Annons
Artiklar > Första GDPR-fallet: Skola använde ansiktsigenkänning

Första GDPR-fallet: Skola använde ansiktsigenkänning

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200 000 kronor för en skola som har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro.

För första gången utfärdar nu Datainspektionen en sanktionsavgift mot en aktör som har brutit mot reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.

En gymnasieskola i Skellefteå har på prov använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro på lektionerna. Försöket har pågått under tre veckor och berört 22 elever. Datainspektionen har granskat användningen och konstaterar att gymnasienämnden i Skellefteå har hanterat känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

– Gymnasienämnden i Skellefteå har överträtt flera av bestämmelserna i dataskyddsförordningen på ett sätt som gör att vi nu utfärdar en sanktionsavgift, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Datainspektionen.

Sanktionsavgiften är 200 000 kronor. Avgiftens storlek påverkas bland annat av att det är frågan om en myndighet och att det handlar om ett försök under en begränsad period. Myndigheter kan maximalt få tio miljoner kronor i sanktionsavgift.

– Teknik för ansiktsigenkänning är i sin linda men utvecklingen går snabbt. Vi ser därför ett stort behov av att skapa tydlighet kring vad som gäller för alla aktörer, säger Lena Lindgren Schelin.

Biometriska uppgifter, som används vid ansiktsigenkänning, är känsliga personuppgifter som är extra skyddsvärda och som det krävs uttryckliga undantag för att få hantera. Gymnasienämnden har uppgett att man har fått elevernas samtycke till att använda ansiktsigenkänning för närvarokontroll.

– Gymnasienämnden kan inte använda samtycke i det här fallet eftersom eleverna befinner sig i beroendeställning till nämnden, förklarar Ranja Bunni som är jurist på Datainspektionen och som deltagit i granskningen.

I sitt beslut konstaterar Datainspektionen att ansiktsigenkänningen inneburit kamerabevakning av eleverna i deras vardagliga miljö, varit ett intrång i deras integritet och att närvarokontroll kan göras på andra sätt som är mindre integritetskränkande än ansiktsigenkänning.Av Magnus Fröderberg
Publicerad 2019-08-24. Läst av 3389 personer.
Blogg, Portfolio, Rabatt på Fotosidan Magasin och försäkring, alla Premium-artiklar, obegränsad uppladdning

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

Fotosidan uppskattar att du diskuterar våra artiklar. Håll en god ton och håll dig till ämnet för ett bra debattklimat.Logga in för att kommentera

2019-08-24 12:15   Erik Schalin
Så fåniga böter.
Det hade räckt att Datainspektionen sagt att ni inte får o presenterat vitesbelopp om det inte följs så hade det varit ur världen.
Nu skall alltså skattefinansierade Datainspektionen se till att den skattefinansierade skolan skall betala ett bötesbelopp till....
Tja det måste väl bli skattefinansierade staten.
MikaelSB   2019-08-24 17:30
En väl ytlig kritik.

Visst, skattepengar är det hur man än gör - men pengarna kommer inte ur samma plånbok. En myndighet som utdömer böter till en skola påverkar skolans ekonomi vilken i sin tur påverkar kommunen vari skolan bedrivs, som ges markering att denna typen av integritetsvidriga experiment inte välkomnas av de rådande reglerna i landet, på ett sätt som känns.

Att Datainspektionen inte skulle utdöma böter till en offentlig verksamhet, eller offentligt bekostad verksamhet i vilket fall, riskerar att tära på myndighetens förtroende och genom der möjlighet att leva upp till sitt uppdrag.
PMD   2019-08-24 23:47
Det normala är väl ändå att en tillsynsmyndighet påpekar att ett förfarande inte är förenligt med lagar och regler och ålägger den som gör fel att upphöra med det och påtala att om ingen ändring sker så utdöms vite? Att utdöma vite eller sanktionsavgift så där pang på är väl knappast normal praxis?
Artis   2019-08-25 12:01
Skattepengar kommer alltid ur samma plånbok. Ligger den i höger eller vänsterfickan - spelar ingen roll - skattepengar är alla skattebetalarnas pengar.
Puckornas planet!
MikaelSB   2019-08-25 12:29
Nej.

