
Poliser är myndighetspersoner. Det är en jäkla skillnad på det och kommersiella bolag.

Varför kan man inte helt enkelt slopa bisatsen i URL 23 § 3 ? Vilken skada skulle det göra?
Förtroendet för tidningar skulle förmodligen öka bland fotografer.

Vad gäller ersättning till Skyttedal så hade det gått alldeles utmärkt att kombinera med att upprätthålla den princip som DN hävdade.
luminousoctaves   2017-01-09 14:15
»Poliser är myndighetspersoner. Det är en jäkla skillnad på det och kommersiella bolag.«

Givetvis. Och det ligger i sakens natur. Det vore rent olämpligt att lägga ansvaret att granska statliga myndigheter på en statlig myndighet, inte sant?

Se till exempel höstens turer kring Riksrevisionen (som för övrigt var en fantastiskt granskning gjord av... *trumvirvel* Dagens Nyheter.)

Dessutom: Public service?
PMD   2017-01-09 17:16
Erik, jag ifrågasätter inte att tidningar ibland gör bra reportage och avslöjar missförhållanden i samhället. Icke desto mindre drivs de flesta tidningar av kommersiella bolag. Det är det faktum att någon kan tjäna pengar på bilder som någon annan har upphovsrätt som jag tycker är fel. Jag är f.ö. upphovsrättsliberal och tycker att upphovsrätten bör luckras upp en hel del när det gäller icke-kommersiell användning, som t.ex. privata bloggar.

Att vi ger polisen våldsmonopol tycker jag är ett rätt svagt skäl för att ge kommersiella tidningar en rätt som inte andra har att tjäna pengar på upphovsrättsskyddat material.
PMD   2017-01-09 17:17
Ja, Public service är ofta trevligt. Det vore fint om vi hade sådan värd namnet.
luminousoctaves   2017-01-09 18:21
»»Att vi ger polisen våldsmonopol tycker jag är ett rätt svagt skäl för att ge kommersiella tidningar en rätt som inte andra har att tjäna pengar på upphovsrättsskyddat material.««

Skäl? Jag drog en parallell.

Vilka andras länders public service (förutom BBC) anser du håller måttet?
Sverige brukar nämligen anses ligga i absoluta toppskiktet. Är du så kräsen Per? ;)
PMD   2017-01-09 18:29
Svag parallell då. :-)

Jag har inte så jättebra koll på andra länders Public service, men PBS och NPR (båda i USA) tycker jag verkar rätt vettiga, men jag tar ju av naturliga skäl inte del av deras utbud så ofta.

Kritik mot svensk PS behöver väl inte basera sig på jämförelser med andra länder? Att SVT kör populär massunderhållning som lika gärna kunde sändas i någon av de kommersiella kanalerna tycker jag är skäl nog att vara kritisk.

Men jag ska kanske inte vara så högljudd när det gäller kritik av SVT. De kanske har bättrat sig på sistone? Sen några år har jag slutat titta på tevesändningar överhuvudtaget. Det kändes som ett slöseri med tid.
luminousoctaves   2017-01-10 10:26
»» Svag parallell då. :-) ««

Varför det?
Det är för det första inget konstigt eller ovanligt att yrkesgrupper i samhället har olika ansvarsområden och tillgång till olika typer av sekretesstämplat material etc. Man behöver inte vara statligt anställd för det, se bara på läkarkåren.

Angående det kommersiella,. generellt sett är jag varken för privatisering eller kommersialisering av samhällsnyttan, men jag kan definitivt se en intressekonflikt i ditt förslag, dvs att statliga myndigheter ska bestämma om vilka som ska granska statliga myndigheter och dess makthavare. Du hör ju hör det låter....

Du får komma med konstruktiv kritik. Om du har en bättre lösning på hur vår demokratiska civilisation ska organiseras och våra makthavare ska granskas, fram med det! Högst 1000 tecken! ;)
PMD   2017-01-10 15:35
Alltså: polisens våldsmonopol är något mycket speciellt i ett samhälle. Att använda det som referens för att motivera det ekonomiska privilegium som vissa kommersiella bolag har fått är inte rimligt.

Och om du nu inte refererade till polisens våldsmonopol av ovan nämnda anledning så var det väl onödigt att nämna det överhuvudtaget?

Jag tror inte att jag har framfört något förslag om att statliga myndigheter ska bestämma om vilka som ska granska statliga myndigheter och dess makthavare. Du måste ha missförstått något jag har skrivit, men jag vet inte riktigt vad.

Bättre lösning än vad? Det finns två saker jag har haft en åsikt om i den här deltråden.
1. Att fotografer vars bilder används enligt URL 23 § 3 ska få ekonomisk ersättning av användare i nivå med praxis.
2. Att privilegiet i URL 23 § 3 borde gälla alla medborgare och att tidningar inte ska specialbehandlas (deras bilder är ju skyddade oavsett om de är publicerade eller inte).
luminousoctaves   2017-01-10 15:40
Hehe, när man kritiserar granskande journalistik och dess utövare för att ha ekonomiska privilegier (journalister är troligen Sveriges sämst avlönade yrkesgrupp i förhållande till utbildningsnivå) så måste jag dra på smilbanden.

Frågan om varför lagen anser att undantaget i URL även ska gälla ekonomisk rätt kan jag ärligt talat inte svara på. Den bollar jag vidare utan problem.

I övrigt verkar vi ju ense, vad jag förstår.
PMD   2017-01-10 17:01
Jag kritiserar lagen (och lagstiftaren), inte journalister.
2017-01-07 11:46   J O Härnström
Helt rätt.
Förutom att jag tycker att bildstölden från Sara av de privata facebookbilderna som helt saknade nyhetsvärde också är allvarlig.
2017-01-07 14:23   bildsten
Jag håller också med Teste.
Frågan om Skyttedals bilder är enskilt skadeståndsärende, tyvärr betraktas stöld av immateriel egendom som mindre brottsligt av lagstiftarna.
Frågan om polisens agerande mot Epstein är något helt annat och betydligt allvarligare. Det handlar om att polisen tar in en medborgare och tittar i hens kamera. Det är något vi vanligen förknippar med diktaturer och bananrepubliker med politiskt styrt rättsmaskineri, korruption, censur och polismyndigheter som agerar godtyckligt utan stöd i lagar.
Jag tycker också att DN ska gå vidare med detta. Men efter affaren Skyttedal är det väl för mycket att begära.
luminousoctaves   2017-01-08 19:01
Jag tjatar på: Domen i fallet Skyttedal vs DN befäste (bland annat) att Yttrandefrihetsgrundlagen YGL väger tyngre än äganderätten URL i ett antal situationer, bland annat då det finns ett nyhetsvärde i en granskning av makthavare och/eller politiker.

Så har det varit länge. Så kommer det vara länge till.
De flesta svenskar (minus ett antal gnälliga och protektionistiska fotografer då) tycker sannolikt också att det är väldigt bra att det är så.
PMD   2017-01-09 00:31
Upphovsrättslagen har inget med äganderätt att göra. Det är ett stort misstag att jämställa upphovsrätt med äganderätt.
luminousoctaves   2017-01-09 08:35
Helt korrekt Per. Jag borde ha använt begreppen ekonomisk och ideell rätt i stället.

Samtidigt får jag känslan av att en del medlemmar på FS likställer upphovsrätten med ägandet av bilder. Än värre, att hela vår demokrati bygger på vår rätt att äga. Att fotografer i alla lägen ska få ersättning och få bestämma var och hur deras bilder visas.

Varför det faktiskt finns undantag i URL, till förmån för bl.a. YGL och TF, är det inte många som har reflekterat över i diskussionen kring Skyttedal vs DN.

Och att yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen, snarare än upphovsrättslagen, är särskilda hörnstenar i vår demokrati verkar också mindre intressant.

Det är sorgligt.
2017-01-07 21:17   Måns H
Jag tror DN/Epstein behöver överväga alternativen:

1. Gå till domstol. Chansen att vinna är inte särskilt hög. Mest sannolika utfall: några hundra tusen i rättegångskostnader och ett domstolsprejudikat på att polisen visserligen inte gjorde rätt men ändå inte ska dömas. Dessutom slitaget på huvudpersonen som kanske hellre vill jobba med sin vanliga utomordentligt fina kulturgärning än grotta ner sig i en rättegång.

2. Konstatera att shit happens och använda sin roll inom tredje statsmakten till att bevaka att det inte händer igen.
2017-01-08 08:52   AFJ
Jag kan hålla med Teste om en del men avslutningen tycker jag inte är speciellt proffsig. Han har ju varit Skyttedals juridiska ombud i processen mot DN - nu tar han det fallet som argument i "rådgivning" till DN. Det är två helt olika frågor som han - om någon - borde skilja på. Nu framstår han lite som en långsint gnällig gubbe.
2017-01-08 14:44   catweazle
För ett klargörande borde DN gå till Domstol i ärendet för att klargöra vad som gäller. Speciellt när det gäller fotografer och Journalisternas skydd. Som det slutande nu, så kommer Polisen att fortsätta med att beslagta kameror när dom känner för det. Som Polis riskerar du ingenting, som rättsläget ser ut nu.
2017-01-10 13:43   tormig
Men var inte justitiekanslers slutsats att: "JK kan ha anledning att återkomma till principfrågan om polisens rätt att beslagta elektroniska apparater som innehåller information"? Den kvarnen lär ju inte mala särskilt snabbt men kanske kan vara värt för DN och andra att vänta in istället för att ge sig in i en potentiellt dyrbar rättsprocess. Det kan också vara värt att hålla i minnet att den så kallade "Bildombudsmannen" och andra jurister och advokater alltid tjänar på rättsprocesser oavsett hur det går. Klart han tycker att DN skall springa till domstol.

Merläsning

Bildmanipulering - vad är det?

Fotosidan har sedan starten ett dokument som beskriver vad vi menar med manipulation. Ordet i sig är negativt laddat och ramarna för det är alltid debatterat. Ansel Adams ansåg skapa rena bilder ("pure photography") men manipulerade han bilder enligt vår definition? Läs mer... 8

TEST: Sigma 135/1,8 DG HSM Art

Plus Sigmas Art-serie har blivit synonym med hög kvalitet. Nya Sigma 135/1,8 Art är inget undantag. Objektivet är faktiskt bättre än bra med extremt hög optisk prestanda. Läs mer... 4

Adobe gör rekordvinst

Adobe har återigen kommit med en kvartalsrapport med rekordvinst. Omsättningen ökade 26 procent och vinsten har ökat cirka 50 procent. Läs mer... 12

Vinn workshop med Magnus Nyman/N

Tillsammans med Olympus anordnar Fotosidan en fototävling med tema rovfågel, där vinsten är att få åka på workshop med Magnus Nyman/N, redovisa bilder och bli publicerad på Fotosidan. Tävlingen är öppen och sista dag att ladda upp är 31 oktober. Läs mer...

Loppis och internationell fotografi på Uppsala Fotofestival

Årets upplaga av Uppsala Fotofestival bjuder på ett brett program med allt från kameraloppis till paneldebatt till utställningar av etablerade utländska konstfotografer. Festivalen pågår 21-24 september. Läs mer... 1

Fotosidan-medlem vinner fotografins fredspris

19 000 bilder från 165 länder hade skickats in till Alfred Fried Photography Award på temat "Hur ser fred ut?". Fotosidan-medlemmen Cletus Nwadike fick ta emot medalj och 10 000 euro under en ceremoni i Österrike nyligen. Läs mer... 9

Jämnare ljus i Lightroom och Photoshop

Peter Györffy visar hur du jämnar ut ljusheten i en bild i Photoshop och Lightroom. Läs mer...

Profoto A1: Kraftfull speedlight anpassad för ljusformare

Det finns många tillverkare av kompakta kamerablixtar, speedlights, men få som gör blixtarna anpassade för att användas med ljusformare. Det har svenska Profoto tagit fasta på och utvecklat sin första kamerablixt: Profoto A1. Läs mer... 17

Världspremiär för nya Tunbjörk-bilder

Lars Tunbjörk hann aldrig visa sina bilder från Paris Fashion Week innan han plötsligt gick bort. Den 13 oktober visas bilderna upp för första gången i samband med invigningen av ett Lars Tunbjörkrum på Borås Konstmuseum. Läs mer... 2

Mindepartementet stänger för gott

Mindepartementet Art and Photography på Skeppsholmen i Stockholm öppnade för 1,5 år sedan med stora ambitioner. Nu behöver eldsjälarna bakom koncentrera sig på annat och Kungliga Konsthögskolan tar över lokalerna. Läs mer... 9

B+W Polariastionsfilter HTC