Om Galleri FS

Fotosidan Galleri är en bildpool som skall innehålla de bästa bilderna på Fotosidan. Här är det de enskilda bilderna som gäller och inte fotografen. Har du en riktig pangbild så har du chansen att få med din bild här. Bilderna skall inte bara bedömas utifrån strikta bild-, innehålls-, eller kompositionsregler utan bilderna skall falla de flesta i smaken. Dvs vår målsättning är en stor variation på motiven.

Hur gör du för att komma med?

Välj ut en av dina allra allra bästa bilder. En sån bild som du känner verkligen är en riktig superbild och något utöver din vanliga prestationsnivå. Gå till Fotosidan Galleri-poolen och ladda upp den. Sen är det bara att avvakta, bita på naglarna och hoppas att den kommer med. Ett tips är att innan du laddar upp kan du söka på liknande bildmotiv för att se hur konkurrensen ser ut och om din bild sticker ut.

Slussen, juryn och värdar

Efter att fotografen lagt en bild i poolen så hamnar den hos juryn i en sluss.

I slussen så ser alla bara bilderna och dess titel. Varken värdar eller juryn ser fotografens namn. Allt för att bilderna skall bedömas så rättvist som möjligt.

Juryn består av alla de medlemmar som fått med en bild publicerad i Galleriet (dvs juryn blir bara större och större med tiden), och juryn kan då rösta Ja eller Nej (eller blankt). Varje Nej måste motiveras och det finns ett stöd för den som röstar att välja ett val ur en lista för vad man tycker är största anledningen till varför man säger Nej.

Bilden får ligga så länge att tillräckligt med röster har kommit för att Fotosidans redaktion skall bli vägledda (i snitt några dagar, ibland längre ibland kortare). Den vägledande omröstningen måste tydligt väga över för Ja (dvs en bild som får 15 ja och 15 nej bör betyda att bilden inte är tillräckligt bra för att nå igenom). Värdarna kan också se hur Juryn motiverar sina beslut. När en tydlig indikation för vart det barkar finns, så kan värdarna ta ett beslut. Värdarna kan gå emot juryns röstning. Eftersom det är samma värdar, och värdarna kommunicerar sinsemellan om "svåra refuseringsbeslut" så innebär det en hyfsad konsekvent nivå på de bilder som accepteras.

Efter beslutet så publiceras antingen bilden i Fotosidan Galleri eller om bilden blir refuserad så får medlemmen ett mail med info om detta och bilden åker ur poolen. Att en bild blir refuserad behöver inte behöva att den är en dålig bild, utan snarare att det inte var en bild som Galleriet letade efter just nu. Att en bild blivit publicerad i andra sammanhang, placerat sig bra i fototävling eller sålt bra, behöver inte betyda att den passar i Fotosidan Galleri.

Är Fotosidan Galleri något för mig?

Att ladda upp en bild till Galleri FS innebär att du kan bli refuserad. Likaså bedöms du av en lekmannajury så röstningen görs inte av några experter. Likaså röstar inte alla på alla bilder, utan detta varierar från bild till bild, vilket kan ge inkonsekvens. Att ladda upp en bild till Fotosidan Galleri innebär att du accepterar dessa omständigheter. Fotosidan Galleri är inte tänkt för bildkritik, utan använd grupper/pooler och bildkritik för det.

Hur ofta kan jag lägga upp en bild?

Du kan ansöka med en bild var 14:e dag som betalande och en gång per månad som icke-betalande.

Antagningsfrekvensen

Ca 15-20% av de bilder som laddas upp till Galleri FS antas.