Annons
Kalender > Visa aktivitet

Centrum för fotografi presenterar:Högskolan för Fotografi - Magisterutställning

24 maj - 10 juni
Plats: Studio44, Stockholm | http://www.centrumforfotografi.com/

Maria Sahlander visar ett urval ur sina Samlingar, två fotografiska
serier på landskap. I det poetiska arbetet I Love Them Both återvänder
Juho Kuva till en plats och en person i Finland som betyder mycket för
honom. Martin Mejia har sin bas i det filmiska mediet. Han visar här
ett urval av 3 videoverk All those things you never said (are really
the best). Anna Ganslandt använder konsten som en process för
tillfälliga ställningstaganden. De bärande elementen i hennes arbete är
ofta video och rörlig stillbild presenterade som delar i rumsliga
installationer.


I år fyller Högskolan för Fotografi 25 år. Under dessa år har
fotografins förutsättningar förändrats radikalt och med det även vårt
förhållande till mediet. Den digitala innovationen är naturligtvis den
mest slående faktorn. Manipulerande med bilder sågs för några decennier
sedan med stor skepsis, nu är det en självklar del av bildskapandet
oavsett om man arbetar digitalt eller analogt. Fotografiets
trovärdighet som bärare av sanning har ruckats avsevärt. Men
fotografiet utsätts inte bara för tekniska förändringar, det befinner
sig också i centrum för diskussioner om vår samtid och är en viktig del
av teoribildningar. Begreppet fotografi har breddats och kan likväl som
traditionella fotografiska metoder komma till uttryck i till exempel
rörlig bild eller text. I denna ibland förvirrande men oftast
stimulerande rörelse befinner sig Högskolan för Fotografi. Årets fyra
studenter pekar signifikant ut sitt eget förhållande till det
fotografiska.

Öppettider
onsdag - fredag 12-18    
Lördag - söndag 12 - 16

Vägbeskrivning

- Visa idag
Kategorier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS