En bild kan tolkas olika av alla. Det är du som betraktare som avgör om du känner något. Om du ser något eller om den kan scrollas förbi utan att beröra. För vad ser du? Vad ser jag? Vad betyder den för mig? Betyder den något för dig? Fanns det en tanke i fotoögonblicket? Eller blev den bara till? Hur var känslan när bilden togs? En bild kan kännas trist vid första anblicken och kan behöva landa och stuvas undan en tid. En bild kan likväl träffa det inre på en gång. Det är många faktorer som kan vara avgörande. Vi gillar alla olika. Du kanske gillar det raka och tydliga, jag det virriga och otydliga. Det finns inga rätt, inga fel. Det är känslan som är det väsentliga och den är vår egen. Tack för att du kikar in