Experter > Teste > Svar

Fråga från bEPH:

Krävs verkshöjd för upphovsrätt?

Jag har försökt läsa trådar och artiklar här på fotosidan vad som gäller för upphovsrätt.
I "Vad får man fotografera?" artikeln skriver Pertman att verket måste ha verkshöjd.
För att det skall skyddas av upphovsrätten måste det ha verkshöjd vilket betyder att två eller flera personer inte skall kunna skriva en bok som är exakt eller väldigt lik den som du skrivit eller måla en tavla som ser ut precis som din. Ett streck på ett papper kan inte skyddas av upphovsrätt.
Min fråga är du hur det fungerar med fotografier av tex. stockholms slott, där kan man ju knappast hävda att man normalt har särskilt stor verkshöjd över många andras bilder.
Förstora
Svar:

Fotograferna är idag gynnade i upphovsrättslagen. Ett fotografi skyddas om det har verkshöjd i 70 år efter upphovsmannens död. Ett fotografi som inte uppnår verkshöjd är skyddat i upphovsrättslagens 49 a § som en fotografisk bild och har skydd i 50 år efter framställandet/knäppet. De flesta reglerna i lagen om upphovsrätt gäller även för fotografisk bild, exemplarframställning, namnangivelse, sanktioner m m.

Ett rakt streck anses inte ha verkshöjd, men fotograferar man det raka strecket har den fotografiska bilden (som troligen inte uppnår verkshöjd) skydd som fotografisk bild i 50 år.

Det är viktigt att komma ihåg att verkshöjdsbegreppet omfattar det mesta. Enkla teckningar uppnår enligt en dom i Högsta Domstolen verkshöjd, så därmed torde de flesta fotografier uppnå verkshöjd. I varje fall hävdar en branschorganisation Bildleverantörernas Förening som utgångspunkt att alla fotografier som används för publicering har verkshöjd. Några domar i ämnet finns inte sedan fotografi kom med i upphovsrättslagen 1 juli 1994.

Fotograferas en bild idag har det inte så stor betydelse vilket skydd bilden har. Det är först sedan 50 år förflutit som problemen uppstår. Är bilden fri eller inte. De finns de som i avtalen sätter ut att levererade bilder är fotografiska verk. Då är parterna ense om definitionen. Om detta står sig 50 år senare återstår för de som då är verksamma att tvista om.


Förstora

Elinchrom ELB 500 TTL To Go - Free Elinchrom Adapter