Detta känns för töntigt barnsligt att förklara för en annan vuxen.
2019-08-24 18:04   Michael Johansson
Det är alltså integritetsövertramp att låta en kamera använda ansiktsigenkänning för att registrera närvaro i en skola. Men om kameran ersätts av ett mänskligt öga och ögats ägare sedan bockar av eleven så är det inte brott mot integriteten? Märkligt resonemang tycker jag.

Eller publicerade den aktuella skolan bilderna om det togs några bilder?
MikaelSB   2019-08-24 20:54
Det är en monumental skillnad på mänsklig tillsyn och fjärrstyrd övervakning. För att nämna en enskild dimension så handlar det om hur informationen lagras, bearbetas, tillhandahålls och sållas. Den som behandlar informationen hamnar i ett särskilt överläge mot den övervakade. Medan mötet mellan människor, oavsett mellan lärare och elev eller låt säga myndighetsman och medborgare, är mer - tja - mänskligt, organiskt med större jämlikhet mellan parterna.

Det är inte närvarokontrollen som är det integritetskänsliga, utan metoden.

Ansiktsigenkänning allt som allt är något som borde motarbetas. Vi behöver inte arbeta in tekniska redskap i den offentliga teknik-repertoaren som så enkelt kan missbrukas av en mindre välvillig regering eller regim i framtiden. Kina torde agera perverterat skräckexempel kring temat.
Sten-Åke Sändh   2019-08-26 00:13
Håller med. Det här är väl ett principiellt beslut och man kan ju undra hur det hade blivit om metoden exv. börjat tillämpas på klasser där man har elever med skyddad identitet. Det här ihop med exv. skolplattformen i Stockholm som tydligen läcker som ett såll skulle gott kunnat bli en riktig mardröm integritetsmässigt.

Bara för att något är tekniskt möjligt och tydligen även ekonomiskt försvarbart i en del fall så innebär det inte att det är socialt acceptabelt. En del väl teknikglada har ofta märkligt svårt att ta till sig att sånt här ofta inte är någon vidare bra idé.
Visom   2019-08-26 09:43
Det är inte publiceringen som är problemet, det är lagringen av persondata. Om man tar in närvarokontrollen manuellt och sedan knappar in liknande data i systemet så har man samma problem....
2019-08-24 22:42   paddmannen
Frågan jag ställer mig är varför skolan alls gjort detta. Hade de för mycket pengar? Kanske vågade lärarna i det nya Sverige inte ta närvaron själva?

Det som verkligen gör att mysteriet tätnar är att dagens flumskola knappast skulle våga använda uppgifter om elevers bristande närvaro till något ändå - så varför ta till automatiserade lösningar?
MikaelSB   2019-08-25 06:14
Trams.

