Annons
Artiklar > Vad är ISO?

Vad är ISO?

Foto: Ian Taylor (Unsplash)

 

ISO är en av de tre grundläggande faktorerna som styr exponeringen i fotografi, tillsammans med bländaren och slutartiden. ISO-värdet avser känsligheten hos din kamerans bildsensor eller film till ljus. Förkortningen "ISO" kommer från International Organization for Standardization, som har fastställt standarder för ljuskänslighet i fotografisk utrustning.

Här är en detaljerad förklaring av vad ISO är och hur det påverkar dina fotografier:

  1. Ljuskänslighet: ISO styr kamerans ljuskänslighet. Ett lägre ISO-värde, som ISO 100, indikerar låg känslighet och kräver mer ljus för att exponera bilden korrekt. Ett högre ISO-värde, som ISO 1600, indikerar högre känslighet och kräver mindre ljus för att uppnå korrekt exponering.

  2. Exponering: För att uppnå rätt exponering i en bild kan du justera ISO-talet tillsammans med bländaren och slutartiden. Om du fotograferar i ljusförhållanden med mycket ljus, som en solig dag, kan du använda ett lägre ISO-värde för att undvika överexponering. I mörka förhållanden, som nattfotografi, kan du använda ett högre ISO-värde för att få tillräcklig exponering.

  3. Brus: Ett av de mest påtagliga effekterna av att använda högt ISO är brus. Brus visar sig som kornighet i bilden och kan vara särskilt påtagligt i mörka områden av fotot. Det uppstår eftersom högt ISO orsakar förstärkning av signalen från bildsensorn, inklusive elektriskt brus. Det är viktigt att använda så lågt ISO-värde som möjligt när ljusförhållandena tillåter för att minimera bildbuller.

  4. Kreativa möjligheter: ISO kan också användas som ett kreativt verktyg. Genom att medvetet använda ett högt ISO-värde kan du skapa specifika effekter i dina bilder, som att simulera filmkorn eller göra en bild se äldre ut. Detta är särskilt användbart för konstnärliga och kreativa fotografer.

  5. Exponeringskompensation: ISO används ibland för att kompensera för olika exponeringsförhållanden. Om du inte kan ändra varken bländaren eller slutartiden och bilden är underexponerad, kan du öka ISO för att kompensera och få en korrekt exponerad bild.

  6. Kamerautrustning: Olika kameror har olika ISO-prestanda. Avancerade kameror, särskilt DSLR- och spegellösa kameror, har ofta bättre ISO-prestanda och kan hantera höga ISO-värden med mindre buller än kompaktkameror eller äldre modeller.

För att uppnå bästa möjliga bildkvalitet är det oftast bäst att använda så lågt ISO-värde som möjligt, speciellt i situationer med gott om naturligt ljus. Men i vissa situationer, som lågt ljus eller snabba rörelser, kan högre ISO-värden vara nödvändiga för att säkerställa en korrekt exponering. Det är viktigt att förstå hur ISO fungerar och att kunna balansera det med de andra faktorerna (bländaren och slutartiden) för att uppnå önskade resultat i dina fotografier.

Hette det ASA innan?

ISO-värdet för att mäta ljuskänsligheten i fotografisk utrustning kallas ISO (International Organization for Standardization) istället för ASA (American Standards Association) av historiska skäl och internationell standardisering.

Ursprungligen använde ASA, en amerikansk standardorganisation, ett system för att mäta ljuskänsligheten i film. ASA-filmkänsligheten användes globalt i många år. Men när den internationella standarden ISO fastställdes, valde många länder och företag att anamma ISO-standarden för att skapa en gemensam internationell standard för fotografi och andra industrier.

Användningen av ISO i stället för ASA underlättar global kommunikation och handel inom fotografi och andra områden som använder liknande standarder. Det ger en enhetlig och enhetlig metod för att mäta ljuskänsligheten över hela världen, vilket är särskilt viktigt i en tid av globalisering och internationell handel.

Således är ISO en internationell standard som ersatte ASA och används nu i hela världen för att ange ljuskänsligheten i fotografisk utrustning, inklusive digitalkameror, film och andra sensorer. Det är den accepterade standarden för fotografi och har blivit en universell term inom branschen.Publicerad 2019-11-06.

Bli först att kommentera


Merläsning

ANNONS