Artiklar > Patent- och marknadsöverdomstolen prövar uppmärksammad upphovsrättstvist

Patent- och marknadsöverdomstolen prövar uppmärksammad upphovsrättstvist

Fotograf Sanna Sjöswärd. Foto: Peter Knutson

 

Fotografen Sanna Sjöswärd förlorade i Patent- och marknadsdomstolen och dömdes att betala närmare en miljon för motpartens rättegångskostnader. Snart prövas fallet i högre instans med nytt vittne.

Sanna Sjöswärd är en prisbelönt fotograf som fått flera tunga porträttuppdrag av staten och Svenska kyrkan. Hon har gjort flera  fotoprojekt som bland annat lett fram till de uppmärksammade utställningarna Eldsjälar och Rötter.

Ett av henne senaste projekt kallas Fading stories och består av porträtt av och intervjuer med äldre personer som suttit i tyska koncentrationsläger under Andra världskriget. Bilderna visades på Fotografiska 2019. Tillsammans med Dagens Nyheters kulturchef gjorde hon boken "Hatet mot judarna" utifrån materialet.

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse (RWA) har använt bilder och texter från projektet Fading stories. Sanna Sjöswärd ansåg att RWA gjort sig skyldiga till olovligt nyttjande och utebliven namnangivelse och tog ärendet till Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt där hon förlorade.

RWA ansåg å sin sida att Sanna Sjöswärd redan fått full ersättning och att deras användning av bilder och texter var i enlighet med parternas avtal samt att de angivit Sanna Sjöswärds namn enligt god sed.

Patent- och marknadsdomstolen gick på RWA:s linje och dömde Sanna Sjöswärd att betala 975.250 kronor till RWA för att täcka deras rättegångskostnader.

Genom sitt juridiska ombud har Sanna Sjöswärd överklagat domen till Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea Hovrätt som nu beslutat att pröva fallet. 

Sanna Sjöswärd menar att RWA bär ansvar för utformningen av avtalet då de upprättat det. Hon menar också att Patent- och marknadsdomstolen underlåtit att höra ett viktigt vittne om det förekom ett muntligt avtal kring rätten till varumärket.Publicerad 2021-05-19. Läst av 2311 personer.

3 Kommentarer

kiwi 2021-05-22 10:52  
Näst sista meningen förstår jag inte: »Sanna Sjöswärd menar att RWA bär ansvar för utformningen av avtalet få de upprättat det.«
PeterWem 2021-05-22 13:58
Då RWA upprättat det, men det står som att Sanna och RWA upprättat det när det står de (plural).
Missa inte utrustningsförsäkringen som Plus-medlemmar har bättre pris på

Plusmedlemskap kostar 220 kr per år

Merläsning

ANNONS