Kampanj – Ett 1 års gratis Plus-medlemskap och rabatt på kameraförsäkring

Plusmedlemskap värde 220 kr per år

Annons

Dogma 07

Den fotografiska bilden är inte död, men den är svårt sjuk. I en tid då allting är möjligt, inte minst med datorns hjälp, så har den klassiska fotografin allt mer kommit att påverkas av den digitala illustrationen. Och detta så till den milda grad att det idag är omöjligt att veta hur en bild kommit till. För den kommersielle fotografen som levererar beställningsbilder för reklam mm så har det alltid varit så, fotografiet tar illustrationens plats. För många fotografer så är detta inte bara en självklarhet utan ett helt acceptabelt sakernas tillstånd. Men gränserna mot bildjournalistik och övrig dokumentär fotografi suddas ut med allt vad det innebär av förlorad trovärdighet och ifrågasättande av fotografens arbetsmetoder. Det tidiga 2000-talets bildskatt riskerar att förlora sig ett träsk av bildmanipulation och piktoralistiska stävanden.

Därför har vi startat sällskapet ”Dogma 07”, inspirerade av fotografins pionjärer söker vi fotografins rötter. Genom att avsäga oss all onödig teknisk barlast vill vi nå fram till motivet – bilden – fotografiet. Vi är inte teknikfientliga, vi accepterar den digitala kameran som den filmbaserades jämlike, vårt fokus är på bilden – inte tekniken. Men när vi minskar antalet tekniska valmöjligheter inför motivet genom att låsa oss vid en brännvidd och en film/kamerainställning vill vi frigöra kreativiteten och seendet till att upptäcka motivet.

Denna filosofi är inte motivbaserad utan kan appliceras på nästan alla typer av fotografi, men givetvis så ligger den klassiska gatufotografin och dokumentärfotografin närmast till hands. Filosofin innebär att man är nära sitt motiv så vi har satt en gräns vid 90mm för småbild/fullformat eller motsvarande brännvidd för de olika digitalformaten. Likaså har vi begränsat bildens proportioner till den klassiska småbildsfotografins 3:2 vilket är avgörande för bildens komposition. Då bilden ej får beskäras efter exponeringen så låter det även analoga som digitala fotografer delta under samma förutsättningar.

Medlemskapet i sällskapet är fritt för alla som vill vara med, enda kravet är att de bilder du laddar upp i den tillhörande polen är tagna i enlighet med nedan angivna ”kyskhetslöftet”. Det ställs inga övriga krav på ditt fotograferade eller din utrustning. Alla, nybörjare såväl som proffs, är välkomna i sällskapet. Och vi vill uppmuntra till debatt och ifrågasättande, ambitionen är att trots de praktiska begränsningarna ha bildmässigt ”högt i tak”

Och dessa regler gäller ju såklart endast i denna pool och i sällskapets övriga aktiviteter. Medlemmarna är givetvis fria att använda vilken utrustning de vill och alla tillgängliga tekniker i sitt övriga fotograferande. Det är upp till medlemmen att avgöra hur mycket av hans/hennes fotografi som är i enlighet med ”Dogma 07” även utanför poolen/sällskapet.


Konstnärligt kyskhetslöfte

Detta dokument är ett ”konstnärligt kyskhetslöfte” för att sätta den fotografiska bilden i fokus.

Löftet innebär att man väljer en kamera, ett objektiv och en film med framkallare,
alternativt en kamerainställning i digitalkameran och sedan följer nedan angivna punkter:

1. Allt foto ska genomföras utan påverkan från fotografen.
Ingen manipulation eller arrangemang av motivet får ske.
2. Bara befintligt ljus är tillåtet.
3. Bilden får efter exponeringen inte beskäras.
4. Bara en typ av film, alternativt Färg eller Svart/Vitt för digitalkameror.
5. Bara en optik, alternativt en brännvidd, på zoomobjektivet.
6. Bilden får inte innehålla ytliga/konstlade motiv som våld, pornografi eller liknande.
7. Bilden får inte manipuleras.
8. Bilden skall återge verkligheten så nära som möjligt utan orealistiska färger och/eller överdriven kontrast.
9. Om kameran medger mer än ett bildformat skall ett format väljas.
10. Bilden, inte fotografen eller tekniken, skall uppmärksammas.
Diskussionen skall handla om bilden.

Vi tror att det sk ”Dogma-löftet” kan vara till en hjälp för att utveckla din fotografi.

Det är inte en ”tvångströja” eller ett självändamål, utan ett frivilligt sätt att under en tid fokusera på bilden och utveckla bildsinnet.