Det är klart tekniken lockar, genom att automatiskt kunna sammanställa närvarolistor och statistik på en nivå och effektivitet som omöjligen - eller med stor möda - en, eller flera, lärare kunnat sammanställa. Gissningsvis ingår också här möjligheten att få fram närvaro under hela skoldagen, där man lätt(are) kan få fram statistik på när en elev avviker från lektioner. Med större möjlighet för skolan att snabbare vidta relevanta åtgärder. Samt att få en större tyngd i sina avvikelserapporter till föräldrar och/eller CSN.
PMD   2019-08-25 15:40
@mikael janghov
Ja, jag undrar också vad frånvarodata kan tänkas användas till. Gymnasiet omfattas ju inte av skolplikten.
Svar från froderberg   2019-08-25 16:15
@Per Hög frånvaro innebär indraget studiemedel.
paddmannen   2019-08-25 16:27
Ja det är ju det där med "relevanta åtgärder". När vidtog en skola sådana senast? Har det ens hänt?
fafner   2019-08-25 22:44
Säg att det varje lektion tar 3 min att pricka av närvaron, varje lärare har fyra lektioner per dag. Dvs 60 min per vecka som sedan skall rapporteras kanske 5-10 min per dag blir på ett skolår 1,5-2 veckor. Multiplicera det med 200 000 gymnasielärare så förstår du varför.
Är du inte där får du inget studiebidrag, vilket dras in för ungefär 9% på alla gymnasieelever.
Sten-Åke Sändh   2019-08-26 00:20
Jag vet inte hur det är idag men när jag var ämneslärare/adjunkt på högstadiet, så kunde man som elev absolut få känna av i betygen om man hade stor frånvaro. Om inte läraren läraren ansåg sig ha tillräckliga betygsunderlag så fick eleven i värsta fall ett streck i betyget i de ämnen han/hon uteblivit från i hög grad.
PMD   2019-08-26 00:51
Högstadiet tillhör grundskolan.
Visom   2019-08-26 09:41
Motiveringen till automatisering...
" Att registrera närvaro på ett traditionellt sätt tar enligt gymnasienämnden 10 minuter per lektion och genom att använda ansiktsigenkänningsteknik för närvarokontroll skulle det enligt nämnden spara 17 280 timmar per år på den aktuella skolan. "
paddmannen   2019-08-26 10:41
Roger har satt fingret på problemet: "Att registrera närvaro på ett traditionellt sätt tar enligt gymnasienämnden 10 minuter per lektion."

Frågan jag ställer mig är hur det kan ta 10 minuter att kollla närvaron på 30 elever. 20s för varje elev... När jag gick på gymnasiet tog det kanske en halv minut att kolla närvaron. Läraren sveper blicken över klassen och ser vilka stolar som är tomma.

Men nu faller bitarna på plats: Den svenska skolan har fallit ned i kaos och ingen klarar längre av något, inte ens att ta närvaron. Så om man kan arbeta förbi problemet genom att angripa symptomen istället för orsaken, så gör man det. Och vipps sitter man med ansiktsigenkänning för att "spara 17280 tmmar".
MikaelSB   2019-08-26 16:58
Mikael J,
"Ja det är ju det där med "relevanta åtgärder". När vidtog en skola sådana senast? Har det ens hänt? "

Jag börjar ledsna ordentligt på sättet du skriver. Tänker du alls innan du skriver eller har du något ticks där fingrarna bara sveper över tangentbordet nedtecknande tankarna helt ofiltrerat, likt ett sorts digitalt Tourettes-syndrom?

Relevanta åtgärder en skola kan vidtaga är att prata med eleven om dess frånvaro och/eller prata med föräldrarna. Vilket i sin tur öppnar upp mängder av åtgärder skolan kan vidta tillsammans med eleven.

En av lockelserna med denna typen av teknik är att få en stor volym data och statistik där man snabbt kan få en uppfattning om ett mönster i frånvaron, särskilda dagar, tider eller lektioner. På ett betydligt mer detaljerad och lättarbetat sätt än med traditionella metoder.

"Frågan jag ställer mig är hur det kan ta 10 minuter att kollla närvaron på 30 elever. 20s för varje elev... När jag gick på gymnasiet tog det kanske en halv minut att kolla närvaron. Läraren sveper blicken över klassen och ser vilka stolar som är tomma.

Men nu faller bitarna på plats: Den svenska skolan har fallit ned i kaos och ingen klarar längre av något, inte ens att ta närvaron. Så om man kan arbeta förbi problemet genom att angripa symptomen istället för orsaken, så gör man det. Och vipps sitter man med ansiktsigenkänning för att 'spara 17280 tmmar'"

Det tar givetvis inte tio minuter på pricken att gå genom närvarolistan. Det handlar om överslagsräkning, gissningsvis också inräknat tiden det tar att skriva in uppgifterna i rapportlistor till CSN, avbrott och redigeringar när elever kommer in sent, etc. Många bäckar små, som man säger.

