Artiklar > HD avgör: Tillåtet med bilder på statyer på nätet?

HD avgör: Tillåtet med bilder på statyer på nätet?

Enligt lagen är det tillåtet att avbilda statyer och andra fasta konstverk utomhus. Högsta domstolen (HD) ska nu avgöra om publicerade fotografier på konst är avbildningar eller återgivningar.

Fallet som gått till Högsta domstolen gäller en tvist kring Wikimedia Sveriges sajt offentligkonst.se där offentlig konst i Sverige kartläggs. Sajten drivs med stöd från Vinnova och flera kommuner deltar aktivt i kartläggningen.

Organisationen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) har invändningar mot publiceringen. De menar att det krävs tillstånd från konstnärerna för att publicera foton av deras konst.

I upphovsrättslagen står det att ”konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus”.

Frågan för HD är nu om fotografering och efterföljande publicering omfattas av begreppet avbilda. Enligt BUS är detta att återge, inte att avbilda.

– I upphovsrättslagen använder man två olika uttryck, dels avbilda och dels återge. Vår uppfattning, även enligt gängse experter, är att uttrycken har olika innebörd, säger Erik Forslund, jurist på BUS till IDG.se.

– Att avbilda är att ta fram nya exemplar. När man lägger ut bilder på internet så omfattas det inte av ”avbilda”. Det hela faller på sitt eget grepp, för själva idén med att ha två begrepp innebär att man ska ha olika innebörd i dem, säger han.

Den kommande prejudicerande domen i HD kan få stor betydelse framöver. Tjänster som Google maps kan tvingas att sudda ut alla statyer på sina gatuvyer.


Bilderna som Högsta domstolen ska bedöma är publicerade med 100 pixlars bredd.

BUS skriver på sin webbplats att de publicerade bilderna gör extra stor skada eftersom de är tillgängliga för alla på internet och att ”bilderna riskerar att manipuleras och hamna i främmande och för den enskilde konstnären helt otänkbara sammanhang”.

Wikimedia har publicerat bilderna på konstverken på offentligkonst.se med 100 pixlars bredd. Anledningen till att bilderna inte visas större är att sajtens uppgift främst är att kartlägga konsten, att göra den sökbar med hjälp av metadata om upphovspersoner och liknande.

Sajten offentligkonst.se kan alltså fungera som ett verktyg för den som vill söka upp konstnären bakom en staty, en funktion som lär bli mer efterfrågad framöver om HD fäller Wikimedia.

Den som vill fördjupa sig i skillnaderna mellan att avbilda och återge kan ta läsa upphovsrättsexperten Daniel Westmans utredande text om ”avbildning av konstverk och byggnader på internet”. Han kommer till slutsatsen att även publicering av bilder på konst har stöd av lagen.

”Min slutsats är sammanfattningsvis att bilder på konstverk och byggnader på allmän plats får överföras till allmänheten med stöd av 24 §, åtminstone när det inte handlar om kommersiella förfoganden som specifikt tar sikte på avbildade konstverk.”Publicerad 2015-03-23. Läst av 5073 personer.
Missa inte utrustningsförsäkringen som Plus-medlemmar har bättre pris på

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

Fotosidan uppskattar att du diskuterar våra artiklar. Håll en god ton och håll dig till ämnet för ett bra debattklimat.Logga in för att kommentera

2015-03-23 23:04   PeterWem
Vad har tingsrätt och hovrätt dömt?
Svar från froderberg 2015-03-23 23:16
Hittar inga uppgifter om det. Stämningen mot Wikimedia gjordes i somras, så det har gått snabbt igenom systemet. HD kan var första instans i vissa brott, men det gäller om en minister i regeringen misstänks för brott och liknande.
Christer Lindh 2015-03-23 23:37
Tingsrätten beslutade om en sk "hissprövning" i, sköt frågan förbi hovrätten direkt till HD

Här finns en hel del artiklar mm i fallet
http://se.wikimedia.org/wiki/Offentligkonst.se/St%C3%A4mning
2015-03-24 00:54   Wolfgang
Man får ju fotografera och publicera människor på allmän plats, varför skulle man inte få göra detta med statyer och byggnader?
Vad gäller förresten att fotografera på museer? Här på Fotosidan har jag sett att man har fotograferat bilder på utställningar.
luminousoctaves 2015-03-24 08:42
Människor anses inte vara verk och berörs därför inte av upphovsrätten. (Däremot finns andra regler och lagar, som lagen om kränkande fotografering, som reglerar fotografering av människor.)

