Annons
Kalender > Visa aktivitet

Boys are us - Maria Friberg

26 januari - 13 april
Plats: Kulturhuset, Stockholm | www.kulturhuset.se

 Fotografi
och video 1998–2008. I Maria Fribergs bilder omges vi av kostymklädda
eleganta män, lika lekfullt självsäkra vid makten som vilsna i sig
själva och sin omgivning. På senare tid har hon flyttat perspektivet
från män och maktkoder till konsthistoriens symboler i ett slags
stilleben.

Maria Friberg är en av våra mest etablerade konstnärer både i
Sverige och internationellt. I sina fotografier och videor undersöker
hon begrepp som manlighet och grupptillhörighet, sociala koder och
konventioner.
 

Stor utställning med verk från tio år
”Boys are us” är den hittills största svenska presentationen av
Maria Fribergs konstnärskap. Utställningen består av fotografi och
video 1998–2008 som sammantaget erbjuder nya tolkningsmöjligheter.


Visar pojken bakom makten
I hennes bilder omges vi av män, ofta unga och i början av
karriären, som bär kostymen som en uniform. Kostymen signalerar
rationalitet, potens och auktoritet. Genom att tränga in bakom den
rustning som en kostym kan vara analyserar Friberg makten och sätter
ljuset på männens sårbarhet och osäkerhet och även deras lekfullhet och
pojkaktighet.
 


Från män till identitet
I sin
nyligen avslutade fotografiska serie ”still lives” (2003–2007) har
Friberg förskjutit perspektivet. Männen står inte längre i centrum utan
nu undersöker hon själva identitetsbegreppet. Till skillnad från
konsthistoriens stilleben som endast innehåller föremål, ofta
symboliskt laddade, blandar Maria Friberg män och kvinnor, människor
och ting. 
 
Förföriskt och komplext
Maria
Fribergs stora, blanka verk kan vara förföriska som reklambilder, men
det till synes enkla visar sig vara komplext. Poesin och enkelheten
står intill det paradoxala och tvetydiga. Fribergs konst ställer frågor
om mänskliga relationer, maktförhållanden och framför allt identitet.
”Boys are us”, men frågan är: Vilka är vi?

Verk i utställningen

  • ”Somewhere else”, 1998, fotografi
  • ”Blown out”, 1999, video
  • ”Almost there”, 2000, fotografi
  • ”Trinity”, 2000, fotografi
  • ”No time to fall”, 2001, video
  • ”Embedded”, 2007, video
  • ”still lives”, 2003–2007, fotografi

 

Om Maria Friberg

Maria Friberg är född 1966 i Malmö. Hon bor och arbetar i
Stockholm och är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan (1989–1995). Hon
finns representerad på bland annat Moderna Museet, Bonnierföretagen och
Nationalmuseum i Stockholm; Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum
samt i offentliga och privata samlingar runt om i världen.

 

www.kulturhuset.se

- Visa idag
Kategorier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS