Annons

Proffsfoto

DI säger nej till lättnader för drönarkameror

Datainspektionen går emot regeringen och säger bestämt nej till justitiedepartementets förslag om undantag i kameraövervakningslagen för kameradrönare.

Enligt Datainspektionen innebär lagförslaget att det blir i praktiken fritt fram att använda drönarkameror.

– Att helt undanta alla privata drönare från reglerna i kameraövervakningslagen står inte i proportion till integritetsriskerna som det skulle innebära. Därför säger vi nej till förslaget, säger Datainspektionens jurist Tove Fors.

Datainspektionen anser att drönartekniken möjliggör en potentiellt integritetskänslig och omfattande kameraövervakning.

"Integritetsriskerna med drönare, som hänger samman bland annat med deras mobilitet, deras övervakningskapacitet i fråga om höjd och vinklar och svårigheten att upptäcka övervakningen, gör sig starkt gällande även när syftet med kameraövervakningen är ett annat än att personövervaka"

Tove Fors påpekar att det går att få fota och filma från drönare om man söker tillstånd.

– Det är redan idag möjligt att få tillstånd till kameraövervakning med drönare för vissa syften, under förutsättning att integritetsintrånget reduceras i tillräcklig stor utsträckning.

Det kostar 3 700 kronor att söka tillstånd från Länsstyrelsen.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017 och skulle i så fall gälla fram till 25 maj 2018, då en ny EU-lagstiftning kommer att reglera hur drönare får användas.

Här kan du läsa DI:s yttrande.Magnus Fröderberg
Publicerad 2017-02-15. Läst av 5920 personer.
(Logga in för att skriva en kommentar)
2017-02-15 14:25   hsb
Vad säger EU lagen som ska gälla från 25 maj 2018 då? Om den redan har ett datum för införande borde lagen vara klar också?
nikitin   2017-02-15 20:46
Den 25 maj 2018 kommer EU:s dataskyddsförordning, http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ (aka GDPR), den ersätter dagens personuppgiftslag (aka PuL). Lagen reglerar inte drönare, men reglerar hur den personliga integriteten skall hanteras, och beroende på hur man filmar med drönare kan den personliga integriteten kränkas.
PSJ   2017-02-16 08:42
Reformen kommer att påverka kameraövervakningslagen i högsta grad. Det är just denna lag som idag sätter en del käppar i hjulet för "drönare".
Uppenbart är att vi idag inte vet hur EUs reform kommer se ut även om det är sannolikt att den är mer fokuserad på hur bilderna tas om hand efter inspelningen än vilken utrustning som används för att spela in.
nikitin   2017-02-16 22:19
Hur förordningen lyder är klar, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=SV, men det är som vanligt med lagtexter, det är hur den ska tolkas och vilka lokala undantag som ska göras som det inte är klart med. Flera utredningar kommer att vara klara under senvåren, och då får vi mer information om hur vi ska tolka förordningen.
2017-02-15 14:38   PSJ
Är det någon som testat att få tillstånd av länsstyrelsen? Ser nu att de tagit fram en speciell ansökan för just drönare vilket de inte haft tidigare.
2017-02-15 20:26   Bofoto2
Jag har en viss förståelse att datainspektionen skriver det, deras funktion är att mota Olle i grind.
Men övervakningskameror som redan har tillstånd är säkert betydligt mer integritetskränkande några år framöver än multikoptrar och åtelövervakning.

"– Att helt undanta alla privata drönare från reglerna i kameraövervakningslagen står inte i proportion till integritetsriskerna som det skulle innebära. Därför säger vi nej till förslaget, säger Datainspektionens jurist Tove Fors."

" "Integritetsriskerna med drönare, som hänger samman bland annat med deras mobilitet, deras övervakningskapacitet i fråga om höjd och vinklar och svårigheten att upptäcka övervakningen, gör sig starkt gällande även när syftet med kameraövervakningen är ett annat än att personövervaka" "

Risken är nog att nationer eller "vissa" stora företag i framtiden kan övervaka och integritetskränka för att övervaka eller gripa personer eller tjäna pengar på verksamheten. Ett komplement till befintliga övervakningskameror och satelliter.

Det hela liknar jakten på Pirat bay vs ingen ger sig på (stora) Youtube som lägger ut en massa upphovsrättsskyddat på sajten.
Sten-Åke Sändh   2017-02-15 23:28
Men Youtube ligger väl varken under svensk lag eller EU:s bestämmelser. Hur ska Datainspektionen överhuvudtaget kunna påverka vad som händer globalt? Det är ju det jag tycker är så konstigt med en myndighet som Datainspektionen som beter sig som om vi skulle kunna bete oss så särskilt mycket annorlunda än man gör globalt. Vilka andra länder har stoppat privat flygning med drönare bestyckade med kameror kan man ju fråga sig? Dessutom kan man ju fråga sig hur man skiljer på drönare med och utan kameror. Hur ska man överhuvudtaget kunna kontrollera och övervaka användningen av drönare? Hur ska man få trovärdighet i bestämmelser som dessa och efterlevnad om man inte kan beivra illegal användning? Ska man börja jaga drönare som man jagade radiopirater på 60- och 70-talen? Det gick ju inte så bra då heller.

Hela den debatt vi hade om integritetsproblemen med IT under datoriseringens barndom är ju helt bortglömd för det första. Den är ju fullständigt stendöd. Vilken integritet är det egentligen man tror sig kunna skydda idag, när myndigheter i alla möjliga länder bryter flagrant mot just detta (att det kan vara lagligt att bedriva övervakning och signalspaning innebär ju inte att integritet inte kränks - slippa få sin integritet kränkt måste väl betraktas som en rättighet trots allt)? De som är unga nu har dessutom ingen aning om den diskussionen som skedde då för de var inte ens födda då och de är ju redan "inskolade" från start i övervakningssamhället. Globaliseringen med det Internet-utbyte som är idag har ju helt ställt de olika ländernas myndigheter offside och det gäller oavsett vilka dessa är och det är ju därför så mycket enklare för en del länders myndigheter att kränka sina medborgares rättigheter för det har ju blivit vårt nya standardläge.

Tyvärr har datoriseringen egenskapen att tjusa användarna och alla har vi länge varit bländade av alla nya möjligheter datoriseringen av samhället givit så att vi alltför länge underlåtit på allvar att diskutera globalt hur vi ska hantera detta. Egentligen borde det ju vara en global organisation som FN som ska hantera detta men FN kan aldrig hantera detta så länge det finns ett antal länder som har vetorätt i det man kommer kalla "säkerhetsfrågor".
Bofoto2   2017-02-18 20:21
Kommentar till Sten-Åke Sändh
"Men Youtube ligger väl varken under svensk lag eller EU:s bestämmelser. "

Skivbolagen är globala och dom ger sig på Piratbay för deras fildelning, men Youtube som är stora och har upphovsrättsskyddat material utlagt ger dom sig inte på.
( Synd att inte advokaten för skivbolagen åtalades för bildstöld när hon la upp bilder på sin blogg, då hade antagligen åtalet fallit ihop denna gång.)

Datainspektionens jurist Tove Fors." " "Integritetsriskerna med drönare, som hänger samman bland annat med deras mobilitet, deras övervakningskapacitet i fråga om höjd och vinklar och svårigheten att upptäcka övervakningen, gör sig starkt gällande även när syftet med kameraövervakningen är ett annat än att personövervaka"

Det lät lite annorlunda när JK uttalade sig om Polisen som grep DN journalisten. ...
"enligt justitiekansler Anna Skarhed tyder ingenting på att polisens agerande syftade till att efterforska identiteten på en uppgiftslämnare."
http://www.fotosidan.se/cldoc/lag-och-ratt/poliser-som-tog-dn-fotografs-kamera.htm

Men Datainspektionen agerar ambitiöst och ska naturligtvis påpeka vad dom anser. EU bestämmer senare...
Vi har många lagar och förordningar i Sverige, hastighetsbegränsningar (som jag ogillar ), förbud mot hembränningsapparater osv som det bryts mot hej vilt. Multikoptrar är svåra att spåra idag, men om några år kanske det funkar lika bra som med fartkameror, om det blir "förbud".

Fildelning och kontakter mellan människor (forskare i början) var anledningen att skapa internet, numera kan man åka i fängelse.
Sten-Åke Sändh   2017-02-21 14:22
Det är väl alltid så att det är lättare att ge sig på någon som man tror sig om kunna brotta ner. Datainspektionen står nog rätt maktlös utanför landets gränser.

Tanken på ett Internet emanerade väl inte ur: "Fildelning och kontakter mellan människor (forskare i början) var anledningen att skapa internet, numera kan man åka i fängelse.", som du skriver

"J.C.R. Licklider of the Massachusetts Institute of Technology, was the first head of computer research at the Defense Advanced Research Projects Agency, or DARPA. In 1962, he proposed the concept of “Galactic Network,” in spirit very much like the modern Internet, which is used daily by law enforcement and the military for surveillance."

(källa: https://www.reference.com/technology/main-purpose-internet-f26f4c9227f6a8a2?qo=contentSimilarQuestions)

Så det var ju ett försvarsinitiativ i grunden och ser man till vad de då drömde om - " surveillance" - så är ju det inget annat än övervakning på ren svenska. Så det rullar väl på i gamla hjulspår kan man väl säga.

För de som nojar över statens (polisens) långa arm så fattar jag inte att man överhuvudtaget är på Facebook. Där bygger man ju sociogram utifrån vilka man umgås med på FB och de sociogrammen är nog varje polisutredares våta dröm. Staten behöver ju inte bygga den typen av system i egen regi (för det skulle staten få skit för) och de kan ju som sagt få tillgång till den typen av data ändå, om man har tillräckligt goda skäl .
PMD   2017-02-21 15:50
Lickliders idé om ett globalt datornät var inte att det skulle användas till övervakning.

Det är inte heller syftet med Internet att det ska användas till övervakning. Det finns inget enkelt syfte, utan nätet är vad alla användarna gör det till.

Vi kan se hur massor av alternativa media och flervägskommunikation (till skillnad från den enkelriktade kommunikationen i traditionella media) har fött fram rörelser som är mycket skeptiska till det etablerade samhället och den etablerade politiken.
Det tror jag är en av de viktigaste konsekvenserna av Internets framväxt.
Bofoto2   2017-02-22 00:09
Jag lär mig fortfarande (61 år gammal) av Sten-åke Sändh och Per Danielsson.
Det är egentligen fantastiskt. för 50-100 år sen var det nog sällsynt.
Det gå nog framåt med internet trots allt!?
2017-02-15 21:48   Third eye
Justitiekanslern, datainspektionen och advokatsamfundet är emot att som privatperson få filma med drönare.
Det känns på riktigt som att några instanser ser fram emot steg 2, att begränsa allt foto för privatpersoner...jag kan inte se det på annat sätt.

Man övervakar inte med drönare, man övervakar med någon form av teknik som fångar bild eller video. Det är en sketen tolkning som skapat begränsningen.
Syftet borde vara det man pratar om, inte tekniken.
Man är mer effektiv med ett tele än med drönare.

Jag behöver tillstånd att filma över en äng eller hage för att det kan finnas personer som känner sig kränkta, men jag kan fota valfritt turistställe med personer mer anonym och dold och med högre och mer detaljerade bilder/video och kalla det rättighet.

En akademisk elit dikterar vilkor utan att ens sätta sig in i frågan, det var en nobrainer innan drönare gavs epitetet "övervakning".
2017-02-15 22:59   Arne Bivrin
Det behövs en teknikoberoende lagstiftning vad beträffar övervakning. Det är helt orimligt att viss teknik automatiskt innebär övervakning och annan är hur fri som helst.

Det är konstigt att svenskars integritet är så mycket lättare att kränka än i andra länder.
2017-02-15 23:53   PMD
"Ett tillstånd från Länsstyrelsen kostar 3 700 kronor."

Jag vill påpeka att det inte är så enkelt att om man betalar 3700 kr så får man ett tillstånd för kameraövervakning med drönare.

Det är ansökan som kostar 3700. Chansen är rätt liten att man får ett tillstånd, så man bör vara beredd på att pengarna kan vara bortkastade.

Merläsning

Nya videoobjektiv från Sigma

Sigma fortsätter utvidga sitt utbud av objektiv för professionell video. De nya videoobjektiven baseras på stillbildsobjektiven 14/1,8 Art och 135/1,8 Art som nyligen lanserats. Läs mer...

Canon EOS 5D Mark IV får C-log

I vårt test av Canon Eos 5D Mark IV gav vi minus för att kameran saknade C-log. Canon har tagit fasta på kritiken och nu kan 5D Mark IV uppgraderas och få C-log, som bland annat kan ge större dynamiskt omfång. Läs mer... 4

Kompakt videozoom med EF-fattning

Canon CN-E 70-200mm t/4,4 L IS KAS S är en relativt kompakt zoom för filmning. Objektivet tecknar ut småbildsformatet och har motorzoom och bildstabilisering. Den motordrivna zoomningen kan fjärrstyras. Läs mer...

