Syftet med denna blogg är att kontinuerligt, publicera bildmaterial. Detta för att utveckla mitt bildskapande, och förbättra mitt hantverk som fotograf.

Miljöporträtt i 16:9 format.

Inlagt 2024-02-28 10:58 | Läst 227 ggr. | Permalink


(visas ej)

Hur mycket är tre plus två?
Skriv svaret med bokstäver