Kalender > Visa aktivitet

Arbeten 80-08 - Andreas Gursky

21 februari - 3 maj
Plats: Moderna Museet, Stockholm

2007 blev det enorma fotografiet 99 cent av Andreas Gursky världens dyraste fotografi, då det såldes för 3,34 miljoner dollar. Sedan dess har gallerier världen över slagits om att få visa honom. Näst på tur står Moderna museet i Stockholm.

Andreas Gursky, född i Leipzig 1955 och bosatt i Düsseldorf, räknas sedan många år som en av världens ledande fotografer. I Arbeten 80-08 visas hela hans produktion. Konstnären har valt ut mer än 140 verk från nära tre decennier, där bilderna till att börja med är tagna i den närmaste omgivningen men där cirklarna blir allt vidare, för att till sist bli globala. Från långa avstånd och upphöjda positioner skapar Andreas Gursky fotografier som överskrider ögats uppfattningsförmåga. 

Genom att söka upp platser och händelser upprepade gånger över en längre tid kastar han inte bara ljus över olika slags sociala sammanhang, till exempel massmöten av kapitalistisk eller kommunistisk natur, utan skildrar även strukturer i förvandling. Fotografierna av storföretag och börser från 1980-talet och framåt är exempel på detta.

Utställningen Arbeten 80-08, där många av verken aldrig ställts ut tidigare, visar dels den sida av konstnärskapet där en enskild bild blir ett helt universum – de senaste årens bilder är i Gurskys välkända stora format – dels den encyklopediska sidan. Att ge utrymme för konstnärens hela produktion är möjligt tack vare att han gjort kopior i liten skala av tidigare verk. Detta radikala grepp ger en generös möjlighet att följa utvecklingen i konstnärskapet och resulterar samtidigt i ett helt nytt perspektiv på de enskilda bilderna. 

Andreas Gurskys svenska debut ägde rum 1995 på Rooseum i Malmö men har därefter bara visats någon enstaka gång i Sverige. Vi är därför mycket glada att kunna introducera den breda publiken till konstnärskapet och låta de redan intresserade djupdyka in i Gurskys rika produktion.

http://www.modernamuseet.se

Utställning, Vernissage

Tipsare: Ingriddim

Kategorier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miops Smart Trigger