Sony A9: Proffskamera som tar 20 bilder per sekund

Sony Alpha 9 (A9) liknar till utseendet A7-seriens andra generation, men är kraftigare byggd och kan ta 20 bilder per sekund med en nykonstruerad 24-megapixelsensor. Läs mer... 59

Sony FE 100-400/4,5–5,6 GM OSS ger mer räckvidd

300 mm har hittills varit den längsta brännvidden hos Sonys objektiv med E-fattning. Nu kommer FE 100-400/4,5–5,6 GM OSS som ger ännu lägre räckvidd. Läs mer... 7

Nya objektiv till Fujifilm GFX

Fujifilm GFX 50s har nyligen kommit ut på marknaden med tre objektiv. Fujifilm meddelar nu att ytterligare två objektiv är färdiga och offentliggör dessutom en roadmap som visar ännu fler kommande objektiv. Läs mer... 5

TEST: Canon EF 24-105/4L IS II USM

Canon uppgraderar successivt alla sina L-zoomar eftersom kraven på skärpa och autofokus har ökat. Vi har testat Canon EF 24-105/4L II IS som är förbättrad på en rad punkter jämfört med sin 11 år gamla föregångare. Läs mer... 6

TEST: Canon EF 16-35/2,8L III USM

En uppdatering av Canons 16-35/2,8 har efterfrågats i flera år. Nu står det klart varför Canon inte stressat fram EF 16-35/2,8L III. De har utnyttjat tiden till att få fram en vidvinkelzoom med optiska prestanda som få objektiv med fast brännvidd når upp till. Läs mer... 1

TEST: Sony FE 50/1,4 ZA, 50/1,8 och 50/2,8 Macro

Sony har fått en del kritik för att de varit långsamma med att bygga upp ett objektiv­utbud till sina spegelfria kameror. Men i en del av utbudet har du gott om alternativ: normalobjektiv. Vi har testat tre nya normaler från Sony med tydligt skilda egenskaper. Läs mer... 2

TEST: Nikon AF-S 70-200/2,8E FL ED VR Låst artikel

Nya Nikon AF-S 70-200/2,8E FL ED VR är inte bara optiskt förbättrad. Även hantering och AF-prestanda har blivit bättre. Resultatet är riktigt imponerade. Läs mer... 16

Nikon D750, D7200, D810 och D810A får stöd för WT-7

Nikon har gjort om mjukvaran till kamerorna D750, D7200, D810 och D810A så att de får stöd för wifi-sändaren WT-7 som lanserades till D500. Läs mer... 5

Fyra kommande objektiv till Hasselblad X1D

Hasselblad fortsätter utöka objektivsortimentet för den nya kameran X1D. Utöver de tre första objektiven berättar Hasselblad nu om fyra kommande objektiv. Läs mer...

Elinchrom ELB 1200 - Lätt, kraftfullt och vädertätat

För den som behöver mer kraft än ELB 400 kan ge kommer nu en liten storebror: ELB 1200. Som levererar 1200 Ws, men inte väger mer än 3,6 kilo med batteri. Läs mer...

Snabbare SD-kort från Sony

Sony säger sig ha skapat världens snabbaste SD-kort: Sony SF-G. De säljs i storlekarna 32, 64 och 128 GB. Läs mer... 4

Fujifilm berättar om kommande objektiv

Fujifilm lanserar fem nya objektiv med X-fattning under 2017 och 2018, utöver alla de mellanformats-objektiv som de redan berättat om. Läs mer... 3

Fyra objektiv från Sigma

Sigma lanserar fyra nya objektiv, tre i Art-serien och ett Contemporary, inför fotomässan CP+ i Japan. Alla tecknar ut småbildsformatet och säljs med fattningar för Canon, Nikon och Sigma. Läs mer... 11

Epson 12000XL skannar stora bilder

Epsons nya flatbäddsskanner Expression 12000XL kan skanna bilder upp till A3-storlek och har filmhållare för format upp till 4x5 tum. Läs mer... 3

Brons i pressfoto-VM för Paul Hansen

DN-fotografen Paul Hansen kammade hem en tredjeplats i klassen "Årets pressfotograf" i tävlingen Pictures of the Year International (POY). Det är en av två tävlingar som kan liknas med VM i pressfoto. Läs mer... 1

Radiostyrd blixt från Sony

Sony HVL-F45RM är en ny blixt från Sony som kan radiostyras. Den kan också styra en annan blixt och är vädertätad. Läs mer... 3

Anrik fotoutbildning läggs ner

Många svenska reklam- och modefotografer har gått Fotoskolan i Gamleby. Efter att YH-myndigheten återigen ger yrkesfoto-utbildningen avslag så läggs den nu ned. Kvar finns kursen "Gestaltande foto". Läs mer... 19