Nedan följer en förklaring till varje ”budord”:

1. Allt foto ska genomföras utan påverkan från fotografen. Ingen manipulation eller arrangemang av motivet är tillåtet. Fotografen är naturligtvis på alla sätt närvarande vid fotograferingen, och interagerar då givetvis ändå på något plan med motivet.
2. Bara befintligt ljus är tillåtet. (Ingen blixt).
3. Bilden får efter exponeringen inte beskäras. ”Beskärningen” skall ske i sökaren i samband med exponeringen. Om bilden blir ”misslyckad” utan beskärning, så går det ju bra att beskära bilden och visa den i andra sammanhang, men då är det inte längre en Dogma-bild.
4. Bara en typ av film, alternativt Färg eller Svart/Vitt för digitalkameror. ISO-inställningen är fri, därför kan en analog fotograf använda olika filmer (men med likartad karaktär) för att klara olika ljusförhållanden.
5. Bara en optik, alternativt ett läge på ett zoomobjektiv får användas.
Dvs en brännvidd får användas. Brännvidden får inte överstiga 90mm för småbild eller motsvarande bildvinkel: 24,5 grader.
6. Bilden får inte innehålla ytliga/konstlade motiv som våld, pornografi eller liknande.
Dvs regisserade miljöer, kommersiella eller exploaterande sammanhang, men även traditionellt sk. konstfoto hör inte ihop med Dogma.
7. Bilden får inte manipuleras. Dvs den skall framkallas och skannas, alt konverteras från RAW-format. Skador i bilden som damm och döda pixlar får retuscheras. Men bildens innehåll får inte påverkas, tex om någon detalj i motivet ”stör” så får den inte tas bort.
8. Bilden skall återge verkligheten så nära som möjligt utan orealistiska färger och/eller överdriven kontrast. Bilden får efterbearbetas (analogt och/eller digitalt), dess parametrar justeras samt efterbelysning/skuggning utföras, men bara så att bilden så mycket som möjligt överensstämmer med fotografens minnesbild av motivet.
9. Om kameran medger mer än ett bildformat skall ett format väljas. Dvs när kameran har flera format så måste samtliga Dogma-bilder vara i ett format, tex 3:2.
10. Bilden och inte fotografen eller tekniken skall uppmärksammas.
Diskussionen skall handla om bilden.


Jag svär på att..

Genom att gå med i sällskapet så godkänner jag löftet och lovar att alla bilder jag laddar upp i poolen är 100% i enlighet med det. Dessutom så skriver jag ett meddelande i sällskapets gästbok där jag anger vilken utrustning som jag avger löftet för enligt följande:
1. en kamera
2. ett objektiv (alt. en brännvidd på ett zoomobjektiv)
3. en film och en framkallare eller om jag använder digitalkamera:
3a. Färg eller S/V
3b. ISO tal
3c. Inställda bildparametrar i kameran beroende på tillverkare, tex normal osv

Några exempel på hur utrustningen till löftet kan se ut:
1. Canon EOS 5D
2. Canon EF 28/1,8 USM
3a. Färg
3b. ISO 400
3c. SRGB, Skärpa 0, övriga parametrar: normal.
Eller
1. Leica M6
2 Summicron 35/2 ASPH
3. Kodak Tri-X och D-76
Eller
1. Canon G9
2. Objektivet i motsvarande 35mm läge
3a. S/V
3b. ISO 100
3c. Fabriksstandard dvs ”normal”

Utrustningen i löftet kan bara ändras om ett nytt löfte ges. Detta bör inte ske med mindre än sex månaders mellanrum så att fotografen hinner arbeta in sig på vald kombination. Men vid förlust eller nyanskaffning kan givetvis löftet ändras omedelbart. Tidsbegränsningen är en rekommendation, inte en del av löftet, men vi vill uppmana varje medlem att noga utvärdera sina bilder och sin personliga utveckling i samband med förändringar i löftet.

Vi vill återigen poängtera att dessa regler endast gäller foton som laddas upp i denna pool inte behöver påverkar medlemmens övriga bildskapande. Löftet kan när som helst sägas upp, enklast genom att utträda ur sällskapet (genom att välja ”gå ur gruppen” på startsidan).

Vi har låtit oss inspireras främst av manifestet ”Dogme 95” och dess påverkan på filmskapandet och grunddragen är hämtade därifrån. Men vi knyter även an till ”En kamera, ett objektiv, en film” filosofin samt många fotografers personliga filosofi kring fotograferandet, som tex Henri Cartier-Bresson:

”Reality offers us such wealth that we must cut some of it out on the spot, simplify. The question is, do we always cut out what we should? While we're working, we must be conscious of what we're doing. Sometimes we have the feeling that we've taken a great photo, and yet we continue to unfold. We must avoid however, snapping away, shooting quickly and without thought, overloading ourselves with unnecessary images that clutter our memory and diminish the clarity of the whole.”

Publicerad 2007-12-28. Läst av 13832 personer.

48 Kommentarer

Galaxens President 2007-12-29 11:07  
Jättetrevligt initiativ.

Några mindra kommentarer:
* För svartvitt används ofta ett enkelt gulfilter som skyddsfilter (balanserar den överdrivna blåkänsligheten hos S/V film).

* Vill man gå back-to-the-roots och verkligen köra enkelt och köra med fast objektiv, bälg,mattskiva och filmhållare är det svårt utan stativ. Men det är kanske inte heller tänken med gruppen :-)

Låt oss slippa ordet gatufoto i Dogma gruppen då det ständigt missuppfattas.