Du får fotografera konst hur som helst, men du får inte publicera bilderna hur som helst.

Om du skriver en text om din upplevelse av en utställning, och publicerar bilder från besöket, kan du luta dig mot återgivningsrätten.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Citatr%C3%A4tt

Däremot finns en brasklapp i återgivningsrätten om att den inte berör digital publicering. Jag gissar att fallet kring statyerna delvis handlar om detta.
Num Wistbacka 2015-03-24 13:48
Var det inte så att fair use för recensioner och dylikt inte egentligen gäller utanför USA? Åtminståne här i Finland är det ganska tvetydigt om jag får använda ex filmmaterial för en filmrecension, men i USA skulle det vara helt okej. Sku minnas att det inte gällde i Sverige heller.
Svar från froderberg 2015-03-24 16:25
Fair use-begreppet finns inte i Sverige. Det är tillåtet att använda upphovsrättsskyddat material i analoga medier vid kritisk publicering, som en filmrecension. Just i det syftet brukar filmbolaget tillhandahålla filmklipp och stillbilder.
Num Wistbacka 2015-03-24 18:17
Jag vet att begreppet inte finns i europa, men kom inte på någon bättre term än fair use; det var mest principen jag var ute efter....

Hur som helst; vad menar du med analoga medier? Betyder inte det bara tidningar och dylikt? Dvs inte nät-recensioner på t.ex YouTube?

"Just i det syftet brukar filmbolaget tillhandahålla filmklipp och stillbilder." <-- Största problemet här i EU jämfört med USA: Hur skall man kunna kriticera något specifikt om man inte får använda vilket klipp som helst från filmen?

Men ja: Detta är off-topic. :D
Wolfgang 2015-03-24 18:30
Erik, finns det en tidsgräns bakåt i tiden, alltså när konstverket har skapats?
Om jag förstår Dig rätt, så får jag göra en bok och håller bildföredrag, men inte visa på Fotosidan, inte sant?
Inte arkitektur heller?
luminousoctaves 2015-03-24 18:40
Jag tror i första hand att återgivningsrätten syftar på t.ex. tidningar och tidsskrifter (analoga), jag vet inte exakt vad som gäller om böcker.
Någon?
Gissar att det krävs medgivande från upphovsmannen för avbildade verk eftersom boken ses som en kommersiell produkt med längre livslängd än tidsskriften. Eller nåt.

Tidsmässigt är det väl 70 år efter att konstnären har dött som gäller för upphovsrätt. (50 år efter bilden är tagen för foton som saknar verkshöjd).

Här är för övrigt en bra text om att fotografera andras konst:
http://www.fotosidan.se/cldoc/juristen-svarar-far-jag-fota-av.htm
PMD 2015-03-30 02:01
Magnus skrev:
"Det är tillåtet att använda upphovsrättsskyddat material i analoga medier vid kritisk publicering, som en filmrecension. Just i det syftet brukar filmbolaget tillhandahålla filmklipp och stillbilder."

Eftersom i stort sett all television sänds digitalt numera (finns det analoga TV-sändningar överhuvudtaget?) så är det viktigt för tevebolagen att ha av filmbolagen godkända klipp i sina filmrecensioner. Man kan ju inte åberopa återgivningsrätten.

