Annons
Användarnamn: Sten-Åke Sändh
Ålder: 74 år
Bor: Vaxholm, Stockholms län
Kategori: Amatörfotograf
Började fotografera: 1963
Medlem sedan: 2005-01-20
Senast inloggad: 2024-02-22 00:29

Jag heter Sten-Åke Sändh och är född 1950 i Stockholm men bor numera i Rindö Hamn utanför Vaxholm. Jag har fotograferat sedan jag var ca 13 då jag fick en Zeiss Icon Contina, som min pappa köpt på Stadsauktion och det är mer än 50 år sedan. Det var hans enda insats för att stimulera mitt fotointresse. I min familj var det annars min mamma som var fotografen och jag har hela hennes fotoarkiv i form av mängder av album med massor av noggrant kommenterade bilder anda sedan slutet på 30-talet. Dessutom sparade hon vykort i album.

En annan viktig inspirationskälla var nog en av mina barndomskompisar Kent Bäckström som faktiskt tidigt skaffade en Hasselbladare och verkligen blev yrkesfotograf. Han jobbade många år med att fotografera de vindtunnelförsök man gjorde när man tog fram flygvapnets olika flygplan bl.a. Viggen. Parallellt drev han en liten bildbyrå för han var naturfotograf också.

Jag blev certifierad flygtekniker kring 1970 och började göra långresor då – det underlättade givetvis att vi hade fria resor över hela världen genom företaget. Jag slutade dock bara efter ett par år, då jag ville resa mer och annorlunda, så jag började jobba i den grafiska industrin (där jag kunde komma och gå som jag ville) med att bygga grafiska maskiner (silkscreenpressar, falsmaskiner och roterande häftmaskiner för tidningar). Var även med att bygga om DN/Expressens gamla NOHAB-högtrycksmaskiner till s.k. "direktlito" på 70-talets slut.

Under ca 15 år ca (mellan 1971 och 1986) så reste jag på ett antal längre resor främst i Mellanöstern, Asien och Afrika. Jag bodde också under ett år i Israel som jag då utnyttjade som bas för mina resor i Asien och Mellan Östern. Det har även blivit åtta resor hittills till Afrika och då främst Syd- och Öst-Afrika. Öst-Afrika är min mentala plats på jorden. Mina resebilder hade jag stor nytta av som adjunkt/ämneslärare (historia, samhällskunskap, geografi och religion) på Grundskolans Högstadium och de flesta bilderna togs explicit för att användas i undervisningen långt innan jag börjat som lärare - för jag visste redan då att det var lärare jag ville bli. Det är därför många av mina bilder från denna tid ofta främst visar vardagsmiljöer och människor ”som gör någonting”.

Bästa ingången till mina f.n. tio historiska portfolios är via "Stenis Fotoblogg" här på Fotosidan. I bloggarna för respektive portfolio finns en uttömmande bakgrundstext som är bättre formaterad än den som finns i portfoliosidorna och det finns bildlänkar i varje portfolioblogg till portfoliornas bilder. Länkar till dessa bilder finns i slutet av många av mina bloggar. Bloggtexterna kan med fördel ses som ett fotoreportage om ni så vill. (Två av dessa portfolios (Afghanistan 1978 och Uganda) berör även världshändelser av stor betydelse och jag var en av de få svenskar som blev ögonvittne till starten på revolutionen 1978 i Afghanistan.
Jag vet att mina bilder därifrån är ganska unika.)


Stenis Fotoblogg:
(Jag använder främst mina bloggar för att ge en bakgrund till de portfolios jag lagt upp)
Länk till alla mina fotobloggar i kronologisk ordning

Nuvarande portfolios:
Länk till alla mina portfolios

- Djurporträtt och djurbilder 2010-2014
- "Crab Art" from Krabi (eller om det var Krabbi) Thailand 2008
- Skogsö Vaxholm efter stormen Alfrida 2019
- Kashmir Indien 1978 - Srinagar - Pahalgam - Guptu Ganga
- Kashmir Indien 1978 - Kungariket Ladakh - The Moon Land - ett av världens centrum för buddistisk lamaism
- Uganda 1986 - bilder från ett folkmord - Nakaseke och Luweero efter "The Bush War" 1981-85
- Afghanistan 1972 - människor och miljöer - innan "Katastrofen" 1978
- Afghanistan 1978 - Saur (April)-revolutionen - och om vägen till Kashmir
- Nepal 1976 - Kirtipur - Kvinnornas by
- Det marxist-leninistiska Etiopien 1986 - ett politiskt, kulturellt och militärt våldtaget land

Jag är även representerad i en webbutställning på Federationen Svenska Fotografers site "FSF Fotografering och fotokonst" där jag visar ett trettiotal bilder ur mina portfolios här på Fotosidan:

Länk till Federationen Svenska Fotografer - Fotografering och Fotokonst

Mina sista yrkesverksamma år var jag kombinerad IT-utvecklare och teknisk projektledare för Stockholms Digitala Stadsmuseum, där vi integrerade museets gamla metadata-databaser med ett DAM-system, som gjorde både bilder, dokument och publikationer sökbara i ett enda sammanhang. Vidare rationaliserade och automatiserade vi museets fotografers fotoprocesser.

Länk till Stockholms Digitala Stadsmuseum

På museet arbetade jag även nära museets fotoantikvarier och jag tror att de faktiskt påverkat mig att äntligen ta hand om mitt eget kulturarv. Nästan samtliga bilder jag visar i mina portfolios är tagna med Agfa CT 18 och CT 21 diafilm och som många diabilder har de inte åldrats särskilt väl. Så är det även i Stadsmuseets samlingar. Ofta har diabilderna tappat hela eller delar av den ”gröna” RGB-kanalen och det är framförallt av det skälet som jag reprofotats dem digitalt och givit dem en brun neutral ton i slutbehandlingen. Kornet i dessa bilder var ofta väldigt grovt – särskilt i blå himlar – så det är särskilt av det skälet jag försökt slå sönder det grövsta kornet genom att emulera ett finare Tri-X –korn istället med hjälp av DxO Filmpack. Det är problemet med himlarna som ibland som en kompromiss tvingat mig att öka ljusstyrkan kanske mer än jag skulle önskat i dessa. Bilderna har även mycket sämre dynamiskt omfång än moderna digitala bilder men med det sagt kanske bildernas särskilda ”karaktär” ändå kan uppskattas.

Är ni intresserade av mina bilder så kan ni nå mig via nedanstående adresser eller via mina portfolios kommentarsfält :
sandh@bredband.net
eller 0708-714 220

Om ni är intresserad av flera av mina bildberätelser i min "bruna serie" med reprofotade gamla diabilder heter de bloggarna följande:

Petra - Den glömda staden

Uganda 1986 - bilder från ett folkmord - Nakaseke och Luweero efter "The Bush War" 1981-85

Det marxist-leninistiska Etiopien 1986 - ett politiskt, kulturellt och militärt våldtaget land

Kashmir Indien 1978 - Kungariket Ladakh - ett av världens centrum för buddistisk lamaism

Kashmir Indien 1978 - Srinagar, Pahalgam och Guptu Ganga

Djurporträtt och djurbilder

Södermalm - om rivningarna på 60- och 70-talen, motståndet och gentrifieringen

Nepal 1976 - Kirtipur - Kvinnornas by

Afghanistan 1972 - människor och miljöer - innan "Katastrofen" 1978

Afghanistan 1978 - Saur (April)-revolutionen - och vägen till Kashmir

ANNONS