Lars Ove Pehrsson Koll

LÄNGTAR EFTER NORMALPRIS

MP-S regeringen misshandlar bilister, stackars oss, män o kvinnor.!!  Snart upp 2o kronor per liter bensin före nyår.??  Ser ut som om innebära att komma aldrig tillbaka 16 - 17 kr per litern??  Spiken i kistan!  Bilden är tagen för två- tre år sedan tror jag med EF 24-70L IS  hälsningar Lasse 

Inlagt 2021-10-05 10:49 | Läst 511 ggr. | Permalink
Hej
Ja längta kan man. Lagen som klubbades igenom i våras gäller den så kallade reduktionsplikten vilket innebär krav på minskade utsläpp genom stegvis ökad inblandning av biodrivmedel i bensinen och dieseln.

I år höjs reduktionsnivån till 6 procent för bensin (26 % för diesel) för att stegvis öka till 28 procent (66 % diesel) 2030. Biodrivmedel är dyrare än de fossila vilket bidrar till att successivt pressa upp bränslepriset.
Svar från Lars Ove Pehrsson Koll 2021-10-05 16:44
Hej Tack för informationen Mats. Viktigt att veta. hälsar Lasse
Man frågar sig hur den stolta parollen "Hela Sverige skall leva" går ihop med den nuvarande prispolitiken på bränsle. Jag tycker synd om dom som bor på landet där det är långa avstånd och obefintlig kollektivtrafik!
Svaret är väl att det går inte ihop alls. Målkonflikten är tydlig. MP+S presenterar oförenliga mål - och tittar skenheligt i taket.
Man kan inte sköta landet om man står som en åsna mellan två hötappar.
Nils-Erik Eriksson 2021-10-05 13:27
Åsna var ett återhållsamt uttryck/NE
Jo en elbil kommer närmare för varje höjning. Har inte helt förstått prisbilden på driften av elbil, men det är väl att tar man i eget uttag så är det betydligt billigare och tankar man el vid en stolpe så är det billigare, kan det vara halva kostnaden vid stolpe? Problemet är väl när alla har lämnat disel och bensin så förlorar staten massa skatter och då lägger de alla skatterna på el istället, eller ev höjer bilskatten, man kommer nog aldrig att vara glad mer
syntax 2021-10-05 14:01
Nej, vi börjar bli ett ledset folk - misshandlat av våra makthavare. Vi är väldresserade och förtryckta av överheten i en tradition sedan 1600-talet.
Hur vore det att äntligen byta den aktuella överheten?
pdahlen 2021-10-05 14:04
Det har man väl gjort ett antal gånger från 1600 talet tills nu, det är nog mer begreppet att det finns ingen gratis lunch, så är det nog bara
nyanders 2021-10-05 14:13
Det är ju ett nollsummespel, staten måste ha in en massa pengar från bilister och andra som trafikerar våra vägar. Minskar skatteintäkterna från en källa så måste de ökas någon annanstans.
//Anders
Lionmats 2021-10-05 14:40
Hej Peter
I vår förening tar vi ut självkostnaden för elen, vi räknar inte in installationskostnaden för utrustningen, för de som vill ladda sina elbilar eller hybridbilar, fn 1,24 kr/kWh. Däremot betalar man en utökad hyra, 150 kr/mån för att ha en laddare på sin P-plats.

En elbil drar i snitt kanske mellan 1,5 kW/mil och uppåt beroende på hur effektiv motorn är, bilens vikt, luftmostånd, körsätt och klimat. Minimikostnaden för att ta sig en mil blir då 1,86 kr + de 150 kr i hyra för att ha laddare på sin P-plats.

Normal laddtid är cirka 3-4 timmar med 11 kW-laddare, detta gäller elbil, laddhybrider går 5-8 mil på el och har så klart mindre batteri och laddas inte med 380 volt som elbilarna gör. De kan använda samma kablage men inte mer än 220 v.

Laddar man på stan eller där andra aktörer ska livnära sig på just elförsäljning är det betydligt dyrare.

Ska man dessutom snabbladda dvs ladda hela batteriets kapacitet på kort tid, 20 - 30 minuter finns det laddstationer 50 - 350 kW, då kostar det så klart ännu mer.

Det finns idag 266 000 laddbara bilar i Sverige och cirka 4,5 miljoner som inte är laddbara. Men som du själv avslutar ditt inlägg, förutom att man inte kan vara glad mer, så kommer staten behöva dra in stålar på något annat sätt eftersom drivmedel är hårt beskattat idag, cirka 60 % av priset. Och då ligger även laddbart illa till skulle jag tro.
pdahlen 2021-10-05 15:23
Tack för informationen Mats, bra att veta lite mer för någon gånger blir det av
syntax 2021-10-05 19:12
Peter D
Man skulle kanske tro att vi har bytt överhet massor av gånger sedan 1600-talet - men så är det inte.
Fram till ståndsriksdagens avskaffande 1866 höll monarkin, adelskapet, och kyrkan ett fast grepp om makten. För det vanliga folket var det samma kör hela tiden.
Efter 1866 var det överklassen som regerade, och för vanligt folk var skillnaden liten. Först i och med socialdemokraternas intåg 1917 kan man lite börja tala om att byta överhet.
Det är alltså detta jag hänvisar till - att vi under mer än 300 år blivit duktigt dresserade.