Nu tror jag i och för sig att filmrecensenter på teve alltid har använt sig av material som filmbolagen tillhandahåller, men det är ändå intressant att de har blivit helt inlåsta numera.
2015-03-24 05:21   N Thomas Meldert
Om jag vore en konstnär skulle jag vara glad om någon intresserade sig för att tala om var mina verk ställs ut så att de som vill se dem kan komma och titta. Gratisreklam ju.
2015-03-24 06:13   bentelkalb
Herregud dessa upphovsrättsorganisationer, de är ju intr kloka.
Magnus Grimmer 2015-03-24 07:58
"Kan jag stämma nån så gör jag det" är en vanlig men dum inställning, ett sätt att missbruka lagen tycker jag. Skulle den här stämningen gå igenom så kommer det att få väldigt stora konsekvenser. Nästa fråga är "vad är konst?". Det är en fråga som inte går att besvara vilket gör att allt som ligger i gränslandet också måste plockas bort. Lagar utan tydliga gränser skapar möjlighet att trycka till oönskade personer och är ett bra medel för maktmissbruk.
”bilderna riskerar att manipuleras och hamna i främmande och för den enskilde konstnären helt otänkbara sammanhang” är en dum uppfattning. Lika dum som att "Kalle misskötte sig på klassresan, därför förbjuder vi klassresor" eller "Kalle körde för fort, därför förbjuder vi bilar" Ska "otänkbara sammanhang" regleras så ska det ska regleras av andra paragrafer. Jag ser stora likheter med när man försökte förbjuda folk att ta bilder i folks privata hem. De bilderna riskerade ju att användas i "otänkbara sammanhang" för den enskilde. Istället kom en lag som specifikt riktade sig mot just dessa sammanhang. (tack för det!)
Dessutom är det ju i detta fallet minibilder med syfte att göra konstverken lättare att hitta. Ren reklam FÖR konstnärerna alltså. BUS är verkligen ute och cyklar.
2015-03-24 09:29   Erik Schalin
Att Google Maps skulle behöva radera är väl inte riktigt sant. De behöver väl bara flytta informationen till ett land som tillåter det?
PMD 2015-03-30 01:58
Google kan bli tvunget att blockera visningen för webläsare som finns i Sverige.
Erik Schalin 2015-03-30 09:20
O hur skall google egentligen veta varifrån anropet kommer?
Skulle de veta det så kommer det att resultera i att webbläsare körs på en server utomlands o infon skickas sedan till den egna datorn o visas.
PMD 2015-03-30 13:27
Google kan inte veta säkert, men det går att göra hyfsade approximationer baserat på IP-adress. Huruvida webläsaren finns i Sverige eller inte skulle jag tro går att avgöra med ganska stor säkerhet.

Det finns ju bolag som gör så idag (t.ex. BBC) och det finns proxy-tjänster för att kringå det ...
Num Wistbacka 2015-03-31 00:09
Gällande google: Hamnar inte dylika monument under nån form av klausul där google 1) inte tar direkt vinst på själva konstverket (det är ju maps-tjänsten de tjänar på, inte att visa konst) och 2) under fair use (hänvisas till första argumentet), 3) hamnar under att det är för informationssyfte (likt en wiki-sida) som upplyser besökaren om "hej, här kan du hitta detta konstverk".

Bara spekulationer från min sida, men tror inte Google hamnar i någon större riskzon. Varför vi ens bryr oss om är också ganska intressant. :P
PMD 2015-03-31 00:46
Google är så stort, och vi är alla tämligen beroende av dem, så de kan komma undan med rätt mycket. T.ex. så har såvitt jag vet ingen brytt sig om att rättsligt klaga på att Google visar länkar till upphovsrättsskyddat material på ungefär samma vis som Piratebay. Google har förvisso inte som huvudsyfte att erbjuda sådana länkar, vilket Piratebay har/hade, men i princip är det samma sak.

Jag tror inte att Googles tumnaglar som visar offentlig konst i Sverige kommer att påverkas av en eventuell dom i HD som ger BUS rätt.
Num Wistbacka 2015-03-31 11:48
@Per: "Google är så stort, och vi är alla tämligen beroende av dem, så de kan komma undan med rätt mycket."

Det var just detta jag syftade på i min kommentar, men jag antar att jag var otydlig i min ironi. Tycker just att det är onödigt att bry sin om bolag som Google, för även om de kommer undan med en massa saker, så gäller inte dessa undantag för oss vanliga dödliga och därav blir sådana undantag irrelevanta/ointressanta för mig/oss (tycker iaf jag). Allt som oftast så brukar domar mot google sluta med att google bestämmer slutet och alla andra knäböjer. :P

Sen tycker jag inte att din jämförelse mellan piratebay och google riktigt fungerar, men det är en sidosak.
2015-03-24 12:11   Tell
När ska den här urballningen om upphovsrätten ta slut egentligen? Trodde konsten var till för att spridas o njutas utav..
2015-03-24 13:45   Num Wistbacka
Tammejfan, nu börjar det gå för långt. Kan vi inte bara förenkla saken nu och säga att all fotografering är förbjuden före och efter klockan 18 alla dagar (plus poäng till de som fattar referensen)?

Om vi skall gå in för denna "politik" så borde man ju inte få fotografera hus heller, för de är en arkitekts "konstverk" (ja, för de brukar vara ytterst noggranna med att man inte får ändra på deras planeringar), Inte heller bilar, för de är designers konstverk.

Nä.... Om statyn står mitt i allmän park, då ska nog fan konstnären vara okej med att någon fotograferar den. Antar att vi måste stämma alla med en bild på frihetsgudinnan, Eifeltornet och pyramiderna också.

Polissamhälle är vad Svergie håller på att bli!
Fredrikpersson 2015-03-24 14:02
Fast "Sverige" har ju inte tagit ställning ännu. Det sker först genom HD:s avgörande.

Det som har hänt är att en organisation som företräder en grupp konstnärer och deras ekonomiska intressen har agerat i enlighet med sitt syfte.

F
luminousoctaves 2015-03-24 14:31
Fotografera får man hur mycket som helst! Det är när du publicerar och säljer bilderna som det kan smälla till. :)
2015-03-24 16:56   Poltergeist
Jag tänker på två saker när jag ser det här:

1. Upphovsrätts-jakt-hysterin goes bananas

och sedan

2. Bevara oss från usla första-april-skämt.

Sånna här nyheter ska publiceras på rätt datum där de hör hemma, nämligen på onsdag nästa vecka. Utgår från att BUS (i sammanhanget rätt passande namn) missat just den lilla detaljen.
2015-03-25 11:28   Liv Oom
Har för mig jag hörde om en fotograf som fick ansöka om tillstånd för att använda ett designat föremål i sina foton. Kan ju vara upphovsrätt på allt möjligt, varumärken tex, men det går lite till överdrift kan man tycka...
2015-03-26 13:21   DanneHalvTand
"Konstnären" har redan fått en årslön eller två för några månaders vindränkt skapande.

Varför skulle man inte få avbilda och återge något som upptar plats i det offentliga rummet och som betalats från den gemensamma skattekistan?

(Ursäkta om jag trampar på någons tår.)
2015-03-26 16:48   martinator
känns ju som att killarna på bänken i Limhamn hade en poäng när de skrek: Åk tillbaka till Sysav med skiten... Tycker att kommunerna borde förbjuda all konst i det offentliga rummet - och den som redan står borde plockas bort och köras på tippen. Problemet är då löst för en billig peng. Dessutom borde man införa att lagstadgat förbud mot kommunal och statlig upphandling av konst och utsmyckning.
2015-03-26 17:17   Lazzeman69
Har inte det här börjat blivit lite löjligt, suck om de kunde lägga kraft på att lösa verkliga problem istället. Jäkla låtsasvärld de lever i.
luminousoctaves 2015-03-26 17:38
Upphovsrätten är uppenbarligen väldigt viktig inte bara för fotografer. Jag tycker att det är bra att man prövar lagar som inte har hängt med i teknikens utveckling. Efter HD:s dom slipper ju både konstnärer och fotografer undra.
2015-03-31 01:31   Helena Viking
Ett offentligt konstverk som är stadigvarande får fotograferas. Frågan är hur "stadigvarande" tolkas.

Jag undrar hur ett 3D-verk, som en staty tex, kan sägas avbildas via 2D verk som tex, fotografering.

Hur du än fotograferar (tex Google Earth:s publicering där du kan "gå runt" verket, så är det i alla fall en 2D bild. Du kan inte ta på verket s a s.

En staty upplevs bäst IRL (3D), ett foto (2D) är därför inte en avbildning utan en återgivning, så tänker jag.

En staty är skapad för att upplevas i 3D.
Alla konstnärer (skulptörer) håller nog med mig där.
Num Wistbacka 2015-03-31 11:49
tre ord: Google maps VR

Merläsning


Elinchrom ELB 500 TTL