Fotosidan Akademi: On Location Natur 2022100 Akademipoäng

Portfolio review

Välj mellan Staffan Widstrand, Henrik Karlsson och Tina Hermansson. Alla stor erfarenhet av att ge konstruktiv feedback!

Vill du utvecklas och få personlig kritik på ett antal av dig utvalda bilder? Då är Portfolioreview perfekt för dig! Under helgen så kan du boka en 45-60 min lång Portfolio Review där du lämnat in max 15 bilder till fotografen. 

Boka din plats

Du kommer få:

- kritik på dina bilder från erfaren fotograf
- feedback på styrkor och svagheter

Här är lite tips för att få ut max av träffen:

- välj noga ut vilka 15 bilder du vill prata om. Det kan vara ett projekt med bilder där du vill ha guidning kring urvalet eller så kan det vara enskilda bilder som du vill diskutera.
- ta fram både bilder som du är nöjd med och bilder som du har funderingar kring om du kan förbättra. Se till att förberett dig med lite stödpunkter för diskussion om alla bilder.
- skriva gärna ner dina tänkta mål med din fotografering och vilka saker du tror att du behöver förbättra.

Om fotograferna

Henrik Karlsson

Frida Hermansson

Staffan Widstrand