Delta i tävling om två platser till Staffans Widstrands Kungsörnseldorado 25 – 31 januari 2019 - Avslutad