Visst, lunchen är sällan gratis - men det är ju kul om vanligt folk har råd att överhuvudtaget äta lunch (köra sin bil för de vanligaste transporterna - även på landet).
Vad jag menade var att vi kanske skulle ta det för Sverige så ovanliga greppet att byta överhet - på riktigt?
Om man skall ta det här på sikt med att kostnaderna för drivmedel kommer att öka, så gör det inte så mycket bara man har råd! Det e detsamma om man skall köpa elbil, har man råd så köper man direkt!
Och det kommer sannolikt bli dyra att flyga!
Och det blir en dyrare el!
Och dyrare att köpa närodlat!
Och det mesta blir dyrare när det skall klimatanpassas!
Det är nog iget problem om man har råd!
Men misstänker att i framtiden blir köpande och resande en klassfråga igen!
Mycket större klassfråga än nu!
Så vara med det! :)
/B
syntax 2021-10-05 17:44
Jag misstänker att du har rätt Bengan. Du sköna nya värld!
Medan det stora prispåslaget är skatter och avgifter så är bensinpriset fortfarande volatilt. För några år sedan, jag vill påminna mig 2017 kraschade marknaden efter att vissa oljeproducerande länder ökade tillverkningen och Norges oljekänsliga krona föll till 1:1 mot den svenska över en natt. Prisstegringen nu har alldeles säkert att göra med de globala transportstörningarna, som får priset att stiga för att täcka ett ökat och osäkert inköpspris.

Det finns givna konflikter vad gäller drivmedelsbeskattningen och det stora bilberoendet i mycket av vårt glesbefolkade land utanför storstäderna. Men oavsett politisk färgning så är väginfrastrukturen hopplöst dyr, och asfalten blir dåligt och förtvinar oavsett hur många som färdas på vägarna. Så vad gäller beskattningen av bilisterna får man också ha i åtanke vilka kolossala utgifter som staten och regionerna har för underhållet. Jag har svårt att se att det är någon kassako vi talar om.

I takt med att elfordon fasas in som det nya reko kommer finansieringsmodellen behöva skifta. Jag gissar på att fordonsskatten höjs för nyköpta fordon eller att man hittar en modell kopplad till låt säga batterihyran. Infrastrukturen behöver förstås täckas upp för ekonomiskt oavsett drivmedel.

För att rätta till ojämlikheten ute på glesbygden finns det mycket man kan göra, förutsatt att det finns en genuin politisk vilja att glesbygden ska bestå. Den globala urbaniseringstrenden ser inte ut att avta, och inte heller så i Sverige. Så det finns en naturlig friktion i att ge glesbygden utökat stöd när städernas befolkningar sväller och resurserna upplevs göra stört nytta för flest där. I Norge tycks det finnas ett större regionalt styre, där regioner med låt säga elproduktion behåller större del av den ekonomiska nyttan själva - men de står också med svårigheter att behålla sin glesbygdsbefolkning likt i Sverige.

"Sverige Utanför" av Kristina Mattsson tar upp delar av den här problematiken. Att häva ur sig slagord mot en upplevd politisk komplott, likt vad jag ser i kommentarsfältet, är lätt - att finna faktiska lösningar desto svårare.
syntax 2021-10-05 19:57
Mikael.
Det är med slagord (förenklade sammanfattningar) som alla politiska förändringar har börjat här i världen. Om man inte är nöjd med förd politik, så medger vår demokratiska författning att man radikalt byter ut det politiska etablissemanget.
MikaelSB 2021-10-05 22:24
Liknande slagord befäster ju också en uppfattad status quo och cementerar ingångna stigar.

Att konstatera ett problem är bara till så stor hjälp för att rikta kompassnålen en viss riktning.
syntax 2021-10-05 22:45
Det kan vara gott så. För dom som vaggar fram i dagens bekväma mittfåra, så finns det tydligen inga problem - bara "utmaningar".
"Men misstänker att i framtiden blir köpande och resande en klassfråga igen!
Mycket större klassfråga än nu!"

Skrev så i min förra kommentar och DN hakar på det här idag!
Om gula västarna i Frankrike!

Jag tror inte så många har fattat det här ännu!
Om allt blir dyrare, genom klimatanpasning, så drabbas de med mindre inkomster!

Jag tror ransoneringskort är lösningen!
/B
syntax 2021-10-06 15:35
Det finns vissa (läs MP och en del vänstergrupperingar) som alltid skall var bäst i klassen - bäst världen alltså på ogenomtänkt och för snabb klimatanpassning. Det handlar om att vara bäst i klassen på andras bekostnad.
Dessa krafter är en liten minoritet, MP balanserar som bekant på 4% spärren. Vi som är i majoritet kan rösta bort stollarna.
Det är ju totalt oansvarigt att tvinga igenom en extra snabb klimatanpassning (för att stila med att vara bäst), om det innebär att man skapar en ny underklass, att man utarmar landsbygden, och att man sätter hela landets infrastruktur i fara – liksom vår gemensamma försörjningsbas.
Vi har demokrati. Var och en har en röst som han avger i hemlighet i valbåset. Det är bara att rösta bort den där lilla minoriteten som vill sätta sig på alla andra.