Sedan skulle jag också vara glad ifall vi försöker undvika att vara paparazzis (men det hjälper ju den övre bränviddsbegränsningen till med).

Det var några förslag bara, inga måsten.

Mvh
Richard

Edit: Glöm det där om bälgkamera och stativ. Jag missade punkt 9.
mohei 2007-12-29 11:22  
Spännande! :o)
Jag plåtar ofta gatufoto med min digitala Pentax, en MF 28 mm och hyperfokal. Ingen slö AF och jag kan koncentrera mig på kompositionen. :o)
Nils Bergqvist 2007-12-29 12:36  
Trevligt initiativ! Toycamera-trenden under senare tror jag är en reaktion i samma/liknande anda som den här. Funderar dock varför enbart 35mm-film får användas? Varför inte t.ex 120-film med en 6x9-kamera?
God fortsättning!
Nils Bergqvist 2007-12-29 13:03  
Funderar också på, om man som jag gör bilder i mörkrummet men en gammal förstoringsapparat från ca 1950, får man inte använda den gamla fotografiska tekniken då? Eller är det bara tillåtet att använda modern teknik med scanner och sedan grundjustera enbart med datorn?
Galaxens President 2007-12-29 15:00  
Min egen fria tolkning Nils:
Är att kopior framställda i mörkrum och sedan skannade inte är något problem så länge det är en någorlunda rak kopia med kontrastkorrigeringar utan beskärning. Inga effekter eller manipuleringar. Allt för att komma bort ifrån tekniken. Är det mörkrumstekniken som är i fokus så är det gruppen/polen för mörkrumsteknik som ligger närmast till hands.

Behöver någon göra en kopia för att kunna skanna så borde det inte hindra någon tycker jag. Så länge förfarandet och andan är i linje med reglerna ovan.
Nils Bergqvist 2007-12-29 15:58  
Har ju liksom inte missuppfattat idén med enbart kontrast/ljus-justering av bilden, det var inte det min undring handlade om. Men mörkrumstekniken är ju dock mera tillbaka till rötterna och det sätt bilder producerats på från början av 1800-talet till ca 2000. Vore ju lite ologiskt att förbjuda bilder producerade i mörkrum då, var min tanke? Blev lite osäker på reglerna när det står som det gör, men tekniken ska ju inte spela någon roll här, eller gör den det?
pareli 2007-12-29 20:48  
Jag förstår vad ni försöker göra, men det hela är alldeles för detaljerat och inte genomtänkt. Några av punkterna är bara underliga (t ex 6. och 9.).
Punkt 1. är central, men resonemanget håller inte. Om man är närvarande och håller i en kamera påverkar man motivet och omgivningen höst påtagligt.
"Allt foto ska genomföras utan påverkan från fotografen" och "fotografen skall inte interagera med motivet innan bilden är exponerad" är fullständigt omöjligt att genomföra.

Det räcker med:

1. En kamera, en brännvidd, en film/inställning.
2. Endast befintligt ljus.
3. Bildytan får inte beskäras.
4. Bildens färger/ljusförhållanden får inte ändras.
belpit 2007-12-30 14:06  
Jag håller med Pär E om att man påverkar motivet genom sin närvaro som fotograf. Och det blir ju egentligen också alltid en arrangerad bild, eftersom ingen ambitiös fotograf kan undvika att försöka hitta en bra vinkel eller på annat sätt komponera bilden innan man exponerar filmen. Om man verkligen vill hårddra reglerna skulle man helt enkelt bara tillåtas slänga upp kameran och trycka av utan eftertanke.

Men det är ju inte realistiskt, eller hur?

Det jag gillar med gruppens tema är tanken att komma bort från dels överarrangerade bilder, dels bilder manipulerade i dator. Det ligger en särskild tjusning i att försöka fånga ett motiv bara rakt upp och ner, en intressant situation, ett ansiktsuttryck, det flyktiga.
Nils Bergqvist 2007-12-30 15:30  
Gillar också tanken med det oförvanskade och den icke datormanipulerade bilden. Dogme-95 tillåter inte ens svartvitt men svartvitt är ju fotografins grund och det var tillbaka till rötterna som gällde. En av gruppens förebilder HCB fotade också svartvitt men glöm inte att han anlitade skickliga filmframkallare och kopister. Har för mig att jag läste någonstans att hans negativ ofta var svårkopierade och krävde mycket mörkrumsjusteringar utöver kontrast/ljusjustering. Såg också tv-filmen om honom där man såg hur kopisten pjattade och höll för med händerna samt efterbelyste vissa delar av bilden. Även Strömholm lär ha haft en del "svåra" negativ att kopiera och jag kan förstå att flera av hans bilder gjorts från väldigt tunna negativ som inte skulle blivit så mycket med om enbart kontrasten och ljusheten i bilden bestämts. Lokal efterljusning med blodlutsalt har många doku-fotografer sysslat med, vi såg det i filmen om A Petersen och W Eugene Smith var en mästare i denna teknik där inte mörkrumsarbetet räckte för att få fram det rätta uttrycket. Så fri från justeringar och påverkan har inte doku-fotografin varit, om man nu skulle tro det. Ja det var bara några personliga reflektioner. Vet inte om jag ska gå med i den här gruppen, blir svårt att välja kamera/optik men lättare att välja film. Tri-X och D76 är en klassiker. Vad jag mest gillar med det här är att man inte får trixa i datorn annat än rena grundjusteringar. Det är mycket "målande" med photoshopverktyg idag och då fjärmar man sig alltmer från den fotografiska tekniken i bildskapandet. Initiativ som det här motverkar den trenden och leder oss tillbaka till FOTOGRAFIET, även om vi också med fotografisk teknik kan justera en hel del. Fast går man med här får man försöka tygla även det om jag förstått rätt. Här är det helt oförvanskad fotografi med enbart kontrast/ljusjustering som gäller.
Chasid 2008-01-01 11:03  
Jag kan inte annat än hålla med Nils Bergkvist gällande många av de stora gatufotografernas bilder. I jakten på det avgörande ögonblicket så fanns det inte alltid tid att ställa in rätt tid och bländare varför många av deras negativ är ytterst svårkopierade och de behövs mycket tid och yrkesskicklighet av kopisterna för att de ska få fram rätt resultat.

