Annons
Kalender > Visa aktivitet

Vårat vapen heter solidaritet – Robert Karlsson

16 september - 4 november
Plats: Östergötlands länsmuseum, Linköping | http://www.pub.linkoping.se/lansmuseum/

Under perioden 16 september – 4 november visar Robert Karlsson fotografier från Pekings och Stockholms tunnelbana. Utställningens titel – Vårat vapen heter solidaritet – är lånad från ett av Olof Palmes tal.

Robert Karlsson  berättar: i utställningen har jag valt att titta på tunnelbanan och låtit den stå
som modell för en kollektiv lösning av ett samhällsbehov.

Tunnelbanan är en viktig samhällsservice som möjliggör resandet för
många människor och på samma gång bidrar till att minska slitaget på
vår miljö.
Vi ser idag hur man i stockholm gått från enhetstaxa till att införa
zoner och på så sätt ökar man klyftorna i samhället då rörligheten
begränsas för de med sämre ekonomi. Man höjer på samma gång priset för
att resa kollektivt för att kompensera för de uteblivna intäkter som
just denna åtgärd själv skapat.

I mina bilder har jag bland annat valt att fokusera på de symboler som
vi kollektivt har accepterat som instruktioner för hur vi ska bete oss
när vi reser. De finns där för att öka säkerheten och för att
underlätta användandet. Med hjälp av tunnelbanestationsmodellen vill
jag visualisera kollektivismen som modell för en praktisk solidaritet.

Verkets titel är lånad från ett tal av olof palme, där han som så många
gånger slår vakt om den solidariska tanken, en tanke som bör stå till
grund för ett samhälle och dess fortsatta långsiktiga utveckling.

 

Öppettider:
Tisdag-Söndag 11-16
Tisdag och Torsdag kvällsöppet till kl 20

Entré:
20kr/person över20

 

- Visa idag
Kategorier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNONS