a l l t som kommer i vägen

215 medlemmar, 7681 bilder

Ett aktivt medlemskap och innehållet i dina bilder bör vara genomtänkta och spegla dig som fotograf.

Komposition & Ljus

100 medlemmar, 979 bilder

I denna grupp utgår vi från fotografins grunder nämligen: Komposition och ljus. Bilden står i ...

Kreativitet

20 medlemmar, 2371 bilder

Gruppen ger ärlig kritik och tips till fotografen, utifrån sina egna erfarenheter och ...

U t t r y c k

53 medlemmar, 4269 bilder

U t t r y c k är ett sällskap där det väl utvecklade bildspråket och det personliga uttrycket står ...

ANNONS