Jag tycker inte det är fel att lyfta fram ett foto i mörkrummet medels pjattning och efterbelysning, så länge som man strävar att få fram samma resultat som med ett perfekt negativ. Det jag gör i Photoshop med mina svartvita dogmabilder är att försöka efterlikna mina i mörkrum framkallade svartvita referensbilder och oftast behöver jag bara använda mig av Gradient Map i Photoshop, men ibland så behöver jag arbeta lite mer med bilderna mycket pga digitalbilden inte har samma dynamiska omfång som negativ, men jag gör inte mer än vad jag kan göra i ett mörkrum. Men trixande, fixande, suddande och tillägg i Photoshop det pysslar jag inte med, den långsiktiga trovärdigheten är viktigare än kortsiktiga ryggdunkar!

Visst hade det varit ultimat för mig att köra Dogma med en Contax 139, CZ 45/2.8 och Tri-X, men jag har så höga krav idag att endast en Imacon eller Hasselblad Flextight skulle duga som digitaliseringsmedium och de är idag långt, långt borta ur synhåll för min budget, men skulle jag ramla över en hyffsad begagnad kvalitetsscanner, då kanske jag ger filmen en chans till - för filmkorn det är snyggt!
Christel Eldrim 2008-01-01 17:18  
så man får alltså inte använda diana?!?
det var mäkta synd.
det hade varit mitt val, men eftersom det inte går så struntar jag i att ansöka till gruppen, vilket jag finner tämligen tråkigt.
jag får trösta mig i manipuleringsgrupperna istället.
;)
Johan Ericson 2008-01-03 01:48  
Tack för alla intressanta och relevanta kommentarer så här långt!
Jag tror att vi måste omvärdera nian, dvs öppna upp för fler bildformat - återkommer inom kort!
God fortsättning!
bluemonk 2008-01-03 21:56  
Hej Om man använder en digitalkamera. Hur hanterar man parametern WB? Auto? / Sol? etc.
Får man vitbalansera? / Mvh GG
digilux 2008-01-03 23:37  
Denne DOGMA skrev jeg 7. august 2006 og heter egentlig "Foto DOGME06"

http://foto.no/cgi-bin/diskusjon/lesTraadHier.cgi?id=231319&kat=99&x30=0&bokmerker=0
digilux 2008-01-04 00:14  
Og her er DOGME 06 løftet:
http://tsh.fotoguiden.no/-/?/=29
Johan Ericson 2008-01-04 01:09  
Mycket intressant Tore, vi är inne på samma spår. Har inte sett din sajt förut trots ett ganska intensivt "googlande" på "dogma", kanske för att din sajt är på norska? Om jag förstod dig rätt så tillåter du bara färg? Är det många som skrivit under?
Och hur ser du på vårt sällskap?
/johan e
Johan Ericson 2008-01-04 01:11  
Vitabalansering är ju en självklarhet - men det skall återge motivet naturtroget - inte "manipulera" färgåtergivningen.
/johan e
Johan Ericson 2008-01-04 02:22  
Jag föreslår att vi kör på:
1:1
4:3
2:3
ang bildformat, mera i min blogg:
http://www.fotosidan.se/blogs/photo/14174.htm
Tacksam för kommentarer.
/johan e
Johan Pihl 2008-01-05 13:38  
Men om man kan välja mellan tre olika bildformat (bildförhållanden), och ta det som passar bäst för stunden (så som Pär E), då är det ju ingen Dogma alls längre. Då kan man lika gärna få välja mellan tre olika brännvidder, 28mm, 35mm och 50mm eller tre olika filmer etc. Till sist återstår kanske endast löftet om EN kamera!

Isf föreslår jag hellre att alla bildformat godkänns, men att man endast använder ett av dem (och uppger det format som ska användas i kyskhetslöftet)! :)
Johan Ericson 2008-01-05 17:20  
Johan - du missförstår mig!
Antagligen är jag otydlig ;-)
Såklart måste man välja ett format, spec idag då många digitalkameror har flera format så måste formatet specificeras i löftet, dvs det räcker inte med att bara välja en kamera länge. OK?

Och "grund" fågan är - skall vi acceptera fler format än 2:3 och i och med det fler kameror?

Jag tycker det, men då måste vi som sagt bli tydliga med vilket format som avses i samband med kameralöftet. För formatet är en del av bildtänkandet (inte tekniken) och tanken är ju att bli allt mer intuitiv i sitt fotograferande med hjälp av "Dogman" :-)
/johan e
Johan Pihl 2008-01-05 19:13  
Men då är jag med, Johan. Det var inte du som var otydlig, utan jag som blev förvirrad av ett par bilder i poolen! :)

Då står jag på din sida! (Förutom att jag isf tycker att vi bör släppa in alla format. Det finns ingen anledning att utestänga de som kör t ex 16:9, 6x7 eller hasselblads panorama!)
Johan Ericson 2008-01-05 20:46  
Ok - nytt förslag på formulering av regel no 9 ligger nu ute på min blogg:
http://www.fotosidan.se/blogs/photo/14243.htm

I korthet:
"9. Bara en kamera får användas oavsett teknik eller format, men om den möjliggör flera bildformat så måste ett väljas."

Dvs för en analog kamera så är negativformatet alltid lika med formatet och kan såklart inte ändras. Och alla existerande format är såklart välkomna, oavsett proportioner.
För en digitalkamera med bara ett bildformat - samma sak.
Men när kameran erbjuder flera alternativa bildformat (ganska vanligt idag) så måste man ange valt format i löftet.

Vad sägs?
/johan e
Benganbus 2008-01-07 22:03  
Det verkar vara enklare att ha en analog...!? ;) ;)
B)
62174 2008-01-08 22:13  
Hej alla,

Intressant med denna nya Dogma-rörelse! Inte för det bildskapande innehållet utan för rörelsen som en filosofisk/politisk viljeyttring!

Vi har genom konsthistorien sett många rörelser i konsten. (Jag pluggade ämnet under ett år, 40 poäng vid Stockholms Universitet 2004-2005.)
Dogma har väl sina rötter inom filmkonsten. Närmare bestämt i Danmark.

Vad jag ställer mig skeptisk till är att man med några enkla tekniska regler tror sig kunna vinna en större autencitet eller ”sanning” i någon
objektiv mening. Så är det inte.

När fotografen väljer ett motiv, en kameravinkel, en film, en exponering, en tidpunkt på dagen etc. etc. har hon/han redan gjort en stor mängd val
som alla tillsammans kan ge precis hur lögnaktig bild som helst! Eller ”sann” för den delen, vad nu sann bild är för nåt. Om samma fotograf har använt en digital kamera gör det varken till eller från. Det väsentliga är förhållningssättet, hur man närmar sig motivet, vilken relation som finns till motivet, vem som är uppdragsgivare etc. etc. Men någon sanning i objektiv mening kan man aldrig uppnå. Och tur är det! Fotografi är nog snarare ett av de mest subjektiva områden som finns när det gäller konstgenrer. Och det är jag tacksam för!

För att spetsa till det hela:

Dogma, vadå? OK, dogma kan vara en kul träning och en övning i sensibilitet, men det har inte ett skvatt med ”sanning” att göra. Det finns ingen sanning inom bildkonsten, lika litet som det finns inom andra konstarter.

Staffan Johansson
Johan Pihl 2008-01-10 14:49  
Du har rätt i det du skriver, Staffan. Fotografi är verkligen ett av de mest subjetiva områden som finns inom "konsten" och har naturligtvis ingenting med "sanningen" att göra (vad nu sanning är?)!

Men när jag läser Johan E:s text om Dogma 08 så hittar jag ingenting som säger att det är "sanningen" vi är ute efter. Han skriver om trovärdighet, och det är en annan sak!

Du skriver att när fotografen väljer ett motiv, en film, en exponering etc så har han/hon redan gjort en stor mängd val. Och det är helt rätt! Men det försvarar ju inte att han/hon ska behöva göra ytterligare fler val, så som att välja brännvidd, blixt eller inte, stativ, sv/v eller färg, etc innan han/hon tar bilden.

Ju färre val, desto bättre anser vi. Det är just därför vi har reglerna om en kamera, en bränvidd etc. Och vi har absolut inget emot digitalkameror. Även om Leica M4-2 är bäst (så du är välkommen)! :)
digilux 2008-01-10 16:28  
Min mening med "Dogma06" var og er at bildene tatt etter disse reglene skal være "dokumentasjons" bilder, de skal dokumentere det man ser der og da uten noen form for "manipulering" utover det rent fototekniske som tilligger "dogmereglene". Dersom man bruker dogmereglene for et "kunstnerisk" eller "personlig" uttrykk for noe - da har man missforstått - etter min mening.

Grunnen til at jeg satt frem "Dogme 2006 - (re vera:in truth)" var og er fordi jeg har sett meg lei på utallige presse eksempler hvor journalistiske "knep" (foto) har gitt inntrykk av å forsterke hva man vil at leseren skal "se" og lese av artikkelen. Og de verste eksemplene har vi fra fotojournalister som kloner bort eller legger til elementer i bilder for å "endre på virkeligheten".

Slik "Dogma 07" fremsettes her på FS er man på feil kurs. I stedet for at man skal ha en "standard" å forholde seg til - vil man bruke Dogma 07 som et valgfritt kameraoppsett for kreativ, kunstnerisk og egenmotivert fremstilling av en situasjon. - Dette bør ikke være poenget.

Jeg siterer fra Dogme95 - VOW OF CHASTITY (kanskje den viktigste "regelen" innen denne formen for domatikk):

"I swear as a director to refrain from personal taste! I am no longer an artist. I swear to refrain from creating a "work", as I regard the instant as more important than the whole. My supreme goal is to force the truth out of my characters and settings. I swear to do so by all the means available and at the cost of any good taste and any aesthetic considerations."

mvh/Tor-S. Hansen
http://tsh.fotoguiden.no/--/?/=29&//=67&ID=&C=
Johan Pihl 2008-01-10 18:39  
Ursäkta, jag skrev Dogma 08 tidigare. Menar såklart Dogma 07! :)

Men Tor-Ståle, man kanske inte ska sätta alltför tydliga likhetstecken mellan Dogma 07 och Dogma 95, även om grunddragen är hämtade därifrån.

Dogma 95 sysslade som bekant med film, och arbetade därmed under helt andra premisser. En sak jag framförallt gillade med Dogma 95 var att man bestämde sig för att inte lägga ner någon större kraft på att skapa en känsla av illusion i filmen. Alla som ser en film vet ju ändå att det är en film, och därför behöver man inte lägga ner en massa tid, energi och pengar på häftiga dekorer och specialeffekter.

Detta går ju inte att föra över direkt till stillbild (såvidare man inte jobbar med t ex iscensatt reklamfotografi i studio), men jag tycker ändå att Dogma 07 är inne på samma spår, fast på ett eget sätt.

Du skriver att Dogma 07 på FS är på fel kurs. Men jag tycker inte att man kan säga att Dogma 07 är på fel kurs, bara för att den inte lever upp till de riktlinjer som sattes för Dogma 95 eller Dogma 2006. Samtidigt som man inte kan säga att den är på rätt spår heller. Det är väl bara till att fortsätta så får vi se vad som händer!
RG 2008-02-18 18:50  
Varför får man inte ha stativ?? Det var väl något som alltid funnits i fotografin?
Sture E. 2008-02-21 19:49  
Det här låter som sunt förnuft i dagens digitala tider.
Enkelt och lätt, exponera rätt (ja jag vet, det var ett dåligt rim. Men hellre ett nödrim än inget alls..)
Benganbus 2008-02-24 17:26  
Fråga till er Dogma-fotografer: Jag träffar Affe Johansson och Krister Kleréus då och då,
man kan numera kalla det "Dogma-fika-träffar"! :)
(På café Puck, Hormsgatan i Stockholm)

Är det inga andra Dogmaiter som bor hyffsat nära varandra, som gör så här?
Eller har planer att träffas för fika/snack och erfarenhetsutbyte?
/Bengan
Johan Ericson 2008-02-25 01:24  
Håller med Bengt, nu är det dags att vi ses. Det finns mycket spännande att prata om. Låt oss börja i STHLM, Puck funkar bra (lite hård akustik bara :-)
/johan e
Johan Ericson 2008-03-22 18:07  
Hej alla Dogmavänner!
Nu planerar jag och Bengt vår första officiella "Dogma träff" med tillhörande fotoutställning och fika. Vi tänkte träffas nu på onsdag 26:e mars på Goetheinstitutet (Bryggargatan 12A) kl 16 för att se "24x36 - a Change in Perspective", sedan går vidare för att fika på Café Puck (Hornsgatan 32), där vi borde vara ca 17.15. Givetvis går det bra att ses på Puck för er som inte kan komma loss tidigare, vi praktiserar "drop in" ;-)
På listan över samtalsämnen står några tänkbara Dogma event och/eller utställning och lite om ev erbjudanden från utvalda leverantörer (det ni!)
(Och såklart - allt detta sker i Stockholm om någon nu undrar ;-)

Om alla har en kamera på magen så känner vi igen varandra - väl mött!
Johan & Bengt

http://www.goethe.de/ins/se/sto/svindex.htm
http://www.cafepuck.se/
Christoffer Wallstenius 2008-04-09 03:35  
Hur blev det nu med punkt 9?

"9. Bara 35mm film alt digitalkameror med motsvarande bildproportioner får användas."

Jag är ointresserad av att delta med någon av mina digitala kameror, och någon 35-mm analog äger jag inte. Dock äger jag en uppsjö analoga mellanformatare (allt från ett gäng Zeiss Ikon, Zeiss-kopior, till hasselblad och pentax 67), får jag eller får jag inte ansluta mig till gruppen med någon av dem?
Johan Ericson 2008-04-11 07:48  
Hej alla!
Punkt nio är reviderad, men den nya löftestexten är ännu inte publicerad. Följande gäller:

Formatet är fritt men man måste ange ett format (en kamera) i löftet. Om kameran medger olika format så måste det valda formatet specificeras.

Så enkelt är det. Nu diskuterar vi även att släppa ISO-inställningen fri, dvs ett ISO måste inte anges i löftet. Vad sägs?

Mvh
Johan Ericson
Johan Pihl 2008-04-16 08:29  
Nr 9 är jag helt med på, och att ändra 4;an låter också vettigt. För mig hade gärna ETT val av ISO-fått vara kvar. Men att begränsa sig till färg ELLER sv/v räcker ju faktiskt! Hur gör vi med sepia och andra effekter som finns i digitalkameran, ska det också få vara tillåtet? Ska man isf uppge det i sitt löfte?
Gutta 2008-05-20 11:03  
Jag undrar lite över varför inte vitbalans är med i löftet? Mest med tanke på att ju iso är med...
ninjarider 2008-08-09 11:49  
Angående ISO. Faran med att släppa på för många parametrar kan vara att Dogma löftet till slut blir för utvattnat och inte längre den renodling det var tänkt. Själva tanken är ju att begränsa och förenkla /försvåra beroende på hur man ser det om jag förstått det rätt?
Tor_Johnsson 2008-09-16 00:16  
Lite tankar som dyker upp i mitt huvud efter att ha läst "reglerna".

* Sen när blev våld ytligt?

* Om det nu ska va så jävla dokumentärt så borde det inte vara tillåtet med annat än normalobjektiv typ 50 eller motsvarnade som förvränger perspektivet.

* Hur påverkar ISO en bilds dokumentära värde?

* Varför inte ifrågasätta den urgamla föreställningen om att svart/vitt är dokumenärt. Man utelämnar ju faktiskt färgen. Förr, när det inte fanns färgfilm så var det ju som det var, men nu så har vi ju minst lika goda möjligheter att ta färgbilder.

* Jag uppskattar tanken på bilder som är helt opåverkade av fotografen, men ofta kan man behöva bygga upp ett förtroende hos sina motiv för att få komma dem in på livet. Det kan nästan vara kontraproduktivt, i dokumentärt hänseende, att inte tala med sina motiv. De bygger upp en fasad eller låter en helt enkelt inte ta bilden.

* En sista reflektion är att detta känns som ett förhållandevis bra projekt för försvarandet av den dokumentära bilden. Inte som vanligt, ett gäng gubbar som sitter och drägglar över antika Laicor bara för att de inte fattar hur en dator fungerar.
Robert Svensson 2008-10-01 23:24  
Mycket bra initiativ. Hur går man med?
mvh Rob
Robert Svensson 2008-10-01 23:25  
Mycket bra initiativ. Jag ansöker direkt.
mvh Rob
Benganbus 2008-10-03 18:34  
Tor!
Tack för intressanta funderingar!
Men..
"som sitter och drägglar över antika Laicor bara för att de inte fattar hur en dator fungerar".
Det heter Leica! ;)
Mvh Bengan
Tor_Johnsson 2008-10-09 17:21  
Då har jag lärt mig nåt idag också:)
Prebbe 2008-11-29 02:36  
"Allt foto ska genomföras utan påverkan från fotografen."

LOLZ!!!!11! Vem ska ta bilden då? Fotografier är alltid resultat av fotografers val.
Artis 2008-12-01 18:44  
Hur är det med dia? Är de tillåtna eller endast negativfilm?
Mvh Martin
kjellnilsson 2009-01-11 23:08  
Jag tycker ni har justa regler utom på en punkt,
Varför får man inte använda mellanformatskamera,
En gammal bälgkamera för 6*9 cm är väl verkligen
"back to the roots".Det får ni ändra på om jag ska gå med.
Mvh Kjell Nilsson
Vinski 2009-01-13 19:34  
Hallå, är dessa de gamla "reglerna"? Tycker det diskuterats nyare i klotterplanket och i bloggar. Vore det inte en idé att klistra in de nya hit?
N Thomas Meldert 2009-01-14 22:08  
Blir man inte insläppt om man inte framkallar filmen själv utan låter ett labb göra det? Eller betraktas det som en assistent?

Jag ser till min glädje att ni diskuterat att tillåta gamla fasta format som t ex 6x6. Kamerabundet alltså. Härligt!

Nu är jag farligt nära en ansökan.
Johan Ericson 2009-01-14 23:56  
Nya, uppdaterade löften är på väg - ursäkta oss att det tar lite tid!

Några klargöranden i väntan på uppdateringen:
alla format är OK (men ingen beskärning)
stativ är OK
att ändra ISO är OK

Och självklart:
båda analoga och digitala är välkomna
man måste inte framkalla filmen själv
man får efterbearbeta bilden (inte manipulera)

Som vanligt:
en kamera
ett objektiv (en brännvidd)
färg eller S/V
inte arrangera bilden

Kan det bli enklare? ;-)

Mvh
johan e
dig 2009-01-16 13:19  
Jag har nyss blivit medlem i poolen och tror att den fyller en viktig funktion för de som känner att de inte kommer vidare i sin utveckling. Jag personligen tycker att det är befriande att begränsa sig tekniskt. Det är som att gå tillbaka när jag fick min första olympus med 35mm. Det enda jag tycker är allt för begränsande är detta: "inga personer får vidtalas, dvs fotografen skall inte interagera med motivet innan bilden är exponerad.". Detta gör att nästan alla dokumentära bilder som jag tar måste uteslutas. Jag vet inte om jag är ensam om det men ofta använder jag min kamera som en ursäkt få veta mer om något (människor). Jag tycker att det räcker med att "inte arrangera bilder".
Johan Ericson 2009-01-16 20:56  
Vi har ändrat till "inte arrangera" i den nya löftestexten, att "inte vidtala" kan ju vara svårt, speciellt efter man plåtat någon okänd ;-)

Mvh
Johan E
N Thomas Meldert 2009-01-17 22:43  
Så när kommer den nya texten att publiceras? Nu har man ju bara läst brottstycken här och där under utvecklingen. har ni ingen deadline, herr förläggare =)
stefan45 2009-03-17 12:52  
Jag står just i begrepp att avlägga mitt "kyskhetslöfte". Var gör man det? Finns det någon länk jag missat? Och så en fråga. Om man inte framkallar Tri-x själv tycks det vara omöjligt att få det gjort någonstans för att sedan kunna scanna in filmen.
Är det tillåtet enl dogma-reglerna att plåta på färgfilm och sedan konvertera till s/v i PS?

mvh/ Stefan
stefan45 2009-03-17 12:52  
Jag står just i begrepp att avlägga mitt "kyskhetslöfte". Var gör man det? Finns det någon länk jag missat? Och så en fråga. Om man inte framkallar Tri-x själv tycks det vara omöjligt att få det gjort någonstans för att sedan kunna scanna in filmen.
Är det tillåtet enl dogma-reglerna att plåta på färgfilm och sedan konvertera till s/v i PS?

mvh/ Stefan
Nicklas.T 2010-01-15 04:26  
Hejsan.

Rolig grupp detta. Jag har spanat en del på lite Dogma bilder, b.l.a.så gjorde jag ett studiebesök bland Vincent Westberg's bilder. Allt känns så äkta på något sätt.. Det syns verkligen att motiven inte är tillrättalagda och hårt efterbehandlade.
rikun 2010-03-08 11:20  
Mina damer och herrar! Jag märker att tiden inte räcker till för både jobb och filmsoppning så därför vill jag ändra mitt "kyskhetslöfte" från Tri-x till Ilford XP2 Super och från handhållen ljusmätare till en liten Voigtländer ljusmätarplupp som jag har i blixtskon.
Kan detta accepteras?
Mvh
Richard Nordgren
Helsingfors, Finland
J-O.J 2010-05-06 22:06  
Jag använder mig av aoutomat kameror, typ Mju, Mjuzoom 80 och Pentax Espio. en del av dessa har en panorama funktion som jag gillar att använda. Du kan ändra utsnitt mitt i rullen etc. Med dessa kameror blir tekniken satt på undantag och det blir själva seendet som är det viktiga. Men jag kan ju inte svära på att bara hålla mig till ett format ex. 24x36, när bilden blir bättre av att att tas i panorama format Kan man ändå bli med i ert sällskap
J-O.J 2010-05-06 22:06  
Jag använder mig av aoutomat kameror, typ Mju, Mjuzoom 80 och Pentax Espio. en del av dessa har en panorama funktion som jag gillar att använda. Du kan ändra utsnitt mitt i rullen etc. Med dessa kameror blir tekniken satt på undantag och det blir själva seendet som är det viktiga. Men jag kan ju inte svära på att bara hålla mig till ett format ex. 24x36, när bilden blir bättre av att att tas i panorama format Kan man ändå bli med i ert sällskap
Plainsong 2010-08-04 17:38  
Det här var nog det mest inskränkta och bakåtsträvande initiativet jag någonsin sett! Det här är inte fotografi, det är avbildande, om ens det... Det finns ingen tyngd överhuvudtaget i detta. Fotografi skapas känslomässigt och med reaktion. Det ni förespråkar är en sorts låtsasvärld där fotografi på något sätt tydligen har handlat om "snapshots". Skitsnack! Redan i fotografins ungdom manipulerades och efterarbetades det flitigt. Alla fotografer värda namnet inser vikten av att arbeta med sina bilder, och ja, det inbegriper efterarbetet. Visa mig den bild som faktiskt får ett större värde av eran dogmatiska inställning...
J - A. 2013-01-08 19:34  
Mycket intresant läsning, jag som dokumentär fotograf har svårt att
förstå allt fusk med kloning o allt annat fusk som är så poppulärt
idag. Den äkta bilden har inte stor framgång idag.
Var är fotografin på väg?
Mvh: John.

Merläsning

ANNONS
Tamron till Sony - Scandinavian Photo