Fotosidan Akademi: Portfolio Review Online100 Akademipoäng

Henrik Karlsson

Henrik Karlsson, född 1968, är fotograf, författare och naturvårdare. Henrik är utbildad biolog och arbetar vid sidan om sin fotografiska verksamhet med natur- och vattenvårdsfrågor. Han är utnämnd till National Geographic Explorer samt medlem i Naturfotograferna/N och PhotoNatura. År 2003 tilldelades han Naturfotografernas/N och Kodaks stipendium. Henrik har också vunnit priser i flera europeiska fototävlingar.

Boka din plats

Med fokus på att berätta om ekologi, hur djur och andra organismer påverkar varandra och av människan, fotograferar Henrik främst naturen på nordliga breddgrader.

Tidigare jobbade Henrik som guide i flera svenska naturreservat och nationalparker. Numera är han är en flitig föreläsare och en uppskattad ledare av fotokurser och workshops. Han leder också fotoresor runt om i världen.

År 2011 gav Henrik ut boken Mångfaldens ö – bilder och tankar från Ölands natur på eget förlag, 2017 gavs boken Vilda Norden ut. Just nu jobbar Henrik bl.a. med en bok om Ölands orkidéer som utkommer i maj 2020.