Sista paragrafen säger mycket om din nivå. Håll dig kvar i Frankrike. Bon débarras.
2019-08-24 23:44   PMD
1. Skolan skulle förstås ha inhämtat samtycke från elevernas målsmän istället för från eleverna.

2. Datainspektionens beslut måste rimligen gå att överklaga.
Visom   2019-08-26 09:39
1. Skolan fick samtycke från vårdnadshavare.

2. Ja, det går att överklaga.
PerL2   2019-08-27 08:01
Nu när hela klassen godkände detta, samt vårdnadshavare. Borde man inte få spara informationen om närvaro temporärt på en dator utan internet inlåst i ett skåp i skolan? Det är inte så känslig information.
PMD   2019-08-27 15:29
Jag tror inte att det spelar någon roll om dataregistret är anslutet till Internet eller inte.
2019-08-25 08:06   nikitin
Här finns Datainspektionens beslut, https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/beslut/beslut-ansiktsigenkanning-for-narvarokontroll-av-elever-dnr-di-2019-2221.pdf, i beslutet finns Datainspektionens resonemang varför sanktionsavgifter utdömdes.

Merläsning

Mellanformatare i papp med vätskefyllt objektiv

Lomography har utvecklat en byggsats så att man själv kan bygga ihop en mellanformatskamera. Objektivet kan fyllas med vätska för att skapa olika kreativa effekter. Läs mer...

Hård kritik mot Folksams tävlingsregler

Att ordna fototävlingar är ett klassiskt sätt att få in billiga bilder till sin verksamhet. I sin senaste fototävling har Folksam ovanligt hårda regler som innebär att de helt lägger beslag på de vinnande bilderna. Läs mer... 3

Sajten Imaging Resource läggs ner

Till en av de mer seriösa sajterna på nätet när det kommer till kameratester räknas Imaging Resource. Efter 22 år tvingas sajten nu att lägga ner. Läs mer... 1

HD tar upp fallet med "järnrörsfilmen"

Tvisten mellan den tidigare riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) och SVT om den så kallade "järnrörsfilmen" kommer slutligen avgöras i Högsta domstolen. Där kommer det att fastställas vilka inskränkningar i upphovsrätten som gäller för nyhetsraportering. Läs mer...

Gå med i exklusiv grupp och få inbjudningar

Flera leverantörer vill att vi skapar officiella grupper för deras märken för att kunna skapa aktiviteter för medlemmarna. Nikon är först ut. Gå med i den nya officiella Nikon-gruppen så kan du sen gå på frukostseminarie nästa fredag med Alex Dawson på Scandinavian Photo (Sthlm). Begränsat antal platser. Läs mer... 1

Olympus OM-D E-M5 Mark III med 6,5 stegs stabilisering

E-M5 Mark III har krympt och ändå fått plats med Olympus nyaste teknik. Det innebär 20-megapixels sensor, snabbare processor, effektivare stabilisering, 4k-video, Bluetooth och mycket mer. Läs mer... 33

Shimoda Action X - ny äventyrssäck från Shimoda

Amerikanska Shimoda Design släpper en ny serie actionryggsäckar i tre storlekar. Läs mer... 3

Facebook ingen kanal att satsa på för att nå ut

Igår släpptes den stora rapporten Svenskarna och internet och där bekräftas att Facebook inte är en kanal att satsa på. Men det finns andra som är bättre för dig som fotograf. Läs mer... 37

ZEISS Photography Award 2020 öppet

Worldphoto.org har flera tävlingar och nu öppnar de för bidrag till temat Seeing Beyond – Discoveries där man kan lämna in 5-10 bilder. Läs mer...

Pilot flög drönare på Arlanda – riskerar böter och skadestånd

En 42-årig flygkapten från Spanien misstänks för vårdslöshet i flygtrafik och brott mot skyddslagen efter att han skickat upp sin privata kameradrönare i luften på Arlanda. Läs mer... 26

B+W Filter