OBS: denna grupp är markerad som inaktiv. Gruppvärden kan aktivera den igen genom att redigera inställningarna.

Gruppbeskrivning

Detta är gruppen Analogt mörkrum, och här ligger bilder från det tradtionella mörkrummet och bilder framställda med alternativa mörkrumstekniker. Var noga med att tagga dina bilder med rätt Teknikkategori så kommer besökaren kunna sortera bilderna efter intresse.

* * * O B S ! L Ä S N E D A N * * *

Var snäll och respektera det analoga hanverket och lägg inga heldigitala bilder eller digitalt framställda kopior i poolen. Skannade negativ passar INTE i den här poolen.

Till traditionella mörkrumskopior räknas bilder som är framställda med optisk förstoringsapparat eller kontaktkopierade genom stora negativ och sedan framkallade i svartvit-, RA4- eller Ilfochromekemi. Inga kopior framställda med Lambdamaskiner eller liknande digital teknik.

De alternativa teknikerna kan vara ädelprocesser som gummitryck, platino-/palladiotypi, fotogravyr och cyanotypi. Lithkopiering, flytande emulsion och kopiering genom tyg, papper eller andra material är exempel på andra "alternativa" mörkrumstekniker. Även polaroidmanipulationer, emulsions- och polaroidtransfers hör hemma här. Bilderna bör huvudsakligen vara analogt framställda. Men exempelvis kan negativen givetvis vara helt eller delvis digitalt framställda.

OBS! Vi ser gärna beskrivningar av hur du gått tillväga för att framställa bilderna! Film, fotopapper, framkallare etc, allt är av intresse.

Om den här gruppen

Gruppvärd: timeUnit
Antal medlemmar: 195
Bilder: 369 (0 okommenterade)
Kommentarer: 1881 (snitt 5.10 st per bild)
Typ: Ansökan krävs

Elinchrom ELC 125 - ELC 500 studioblixtar